Przyszedł moment doznania zawodu
(Dz 2, 14. 22b-32; 1 P 1, 17-21; Łk 24, 13-35)

Spróbujmy zrozumieć uczniów idących do Emaus. Z tekstu Ewangelii wynika, że ujęci Chrystusem i Jego nauką zostawili swoją codzienność, swoje zajęcia i ruszyli za Nim. Widzieli w Nim proroka potężnego: w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Położona w Nim nadzieja, miała jeszcze dodatkowy wymiar. Był on związany z ówczesną sytuacją polityczną Izraela znajdującego się pod okupacją rzymską. Wątek religijny i polityczny tak mocno splótł się w ich głowach, że kiedy doszło do pojmania Jezusa i skazania Go na śmierć przez arcykapłanów i ówczesnych przywódców religijnych oraz wydania Go Rzymianom i ukrzyżowania, poczuli głęboki zawód, rozczarowanie. Jezus, przy całym szacunku, nie spełnił ich wizji, nie wpisał się w ich oczekiwanie. Znakomicie określił to jeden z nich Kleofas, mówiąc: A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela.

Śmierć Jezusa była dla nich końcem marzeń, balonik z wyobrażeniami pękł, przeczekali więc szabat i ruszyli zawiedzeni do domu. Znamienne jest to, że choć postanowili się odłączyć, zachowali, przynajmniej w swoich głowach, dobry kontakt z uczniami i czuli się cząstką tego grona. Dalej, wiedzieli o tym, że „nasze” kobiety zastały o świcie grób pusty i że zostało to potwierdzone przez niektórych z „naszych”. Użycie terminów „nasze”, „naszych” jest wymowne. Zweryfikowany fakt pustego grobu, mimo wszystko okazuje się zbyt słaby, aby ich zatrzymać. Balonik z wyobrażeniami o Jezusie pękł wraz z Jego śmiercią i decyzja o odejściu zapadła, a nowinki o pustym grobie były dla ich poranionych głów zbyt słabe.

Ale było w nich jednak coś więcej i właśnie dlatego czegoś więcej…

Zmartwychwstały Jezus dołączył się do uczniów, gdy już opuścili Jerozolimę i udali się do wsi Emaus. Nie pozwolił się im poznać, ale pozwolił się wygadać. Mogli opisać wydarzenia i zawód, jakiego w związku z tym doznali. Nierozpoznany Pan umiejętnie zarzucił im nierozumność i brak wiary w to, co o Mesjaszu zostało przekazane przez proroków. Następnie przeprowadził fascynujący wykład, który poruszył nie tylko ich umysły, ale przede wszystkim serca. Mówił bowiem prawdę z całym przekonaniem. Zrobiło to na nich wielkie wrażenie. Nie chcąc utracić Jego towarzystwa, kiedy okazał po dotarciu do wsi, że chce iść dalej, powodowani również ludzką troską o Niego, zmusili Go, aby pozostał. I wtedy dopiero pozwolił się im poznać, przy stole, po geście łamania chleba, który zapewne wcześniej wiele razy będąc z Nim przy jednym stole, widzieli.

Jezus znika, a oni wracają do swoich.

Droga uczniów idących do Emaus jest, praktycznie rzecz biorąc, drogą wielu z nas. Początkowo chodzimy z Jezusem, słuchamy Go, jesteśmy świadkami Jego nadzwyczajnych znaków. Często, nie do końca rozumiejąc Go, tworzymy w głowach własne chmurki, pompujemy własne baloniki, pełne naszych oczekiwań, wyobrażeń. I przychodzi moment doznania zawodu. Wyobrażenia pękają, Jezus nam w głowie umiera i jest pogrzebany. Jeżeli się trafi dobry towarzysz, który przeżywa to samo, jeszcze łatwiej podjąć decyzję, aby opuścić dotychczasowe grono, czyli Kościół, ruszyć do swojego Emaus, w którym tak naprawdę nic nowego nie ma – stare śmieci.

Nie wszystko jest jednak stracone, jeżeli tylko jest w nas to, co było w Kleofasie j jego towarzyszu. Wtedy Jezus Zmartwychwstały przyłączy się do nas na swój sposób i jeżeli na Jego miłość odpowiemy miłością, pozwoli nam się rozpoznać.

Skutek będzie prosty – natychmiast wrócimy do „swoich”.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
3. Niedziela Wielkanocy - 23.04.2023 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy 3. Niedzielę wielkanocną, która jest równocześnie Niedzielą biblijną, a w niej VII Narodowy Dzień Czytania Pisma Św.
 2. W życiu Kościoła w Polsce, rozpoczyna się XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
 3. Jutro, w poniedziałek 24 kwietnia, przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika - głównego patrona Polski. Msza św. o godz. 18.00.
 4. W środę o godz. 17.30, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy. O godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako czwarty miesiąca, o godz. 17.30 będzie nabożeństwo ku czci św. O. Pio, a po Mszy św. będzie spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio. Również w czwartek o godz. 19.00, będzie spotkanie Grupy Charytatywnej.
 6. Dziękuję wiernym z ulicy Bratków, za sprzątanie naszego kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w Intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: we wtorek 2 maja o godz. 18.00. W najbliższy piątek od godz. 19.00, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulic: Chabrów i św. Brata Alberta.
 7. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 23 do 29 kwietnia 2023 r.

III Niedziela Wielkanocna – 23.04:

 • godz. 07.30 - za: † Stanisławę i Kazimierza Chrzan.
 • godz. 09.30 - za: † Janinę i Józefa Szatowskich – int. od syna z rodziną, † Emilię Wojtasik – int. od sąsiadów z klatki, z ul. Baczyńskiego 13a.
 • godz. 11.00 - za: Wiktora Ramosa z ok. 2 rocz. urodzin i za Polę Ramos – int. od babci Eli, Maję Cichoń z ok. 17 rocz. urodzin i za Mikołaja Cichonia z ok. 9 rocz. urodzin – int. od Rodziców, Tatę Jana Mularczyka ok. 88 rocz. urodzin, dziękczynna za wszystkie łaski i wszelkie dobro otrzymane od P. Jezusa Zmartwychwstałego, z prośbą o Bożą opiekę i łaskę zdrowia na dalsze lata życia – int. od córki z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: Tatę Jerzego Łukomskiego, z ok. 87 rocz. urodzin i w dniu imienin, w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne siły fizyczne, łaski duchowe oraz nieustanną opiekę Maryi Matki – int. od córki Ewy z rodziną, † Hieronima Bazarnika w 26 rocz. śm. – int. od żony z rodziną.

Poniedziałek – 24.04:

 • godz. 18.00 - za: Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 25.04:

 • godz. 18.00 - za: † Zdzisława Kamińskiego z ok. 24 rocz. sm. - int. od syna z rodziną.

Środa – 26.04:

 • godz. 18.00 - za: † Janinę Więcławek w rocz. śm. - int. od córki, syna i wnuczków, † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Przeorów.

Czwartek – 27.04:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio, † Darię Kłos w 4 rocz. śm. - int. od Rodziców.

Piątek – 28.04:

 • godz. 18.00 - za: † Stanisława Szewca – int. od Kazimierza z rodziną, † Urszulę Jabłońską z ok. 11 rocz. śm. - int. od córki z rodziną.

Sobota – 29.04:

 • godz. 18.00 - za: † Halinę Białowąs – int. od uczestn. pogrzebu.
 

(Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20,19-31)

Najważniejsze słowa,

do mnie kierowane, słowa, które przywracają mi utraconą miłość i wolność, które sprawiają, że mogę zacząć od nowa; słowa, które mojemu życiu nadają nowy sens i radość nieporównywalną z niczym; słowa, bez których moje życie byłoby koszmarem, a relacje innych ze mną niebezpieczne; słowa, których nie mogę kupić za żadne pieniądze; słowa, które budują relację, która jest mocniejsza niż śmierć; słowa, które otwierają niebo i zamykają piekło; słowa, których diabeł nigdy nie wypowie; słowa, które przez ich wartość słucham, klęcząc; słowa, które wypowiada wprawdzie drugi człowiek, ale moc mają w Boskim działaniu; są to słowa płynące z Bożego Miłosierdzia:

Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jezu, dziękuję ci za te słowa, i za tych, którzy napełnieni Duchem Świętym je wypowiadają. Oby ich nigdy nie zabrakło obok mnie grzesznego.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
2. Niedziela Wielkanocy - Uroczystość Miłosierdzia Bożego - 16.04.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 2. Niedzielę wielkanocną czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
 2. O godz. 15.30 będzie uroczysta „Godzina Miłosierdzia” wobec Najśw. Sakramentu i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego. Można zyskać Odpust zupełny na zwykłych warunkach: Spowiedź św. - czyli stan łaski, Komunia św., modlitwa w Intencjach papieskich i brak przywiązania do grzechu.
 3. Rozpoczyna się 79. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni”. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących. Ofiary z dzisiejszej niedzieli są przeznaczone na dzieła „Caritas” w naszej diecezji.
 4. W środę o godz. 17.30, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy. O godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako trzeci miesiąca, po Mszy św. będzie nabożeństwo do patrona parafii, św. Brata Alberta.
 6. W najbliższy piątek od godz. 19.00, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Bratków i Bratków: 1 a i 1 b.
 7. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 16 do 22 kwietnia 2023 r.

II Niedziela Wielkanocna - Urocz. Miłosierdzia Bożego – 16.04.:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Ducha Św., z dziękczynieniem za wszystkie otrzymane łaski, z gorącą prośbą o dalszą Bożą pomoc i błogosław., opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla Siostry Angeliki oraz wszystkich Sióstr Norbertanek w klasztorze w Imbramowicach, a także o radość nieba dla zm. † Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. przyjaciółki od Heleny Góralskiej z córką, † Mariannę Florczyk – int. od brata Józefa z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu, † Józefę Nawrocką w 20 rocz. śm. - int. od wnuczki z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: Zofię i Witolda Piwowarczyków z ok. 60 rocz. Ślubu, z podziękowaniem za otrzymane w tych latach łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosław., pomoc i opiekę Matki Bożej oraz o dar zdrowia i sił na dalsze lata życia – int. od dzieci i wnuka, zmarłych z rodzin: Piwowarczyków i Koczwarów.

Poniedziałek – 17.04.:

 • godz. 18.00 - za: † dziecko Marysię Warot – int. od Weroniki Warot.

Wtorek – 18.04.:

 • godz. 18.00 - za: † Teodorę Musiał w 15 rocz. śm. i † Kazimierza Musiała w 12 rocz. śm. – int. od Ireny z rodziną.

Środa – 19.04.:

 • godz. 18.00 - za: † Sylwestra Paciorka, zm. † Rodziców, braci i bratowej z rodziny Podgórni – int. od Józefy Paciorek, † Halinę Białowąs – int. od uczestn. pogrzebu, † Stanisława Szewca – int. od pracowników Oddziału rehabilitacji Szpitala nr 5, im. św. Barbary w Sosnowcu.

Czwartek – 20.04.:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c.

Piątek – 21.04.:

 • godz. 18.00 - za: † Dominika Nowaka – int. od córki z zięciem i wnukiem.

Sobota – 22.04.:

 • godz. 18.00 - za: † Włodzimierza Drzazgę – int. od córki z mężem i rodziną, † Henrykę Jaworską w 2 rocz. śm. - int. od siostry z rodziną.
 

Intencje mszy św. od 12 do 16 kwietnia 2023 r.

Środa w Oktawie Wielkanocy – 12.04:

 • godz. 18.00 - za: † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu, † Wiesława Przybysza – int. od Henryka Grzanki, † Stanisława Szewca – int. od córki Bernadety z rodziną.

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 13.04:

 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od uczestn. pogrzebu.

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 14.04:

 • godz. 18.00 - za: Franciszka Łosina z ok. 90 rocz. urodzin, dziękczynna z prośbą o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia i sił na dalsze lata życia.

Sobota w Oktawie Wielkanocy – 15.04:

 • godz. 18.00 - za: † Janinę Szczepańczyk – int. od Leokadii Planickiej.

II Niedziela Wielkanocna - Urocz. Miłosierdzia Bożego – 16.04:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Ducha Św., z dziękczynieniem za wszystkie otrzymane łaski, z gorącą prośbą o dalszą Bożą pomoc i błogosław., opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla Siostry Angeliki oraz wszystkich Sióstr Norbertanek w klasztorze w Imbramowicach, a także o radość nieba dla zm. † Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. przyjaciółki od Heleny Góralskiej z córką, † Mariannę Florczyk – int. od brata Józefa z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu, † Józefę Nawrocką w 20 rocz. śm. - int. od wnuczki z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: Zofię i Witolda Piwowarczyków z ok. 60 rocz. Ślubu, z podziękowaniem za otrzymane w tych latach łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosław., pomoc i opiekę Matki Bożej oraz o dar zdrowia i sił na dalsze lata życia – int. od dzieci i wnuka, zmarłych z rodzin: Piwowarczyków i Koczwarów.
 

Ogłoszenia duszpasterskie
Poniedziałek Wielkanocny - 10.04.2023 r.

 1. Okres 50 dni od Zmartwychwstania, aż do Zesłania Ducha Świętego, Kościół obchodzi ze szczególną radością, jakby jedną wielką Niedzielę. W tych dniach rozbrzmiewa szczególnie radosne: „Alleluja”.
 2. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego, stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je, jako uroczystości Pańskie, dlatego też, w najbliższy piątek nie będzie obowiązywał post - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych Taca z dnia dzisiejszego, tradycyjnie przeznaczona jest na uczelnie katolickie w Polsce i pomoc studiującym w nich.
 3. W dni powszednie, Msze św. w naszym kościele są o godz. 18.00. W tym tygodniu, w Oktawie Wielkanocy, o godz. 17.30, będzie trwała Nowenna do Bożego Miłosierdzia, przed uroczystością Miłosierdzia Bożego w najbliższą niedzielę 16 kwietnia.
 4. W środę o godz. 17.30, Nowenna do Miłosierdzia Bożego połączona będzie z nabożeństwem do Matki Bożej Nieust. Pomocy. O godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako drugi miesiąca po Mszy św. będzie Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego.
 6. W najbliższy piątek od godz. 19.00, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Baczyńskiego, nr: 7a, 9a, 11a i 13a.
 7. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 62

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś513
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2022
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4930
mod_vvisit_counterWszystkich1278360

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet