Plan Liturgii Triduum Sacrum – Wielkanoc 2023 roku:

 1. Wielki Czwartek - 06.04: Msza św. „Wieczerzy Pańskiej” – godz. 19.00.
  Po Mszy św. - Adoracja w „Ciemnicy” do godz. 23.00. (w ciszy). Zapraszam!
 2. Wielki Piątek - 07.04: Adoracja w „Ciemnicy” od godz. 08.00 rano.
  1. godz. 15.00: pierwszy Dzień Nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego, oraz Droga krzyżowa (bez Komunii św.!).
  2. Liturgia Męki Pańskiej – godz. 19.00.
  3. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do „Grobu Pańskiego” i rozpoczęcie Adoracji.
  4. po zakończeniu Liturgii, ok. godz. 21.00 - „Gorzkie Żale” (całość - 3 części). Po Liturgii będzie okazja do Spowiedzi św.
  5. ok. godz. 21.30 - Bolesna część Różańca św.
  6. ok. godz. 22.00 - Droga krzyżowa.
  7. Plan Adoracji P. Jezusa w „Grobie Pańskim” (grupy i ulice):
   • od godz. 22.30 do godz. 23.00 – wierni z wszystkich grup i wspólnot parafialnych.
   • od godz. 23.00 do godz. 24.00 – ulice: Plonów, Krótka i Metalowców.
   • od godz. 00.00 do godz. 01.00 – ulice: Poleśna, Torfowa, Borowa i Piwonii.
   • od godz. 01.00 do godz. 02.00 – ulica: cała Stalowa.
   • od godz. 02.00 do godz. 03.00 – ulica: cała Grota Roweckiego i Osiedle Grota.
   • od godz. 03.00 do godz. 04.00 – ulica: cała Baczyńskiego.
   • od godz. 04.00 do godz. 05.00 – ulica: całe Os. Kalety.
   • od godz. 05.00 do godz. 06.00 – ulica: Podjazdowa - nr: 2, 4, 6, 10, 12, 14.
   • od godz. 06.00 do godz. 07.00 – ulica: Podjazdowa - nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
   • Adoracja w W. Sobotę, będzie trwała do godz. 13.00!, potem będzie przerwa na przygotowanie kościoła na „Wigilię Paschalną”.
   • Serdecznie proszę i zapraszam do udziału w Liturgii, modlitwie i adoracji w czasie Triduum!
 3. Wielka Sobota - 08.04: Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny: Godziny: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 i ostatni Obrzęd o godz. 12.00!!! W czasie święcenia pokarmów, będzie okazja do Spowiedzi św.
 4. Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy – godz. 20.00. Początek - Poświęcenie ognia przed kościołem. Procesja rezurekcyjna ulicami Kalet ok. godz. 21.45. Zabieramy ze sobą świece! W drugim dniu Nowenny do Miłosierdzia Bożego, „Koronka” rozpocznie się o godz. 19.40.
 5. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego - 09.04. Msze św. w naszym kościele będą o godz: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30. Po ostatniej Mszy św., będzie modlitwa do Miłosierdzia Bożego w kolejnym, trzecim dniu Nowenny. Chętnych do wspólnego odmówienia „Koronki”, proszę o pozostanie w kościele po Mszy św.
 6. Poniedziałek Wielkanocny w Oktawie - 10.04. Msze św. w naszym kościele będą o godz: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30. Po ostatniej Mszy św. będzie modlitwa do Miłosierdzia Bożego w kolejnym, czwartym dniu Nowenny.
 7. W kolejnych dniach, od wtorku do soboty, Nowenna do Miłosierdzia będzie o godz. 17.30!
 

Jedyny prawdziwy tryumf w historii świata
(Mt 21,1-11), (Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66)

Świat widział już wiele defilad i pochodów tryumfalnych na cześć władców i zwycięzców. Miały one zarówno współczesnym, jak i potomnym uświadamiać wielkość zwycięstwa, bohaterstwo wodza i władcy, potęgę państwa. W umysłach poddanych miały tworzyć poczucie bezpieczeństwa, zaś u potencjalnych wrogów respekt i tonować wrogie nastroje. Dla upamiętnienia zwycięstw i zwycięzców budowano łuki tryumfalne, obeliski i pomniki. Na różne sposoby ta forma manifestacji jest obecna dzisiaj w naszej rzeczywistości i będzie trwała, albowiem tacy jesteśmy.

Niemal w przededniu świąt Paschy roku 30 w tę ludzką tradycję wpisał się Jezus Chrystus. Wjeżdżając do Jerozolimy, zadbał o uroczysty charakter tego czynu. Miał wolę, aby ten wjazd stał się wyraźnym znakiem nie tylko dla Jemu współczesnych, ale dla wszystkich i po wszystkie czasy. Trzeba, po niespełna 2000 lat od tamtego wydarzenia przyznać, że żaden tryumf i pokaz siły największych armii świata, nie jest w stanie przyćmić tamtego wydarzenia. Choćby wszystkie media, całego świata ruszyły do zorganizowanego ataku, zwycięstwo Chrystusa będzie jeszcze głośniejsze.

Gdzie leży fenomen Jezusowego tryumfu?

Wróćmy do tamtych wydarzeń. Jest to dla nas tym bardziej ważne, albowiem paradoksalnie, są one ciągle obecne w naszej rzeczywistości.

Jezus sam organizuje wjazd do Jerozolimy i to On nadaje mu właściwą rangę. Dawid, choć zdobył Jerozolimę to w momencie krytycznym, pośród krzyków rozpaczy ucieka z niej na oślęciu (2 Sm15,30). Jezus wjeżdża na oślęciu pośród okrzyków radości wydawanych przez tłumy pielgrzymów widzących w Nim potomka Dawida, przychodzącego w imię Pańskie. Witali w Nim króla, czego znakiem zewnętrznym były rozłożone na drodze płaszcze, jakoby dywan dla władcy. Spełnia się więc proroctwo dane Jerozolimie: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9). Św. Mateusz zaznacza, że przyprowadzono Jezusowi oślicę i jej źrebię, co jest wyraźnym nawiązaniem do proroctwa, ale też ukazuje pokojowy charakter zwycięstwa Chrystusa. Sprawiedliwość i pokora są znamionami tej nowej władzy. Aby ją osiągnąć Jezus, będąc prawdziwym człowiekiem, przeleje własną krew na krzyżu, oddając swoje życie za przyjaciół swoich, za nas, a jako prawdziwy Bóg, nada tej ofierze nieskończoną wartość. Tak pokona szatana i odkupi winy wszystkich ludzi. Dopełnieniem Jego zwycięstwa będzie Jego ZMARTWYCHWSTANIE, którym nada sens doczesności i otworzy nową perspektywę wieczności.

Tak oto dzisiaj Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, niewątpliwie wyjątkowego miasta w dziejach świata i to wyjątkowego przede wszystkim ze względu na Niego. Wjeżdża do miasta, wyjątkowo niespokojnego, którego nazwę można tłumaczyć na „Dziedzictwo pokoju”. Wjeżdża na pokojowym zwierzątku, na oślątku. Jego atrybutem nie jest łuk, miecz i dzida, lecz krzyż. Jego łukiem tryumfalnym nie jest monumentalna budowla, lecz pusty grób.

Ci, którzy idą za Nim, gromadzą się przez wieki na Eucharystii. Tuż przed modlitwą eucharystyczną wypowiadają słowo, jakim powitano Jezusa w Jerozolimie: Hosanna, tzn. Zbaw nas. Jest to akt wiary, który znakomicie otwiera na przeżycie uobecnienia zbawczego dzieła Chrystusa i zjednoczenie się z Nim w Komunii świętej, po to, by w swojej codzienności kroczyć za Nim z własnym krzyżem i Jego nadzieją.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Jezus swoim tryumfem, nikomu nie odbiera jego wolnej woli. Entuzjazm ówczesnych pielgrzymów kontrastuje z chłodem mieszkańców Jeruzalem, którzy pytali: Kto to jest? Widać stąd, że ludzie tzw. prowincji byli bardziej otwarci na sprawy Boże, niż ci, którzy mieszkali w cieniu świątyni i ciągnęli z niej największe profity. Ciekawe i chyba też ponadczasowe.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej - 02.04.2023 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. W Liturgii tego dnia, wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Na każdej Mszy św. jest poświęcenie palm - żywych gałązek krzewów i drzew. Nabożeństwo „Gorzkich Żali”, rozpocznie się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.30.
 2. Rozpoczyna się „Wielki Tydzień”. Liturgia tych dni, jest szczególnie bogata i wymowna. Wspólnie uczyńmy wszystko, byśmy mogli pięknie i pobożnie sprawować tajemnice: męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oraz świadomie i owocnie uczestniczyć w liturgii.
 3. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Jezusa Ch., jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpocznie się Mszą św. „Wieczerzy Pańskiej”, ma swoje ukoronowanie w „Wigilii Paschalnej”, a kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwst.
 4. W Wielki Czwartek, Msza św. „Wieczerzy Pańskiej” rozpocznie się o godz. 19.00, a po niej będzie Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do godz. 23.00. Zachęcam, by choć na chwilę w ten wieczór zatrzymać się na adoracji i modlitwie.
 5. W Wielki Piątek, kościół będzie otwarty od godz. 08.00 rano i można przychodzić na modlitwę i adorację. O godz. 15.00, będzie „Droga Krzyżowa” oraz „Koronka” do Miłosierdzia Bożego, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia w 2 Niedzielę wielkanocną, tj. 16 kwietnia.
 6. O godz. 19.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej, złożona z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św. Adoracja Najśw. Sakramentu w „Grobie P.”, będzie trwała całą noc. Po adoracji krzyża, aż do Wigilii Paschalnej, przechodząc przed krzyżem, przyklękamy. Bezpośrednio po liturgii Wielkiego Piątku, rozpoczną się „Gorzkie Żale”. O godz. 21.30 będzie Różaniec św., a o godz. 22.00 ostatnia Droga krzyżowa.
 7. W Wielki Piątek, obowiązuje nas zachowanie postu i wstrzemięźliwości.Jest to dzień postu ścisłego, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Kościół zachęca nas do zachowania postu także w Wielką Sobotę.
 8. W Wielką Sobotę, Kościół trwa przy „Grobie Pańskim”, rozważając Mękę i Śmierć Pana oraz Jego zstąpienie do Otchłani.
 9. Wigilia Paschalna w Wielką Noc, jest Mszą Paschalną Niedzieli Zmartwychwstania. Kto uczestniczy w tej Mszy św., może powtórnie przyjąć Komunię św. podczas Mszy sprawowanej w Niedzielę Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna jest matką wszystkich Wigilii. Rozpocznie się o godz. 20.00 przed kościołem liturgią światła, potem nastąpi Liturgia Słowa Bożego, liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna.
 10. Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny, będą: o godz.: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30.
 11. Odwiedziny Chorych przed Świętami, będą w środę 05 kwietnia od godz. 09.00! Proszę o przekazanie tej informacji chorym. W środę 05.04. o g.17.30, Nowenna do M.B.N.P. i Spowiedź św. O g.18.00 Msza św. Po Mszy św. będzie sprzątanie kościoła na święta. Proszę wszystkich wiernych, którzy mogą pomóc w tym dniu, o włączenie się we wspólną pracę i porządki.
 12. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Niedzieli' i „Gościa” oraz „Gość Extra”.
 

Intencje mszy św. od 26 marca do 01 kwietnia 2023 r.

Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej – 02.04:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Irenę, Ryszarda i Janusza Becker, † Alicję Kapuścik, † Emilię Wojtasik – int. od znajomych i sąsiadów z ul. Podjazdowej.
 • godz. 11.00 - za: Włodzimierza Olszowskiego z ok. rocz. urodzin, o potrzebne łaski, Bożą pomoc, opiekę Matki B. i dar zdrowia – int. od synów, † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu.
 • godz. 12.30 - za: Martynę i Natalię Mikłuszki z ok. 21 rocz. urodzin, o Boże prowadzenie w życiu, dary Ducha Św., opiekę Matki B. i zdrowie – int. od Rodziców.

W. Poniedziałek – 03.04:

 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od uczestn. pogrzebu.

W. Wtorek – 04.04:

 • godz. 18.00 - za: na Uwielbienie Ducha Św. i o Jego dary dla parafii.

W. Środa – 05.04:

 • godz. 18.00 - za: Piotra Dziubdzielę z ok. 28 rocz. urodzin, o Bożą opiekę i błogosław., pomoc Matki B. i łaskę zdrowia – int. od Rodziców, † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Dziubdzielów, † Janinę Szczepańczyk – int. od „Żywego Różańca”.
 

Słowa śmiercią wyjęte z życia
(Ez 37, 12-14; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45)

W 2020 r. a więc trzy lata temu w internecie pojawił się komentarz do dzisiejszej Ewangelii św. Jana, o wskrzeszeniu Łazarza, autorstwa tarnowskiej architektki, Agnieszki Jaderny-Gawron. Ktoś z grona przyjaciół napisał o niej: „Młoda, śliczna, kreatywna, energiczna..., pochłonięta projektami, ale pilnująca również domowego ogniska; w zabieganiu wokół spraw przyziemnych niezapominająca o sprawach duchowych”.

Tak bywa, że pewne teksty z ludzkiego życia wyciąga i nagłaśnia śmierć, aby żywych obudzić do refleksji. I tak było w tym przypadku. Kiedy pisała komentarz, jeszcze nie wiedziała, że jest chora. Zmarła 27 maja tegoż roku. Do tłumu modlących się bliskich i znajomych, Agnieszka zwróciła się słowami przez nią napisanego wcześniej komentarza. Refleksja nad grobem Łazarza, nad jej grobem nabrała jeszcze większej mocy i ponadczasowego znaczenia. Dlatego też warto ją dzisiaj przytoczyć.

„Jezus zapłakał”.
Umarł Łazarz, brat Marii i Marty i to nad jego śmiercią zapłakał Jezus.
Ile razy płakaliśmy nad grobem kogoś bliskiego, zastanawiając się – dlaczego?
Dlaczego odchodzą od nas matki, dzieci, synowie, ojcowe, ukochani dziadkowie, bez których nie wyobrażamy sobie świąt?
Dlaczego nie możemy ich zatrzymać?
Któż z nas nie czuł strasznej bezsilności wobec śmierci?
Śmierć byłaby straszna, gdyby nie nadzieja, że Bóg jest z nami,
że kiedyś zmartwychwstaniemy i będziemy z Nim już na wieki.
Żal mi ludzi, którzy nie mają tej wiary. 
Umiera ktoś bliski, pochowamy go i… koniec. I nic już nie ma. 
– Okropna perspektywa. Więc po co żyć? Po co znosić trudy, po co zmagać się z szarą rzeczywistością, po co starać się być przyzwoitym i uczciwym, po co pracować? Przecież to wszystko bez sensu, skoro kończy się śmiercią i wrzuceniem ciała do grobu.
Wielu ludzi próbowało wymyślić eliksir długowieczności. Chciało pokonać śmierć, wciąż być pięknym i młodym, nie chorować, nie umierać. Wielu marzyło, że wymyśli taki eliksir i dzięki niemu zdobędzie fortunę !!!!!!!!!! Wielu oddałoby wszystko za taki eliksir.
A przecież Bóg daje nam go za darmo. I niczego w zamian nie chce.
Ten eliksir to wiara. „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”.
Marta uwierzyła. Jej słowa uczą nas nadziei i sprawiają, że ufamy, że w godzinę śmierci nie jesteśmy sami, że jest z nami Bóg.
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.
Wierzysz w to? Mam nadzieję, że kiedyś usłyszę słowa – Agnieszko, wyjdź na zewnątrz.
A ty?

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
5. Niedziela W. Postu - 26. 03. 2023 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy V Niedzielę W. Postu. Za tydzień o g.07.30 Msza św. za „Żywy Różaniec”, a po niej spotkanie wspólnoty i „Zmianka” tajemnic. W liturgii Kościoła rozpoczynamy okres pasyjny czyli czas rozważania męki i śmierci J. Ch.
 2. Za tydzień, w niedzielę 2 kwietnia, Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej. Poświęcenie palm - żywych gałązek krzewów będzie na każdej Mszy św. W liturgii tego dnia wspominamy uroczysty wjazd P. Jezusa do Jerozolimy. Procesja z palmami w naszym kościele, rozpocznie się przed Mszą św. o godz. 12.30, na Ryneczku ok. godz. 12.15. Proszę wszystkich uczestników tej Mszy św. o zgromadzenie się w tamtym miejscu i wspólne przejście z palmami do kościoła.
 3. Dziś nabożeństwo „Gorzkich Żali”, rozpocznie się dzisiaj, ok. godz. 13.30.
 4. W środę, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom., o godz. 17.30. Po niej o g.18.00 Msza św. W czasie Nowenny od godz. 17.30, będzie okazja do Spowiedzi św. przedświątecznej.
 5. W czwartek Droga krzyżowa dla dzieci z Rodzicami, będzie o godz. 17.30.
 6. W piątek o godz. 17.00, będzie „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św., a około godz. 17.30 będzie Droga krzyżowa dla dorosłych. O godz. 18.00 Msza św.
 7. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. O godz. 17.00 rozpocznie się Nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca Maryi z modlitwą różańcową, a o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 8. Za tydzień, w niedzielę 2 kwietnia, w „Niedzielę Palmową”, w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, w Polsce i w diecezji, będzie miała miejsce modlitwa do św. Jana Pawła II i za jego przyczyną. Taką modlitwę planujemy również w naszej parafii. O godz. 16.00 rozpocznie się w naszym kościele coroczne, tradycyjne Nabożeństwo Drogi krzyżowej w intencji Polski, Polaków, rodzin i parafii za przyczyną św. Jana Pawła II.
  Na Placu Papieskim na Zagórzu, będzie w tym dniu diecezjalne spotkanie modlitewne. O godz. 19.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa, która zakończy się Apelem maryjnym ok. godz. 21.00. "Na zawsze w naszych sercach..." - spotkanie modlitewne w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dnia 2 kwietnia na Placu Papieskim w Sosnowcu odbędzie się spotkanie modlitewne. W czasie ataków na św. Jana Pawła II, chcemy się wspólnie modlić oraz wyrazić naszą jedność, wdzięczność i przywiązanie do św. Jana Pawła II i jego nauczania. Spotkanie na Placu Papieskim rozpocznie się o godz. 19:30. Do wspólnej modlitwy różańcowej na Placu Papieskim zapraszamy wszystkich diecezjan. Szczególne zaproszenie kierujemy do ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej diecezji. Prosimy aby zabrać ze sobą świece. Zapraszamy!
 9. Grupa Charytatywna zaprasza wszystkich parafian na coroczny „Kiermasz” świąteczny, który będzie trwał od dzisiaj do niedzieli 2 kwietnia. Grupa wykonała również i rozprowadza palmy na „Niedzielę Palmową”. Zapraszamy!
 10. Dziękuję wiernym z ul. Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Msze św., które w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tego bloku, będą: 1) we wtorek 28 marca o godz. 18.00 oraz 2) w czwartek 20 kwietnia o godz. 18.00.
  Porządki w kościele w nowym tygodniu, w piątek 31 marca od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Baczyńskiego, nr: 7, 9, 11 i 13.
 11. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 26 marca do 01 kwietnia 2023 r.

V Niedziela W. Postu – 26.03:

 • godz. 07.30 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodzin: Bochenek i Moskała.
 • godz. 09.30 - za: Szymona Migdała z ok. 20 rocz. urodzin – int. od Rodziców, Józefę i Henryka Kowal z ok. rocznicy urodzin i imienin, z prośbą o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla całej rodziny.
 • godz. 11.00 - za: † Halinę Białowąs – int. od chrześnicy Ani z rodziną, † Zbigniewa Kuźmickiego w 5 rocz. śm. - int. od żony i dzieci z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata.

Poniedziałek – 27.03:

 • godz. 18.00 - za:

Wtorek – 28.03:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c.

Środa – 29.03:

 • godz. 18.00 - za: Justynę, Izabelę i Leona z ok. rocz. urodzin – int. od Rodziców i Dziadków, † Marka Chećko w 13 rocz. śm. - int. od żony z dziećmi i rodziną.

Czwartek – 30.03:

 • godz. 18.00 - za: † Stanisława Misztala – int. od sąsiadów z ul. Podjazdowej 4.

Piątek – 31.03:

 • godz. 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św. i Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od sąsiadów z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.

I-sza Sobota m-ca – 01.04:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N. M. P.
 

Czy mam odwagę poznać prawdę o sobie samym?
(1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41)

Wszystko, co wokół nas się dzieje i całe zamieszanie przedziwnie nakręcane, tworzy w naszym myśleniu ogromny chaos. Odciąga nas to, od postawienia sobie fundamentalnego pytania w W. Poście, a mianowicie: – kim ja sam, tak naprawdę jestem? Czas jest krótki, a my możemy odpowiedzi na nie nigdy nie znaleźć, albo przez obawę zobaczenia siebie w prawdzie, albo przez zwyczajne zagubienie. Mogę spoglądać na siebie z różnych punktów widzenia, przez oczy przyjaciół, wrogów, konkurentów, przez porażki, albo sukcesy. Odpowiedzi będą szczątkowe, mniej lub bardziej przyjemne. Takie punkty odniesienia nie rozwijają człowieka. Jedynie spojrzenie oczami Jezusa, światłem wcielonego Boga, daje mi odpowiedź prawdziwą i kreatywną. Wielu jej się boi, albowiem wymaga zmiany życia, otoczenia, podjęcia, po ludzku rzecz biorąc, pewnych niekomfortowych decyzji. A co to konkretnie daje?

Spotkanie z Jezusem i otwarcie się na Niego daje nam światło umysłu, pokój duszy i prawdziwą wolność, której nawet śmierć nam nie zabierze. Przekonali się o tym uczniowie Jezusa, kiedy to w dzień szabatu spotkali w Jerozolimie niewidomego od urodzenia. To spotkanie nie było przypadkowe, albowiem wpisywało się w to, co Jezus powiedział o Sobie samym w świątyni. Nazywał wtedy Siebie: światłością świata. Jego wystąpienie zostało wtedy, przez wielu, odebrane bardzo negatywnie. Teraz to uczniowie, wskazując niewidomego, postawili Jezusowi pytanie, które zapewne wielu miało w swych głowach: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice? Odpowiedź Jezusa była zaskakująca. Wskazał jak zwykle zresztą, jeszcze inne znaczenie. Nikt nie zawinił, ten dramat ciemności oczu tego człowieka, został dany przez Boga po to, aby zarówno on, jak i świat, poznali prawdziwe światło.

Jezus wykonał szokujący gest, a mianowicie splunął na ziemię, a następnie: uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam” – co się tłumaczy: Posłany. Po co, to błoto? Biblijny obraz stworzenia człowieka to ulepienie go przez Stwórcę z gliny, z błota i danie mu boskiego tchnienia. A do tego obrazu wpisuje się wcielenie Słowa Bożego w Jezusie Chrystusie. Tylko Bóg może dać i daje błotu życie, ciemności zaś światło.

Posłuszny niewidomy czyni to wszystko, co Jezus powiedział. W konsekwencji otrzymał dar wzroku, a wraz z nim sporo problemów, ale też łaskę, która pozwoliła mu przekuć je na szansę. Tak zaczęła się droga tego niewidomego do prawdziwego przejrzenia, do przejrzenia umysłu i serca. Warto wyłowić kluczowe jej momenty, albowiem mają one ponadczasową wartość. Niewidomy, który przez lata żebrał, miał znakomite rozeznanie ludzkiego serca. On widział ludzkie serce. Brakiem wzroku, w pewien sposób odcięty od otoczenia i zdany na siebie, miał wypracowane samodzielne myślenie, cechujące się pewną logiką, bez której nie mógłby funkcjonować. Można powiedzieć krótko, jako żebrak – szukał serca, jako niewidomy – szukał światła.

Dając szczere odpowiedzi na zadawane mu pytania przez sąsiadów, faryzeuszy, ludzi synagogi, coraz bardziej rozumiał – kim jest Ten, który mu to uczynił. Coraz bardziej uświadamiał sobie i innym, że Ten, który ma władzę otworzenia oczu niewidomemu od urodzenia, pochodzi od Boga i nie jest grzesznikiem, łamiącym szabat, albowiem jest władcą szabatu. Miał odwagę sprzeciwić się synagodze, opinii publicznej i całej nakręconej przeciw niemu nagonce.

Koronnym momentem było jego drugie spotkanie z Jezusem: Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Tak to niewidomy otrzymał światło umysłu i serca. Niestety nie można tego było powiedzieć zarówno o jego rodzicach, których strach przed wyrzuceniem z synagogi całkowicie sparaliżował, jak i o faryzeuszach, którym zła wola blokowała poznanie prawdy. I tak oni pozostali w ciemności, którą Jezus nazwał jasno – grzechem. Przechodzący obok niewidomego Jezus widział jego duszę, widział, jak on przepracowywał w sobie, to wyzwanie, jakie miał od urodzenia. Po uzdrowieniu został wystawiony niejako na konfrontację społeczną, w której znakomicie dojrzał do drugiego spotkania z Chrystusem. I tak poznał pełną prawdę o sobie i otaczającym go świecie.

Ks. L. Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
4. Niedziela W. Postu - 19. 03. 2023 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę W. Postu, zwaną Niedzielą „Laetare” - Radujcie się! Kościół cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych i łask płynących z Chrztu i Eucharystii.
 2. W naszej wspólnocie parafialnej w środę 15 marca, zakończyliśmy nasze paraf. Rekolekcje wielkopostne. Wszystkim wiernym, którzy wzięli w nich udział i skorzystali z daru tego czasu, serdecznie dziękuję!
 3. Nabożeństwo „Gorzkich Żali”, rozpocznie się dzisiaj, ok. godz. 13.30.
 4. Jutro, w poniedziałek 20 marca, będziemy obchodzili uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N. M. P. i Patrona Kościoła. Msza św. będzie o godz. 18.00.
 5. W środę, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom., o godz. 17.30. Po niej o g.18.00 Msza św.
 6. W czwartek Droga krzyżowa dla dzieci z Rodzicami, będzie o godz. 17.30.
 7. O godz. 18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo do św. O. Pio i spotkanie Grupy Modlitwy.
 8. W piątek o godz. 17.00, będzie „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św., a około godz. 17.30 będzie Droga krzyżowa dla dorosłych. O godz. 18.00 Msza św.
 9. W sobotę 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to „Dzień Świętości Życia”. Msza św. będzie o godz. 18.00. To także okazja do podejmowania dzieła „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”.
 10. Wczoraj w naszym kościele, miała miejsce Msza św. z Obrzędem ustanowienia i błogosławienia, pięciu nowych nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w naszej diecezji. Wśród nich jest nasz parafianin, Pan Wojciech Pietruszka. Gratulujemy i życzymy owocnej posługi w Kościele.
 11. W niedzielę 2 kwietnia, w „Niedzielę Palmową”, w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, w Polsce i w diecezji, będzie miała miejsce modlitwa do św. Jana Pawła II i za jego przyczyną, wyrażająca naszą jedność, wdzięczność i przywiązanie do niego i jego nauczania. Taką modlitwę planujemy również w naszej parafii. Więcej Informacji będzie podanych w niedzielę za tydzień.
 12. Grupa Charytatywna zaprasza parafian na coroczny „Kiermasz” świąteczny, który będzie miał miejsce od niedzieli 26 marca do niedzieli 2 kwietnia. Grupa wykona również i będzie rozprowadzała palmy na „Niedzielę Palmową” od środy 29 marca. Zapraszamy!
 13. Porządki w kościele w nowym tygodniu, w sobotę 25 marca od godz. 09.00 rano, powierzamy wiernym z ulicy Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c.
 14. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Zachęcam gorąco do czytania!
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 62

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś517
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2026
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4934
mod_vvisit_counterWszystkich1278364

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet