Ogłoszenia duszpasterskie
I Niedziela Adwentu - 27.11.2022 r.

 1. Dzisiaj jest 1-sza Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny oraz czas radosnego przygotowania i oczekiwania na przyjście Pana. Dziś przypada 90 rocznica wielkiego głodu na Ukrainie. Modlimy się w Kościele w Polsce, w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.
 2. Za tydzień, 4 grudnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 07.30 będzie Msza św. za „Żywy Różaniec”, a po niej będzie spotkanie wspólnoty i „Zmianka” tajemnic. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, poświęcimy „Opłatki” na nasze stoły wigilijne i z pomocą naszych wiernych będziemy dostarczać je do naszych rodzin. Można je będzie również nabyć i zabrać dla swoich rodzin, sąsiadów, przyjaciół i znajomych, w naszym kościele.
  „Kiermasz świąteczny” organizowany przez naszą Grupę Charytatywną, będzie miał miejsce w czasie dwóch niedziel: 11 i 18 grudnia.
  Chcemy również zorganizować „Wigilię” dla naszych wiernych oraz członków Grup i wspólnot parafialnych, w niedzielę 18 grudnia. Wszystkich chętnych, by wziąć udział w naszym „Opłatkowym” spotkaniu, proszę o zgłaszanie się do zakrystii lub do osób z Grupy Charytatywnej.
 3. Od poniedziałku 28 listopada, przez cały Adwent, w dni powszednie, Msze św. roratnie o Najśw. Maryi Pannie, będą o godz. 17.00! Zapraszam wszystkich do udziału w Roratach!
 4. W środę, 30 listopada, obchodzimy święto św. Andrzeja Ap. Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy będzie po Mszy św. o godz. 17.00.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwsze - czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  • w pierwszy czwartek, 1 grudnia:
   • od g. 16.00 będzie „Godzina św.” - Adoracja Najśw. Sakram. z modlitwą o powołania.
   • o godz. 17.00 Msza św., a po niej będzie Nabożeństwo do św. Rity z przekazaniem wiernym poświęconych róż.
  • w pierwszy piątek, 2 grudnia:
   • od g. 09.00 rano, będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św.,
   • od g. 16.00 będzie Spowiedź św., o g. 16.30 Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa z „Koronką” do Miłosierdzia Bożego,
   • o godz. 17.00 będzie Msza św. Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa.
  • w pierwszą sobotę, 3 grudnia:
   • od godz. 16.00 będzie Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z modlitwą różańcową,
   • o godz. 17.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 6. Dziękuję wiernym z ulicy Okólnej, nr od 21 do 65, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tej ulicy, będzie: we wtorek 29 listopada o godz. 17.00. W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ulicy Stalowej, nr: 1, 1 / I, 5, z ulicy Stalowej 11 oraz domów przy ulicy Stalowej, nr: 13 i 15, w sobotę 3 grudnia, od godz. 09.00 rano
 7. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

Intencje mszy św. od 27 listopada do 04 grudnia 2022 r.

I Niedziela Adwentu – 27.11.:

 • godz. 07.30 - za: † Danielę Wawrzczak – int. od uczestn. pog.
 • godz. 09.30 - za: † Władysławę Słotę w rocz. urodzin – int. od dzieci z rodziną, † Ryszarda Gaja – int. od siostry Jadwigi, Gniewomira Tresenberga w 20 rocz. śm. – int. od rodziny.
 • godz. 11.00 - za: † Irenę Rupalę - Kickę – int. od najbliż. rodziny, † Rodziców: Janinę i Tadeusza Rokitę – int. od córki Jadwigi Saneckiej.
 • godz. 12.30 - za: † Teodorę Zarzycką – int. od sąsiadów z ul. Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c oraz znajomych z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.

Poniedziałek – 28.11.:

 • godz. 17.00 - za: o błogosławieństwo Boże na czas Adwentu dla całej parafii i opiekę M. B.

Wtorek – 29.11.:

 • godz. 17.00 - za: rodziny i wiernych z ulicy Okólnej, nr od 21 do 65.

Środa – 30.11.:

 • godz. 17.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Okólnej, nr od 1 do 20, † Andrzeja Policzkiewicza w I rocz. śm. – int. od brata z rodziną, † Henrykę Giers w I rocz. śm. – int. od rodziny.

I Czwartek m-ca – 01.12.:

 • godz. 17.00 - za: Andrzeja Więcławka z ok. 65 rocz. urodzin, o Boże błogosław., zdrowie i potrzebne łaski, † Wiesława Przybysza – int. od Mariana Dylęgowskiego.

I Piątek m-ca – 02.12.:

 • godz. 17.00 - za: Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa, † Barbarę Grotkiewicz – int. od uczestn. pogrzebu.

I Sobota m-ca – 03.12.:

 • godz. 17.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

II Niedziela Adwentu – 04.12.:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Barbarę Grotkiewicz z ok. d. imienin – int. od męża i dzieci z rodzinami, † Marzenę i Ryszarda Sikorę – int. od sąsiadów z ul. Okólnej i od znajomych z Os. Kalety.
 • godz. 11.00 - za: Górników, szczeg. z naszej par., żyjących i zmar., z ok. dnia św. Barbary, † Stefanię Kluzek z ok. 16 rocz. śm. – int. od córki z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † Halinę Kamińską – VII Msza św. gregoriańska.
 

Ponadczasowy tron
(2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43)

Wydarzenie, które miało miejsce prawdopodobnie 7 kwietnia roku 30, opodal Jerozolimy, wprawdzie poza murami miasta, ale nieprzypadkowo w pobliżu świątyni, jest w historii świata absolutnie wyjątkowe. Wtedy zapewne tylko dwie osoby w nim uczestniczące miały pełną świadomość jego ponadczasowości. Tymi osobami był Ten, którego wtedy zawieszono na krzyżu, Jezus Chrystus i ta, która pod tym krzyżem stała, Jego Matka, Najświętsza Maryja Panna. Ponadczasowość tego wydarzenia ma trzy wymiary. Dwa z nich są czytelne dla tych, którzy patrzą na nie przez rozum oświecony wiarą. Trzeci wymiar jest dostępny dla każdego człowieka, który stara się popatrzeć na rzeczywistość krytycznie.

Zacznijmy od ludzi wierzących. Kiedy na skutek grzechu, ludzkość popadła w długi względem Stwórcy, których nie była w stanie spłacić, Syn Boży, współistotny Ojcu, z miłości do człowieka stał się jednym z nas, zamieszkał pośród nas i oddał za nas swe ludzkie życie. Gdy właśnie wtedy umierał na krzyżu, dopełniając swej ofiary jako prawdziwy człowiek, przez fakt swej Boskiej natury, nadał jej nieskończoną wartość. Można powiedzieć, nie tylko że zbilansował nasze długi, to jeszcze wypracował nieskończenie wielki kapitał. Ta śmierć Boga otworzyła perspektywy dla wszystkich ludzi wszech czasów. Każdy człowiek na swój sposób jest zapytany przez Boga, na płaszczyźnie swego sumienia, czy chce z tego kapitału skorzystać i mieć w nim swój współudział. Żaden władca tego świata nie jest w możności, dać taką wolność tym, którzy się do niego przyznają. Nieprzypadkowo ewangelista św. Łukasz, opisując scenę ukrzyżowania Jezusa, akcentuje reakcję dwóch złoczyńców, których obok Niego powieszono . Jeden z nich Mu urągał, drugi zaś karcąc swego towarzysza, wyznał swoją winę i rzekł: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Ten dobry łotr, bo tak wpisał się w historię świata, mimo że sam oskarżony i miał nie lada problem, trzeźwo ocenił postawę współoskarżonego Chrystusa. I wtedy, kiedy wielu się pogubiło, on się odnalazł.

Drugi ponadczasowy wymiar tego wydarzenia jest zawarty w ustanowionej przez Jezusa Eucharystii. Kiedy to właśnie wtedy, gdy Jezus przez usta kapłana wypowiada słowa konsekracji, następuje UOBECNIENIE Jego dzieła zbawczego. W tym absolutnie niepojętym dla umysłu ludzkiego TERAZ, DZISIAJ, człowiek wierzący jest świadkiem i uczestnikiem tamtych, jedynych i niepowtarzalnych wydarzeń. Dla niewierzącego, a może to być nawet kapłan, jest to jedynie teatr liturgiczny, połączony z uprawianiem retoryki, często nie najlepszego gatunku. Człowiek wierzący tak jednoczy się wtedy ze swoim Królem obecnym pod postaciami chleba i wina, że żyje Nim, z Nim umiera i zmartwychwstaje, aby mieć z Nim udział w zmartwychwstaniu i królowaniu. Życie Eucharystią to zupełnie inna kategoria bytu człowieka na tym świecie.

I wreszcie trzeci ponadczasowy wymiar śmierci Jezusa jest dostępny wszystkim myślącym. Opisana przez św. Łukasza i innych Ewangelistów, scena ukrzyżowania Chrystusa na Golgocie trwa i do końca świata trwała będzie. Albowiem krzyż Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka raz wbity w ziemię jest nie do usunięcia. I paradoksalnie im bardziej chce się go wyrwać, tym bardziej wrasta, im bardziej chce się go zapomnieć, tym bardziej krzyczy, im bardziej chce się go wyśmiać, tym bardziej dotyka prawdą. Te paradoksy można w nieskończoność mnożyć. Dotyczą zarówno życia jednostek, jak i społeczeństw.

Ta Pasja zakończy się w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa Króla w Jego chwale, jako jedynego sprawiedliwego i miłosiernego Sędziego. Nasza mądrość sprowadza się do tego, aby podczas naszego krótkiego pobytu na ziemi, na tym wzgórzu Golgoty zająć właściwe miejsce i przyjąć właściwą życiową rolę nim spadnie kurtyna naszej śmierci.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
XXXIV Niedziela zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata - 20.11.2022 r.

 1. Dzisiaj jest 34. Niedziela zwykła, ostatnia w roku liturgicznym. Obchodzimy równocześnie uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Kościół oddaje swoje życie oraz całą ludzkość Jezusowi Królowi.
 2. Za tydzień, w niedzielę 27 listopada, rozpocznie się okres Adwentu.
 3. W dni powszednie, do soboty, o godz.17.30, jest Różaniec św. za naszych bliskich zmarłych.
 4. W środę Różaniec za zmarłych, będzie o godz. 17.00, o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy i o godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św., o godz. 19.00, będzie spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszam!
 5. W czwartek 24 listopada, jako czwarty miesiąca, po Mszy św. będzie Nabożeństwo do św. O. Pio, a następnie spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio. Zapraszam!
 6. Dziękuję wiernym z ulicy Okólnej, nr od 1 do 20, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tej ulicy, będzie: w środę 30 listopada o godz. 18.00. W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ulicy Okólnej, nr od 21 do 65, w piątek 25 listopada od godz. 19.00.
 7. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

Intencje mszy św. od 20 do 27 listopada 2022 r.

XXXIV Niedziela zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11:

 • godz. 07.30 - za: † Bolesława Gaja w rocz. śm. - int. od córki z najbliższymi.
 • godz. 09.30 - za: † Pawła Pławeckiego w rocz. śm. - int. od żony i dziećmi z rodziną, † Izabelę i Klaudię Jakubek – int. od brata z rodziną, † Irenę Rupalę - Kickę – int. od najbliż. rodziny.
 • godz. 11.00 - za: † Krystynę Wójcik w I rocz. śm. - int. od dzieci z rodziną, † Jacka Zarychtę w I rocz. śm. - int. od żony i dzieci z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: † Elżbietę i Ryszarda Millak – int. od córek z rodzinami, † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata, w Intencji P. Bogu wiadomej, o Bożą pomoc, opiekę i błogosław.

Poniedziałek – 21.11:

 • godz. 18.00 - za: † Józefę Łutczak w 26 rocz. śm – int. od, † Wiesława Przybysza – int. od córki Anny z mężem.

Wtorek – 22.11:

 • godz. 18.00 - za: Mariolę Kowalczyk, o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji – int. od siostry Ewy z rodziną, † Wiesława Przybysza – int. od wnuków: Michała, Magdy i Marty.

Środa – 23.11:

 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Fujarskiego w I rocz. śm. - int. od żony i dzieci z rodzinami, † Marzenę i Ryszarda Sikorę – int. od sąsiadów z ul. Okólnej i od znajomych z Os. Kalety.

Czwartek – 24.11:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio.

Piątek – 25.11:

 • godz. 18.00 - za: † Barbarę Grotkiewicz – int. od uczestn. pog.

Sobota – 26.11:

 • godz. 18.00 - za: † Andrzeja Okamfera i † Marię Okamfer w 2 rocz. śm.

I Niedziela Adwentu – 27.11:

 • godz. 07.30 - za: † Danielę Wawrzczak – int. od uczestn. pog.
 • godz. 09.30 - za: † Władysławę Słotę w rocz. urodzin – int. od dzieci z rodziną, † Ryszarda Gaja – int. od siostry Jadwigi.
 • godz. 11.00 - za: † Irenę Rupalę - Kickę – int. od najbliż. rodziny, † Rodziców - Janinę i Tadeusza Rokitę – int. od córki Jadwigi Saneckiej.
 • godz. 12.30 - za: † Teodorę Zarzycką - int. od sąsiadów z ul. Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c oraz znajomych z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.
 

Wytrwałość
(Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19)

Musiało to mieć miejsce w pobliżu świątyni jerozolimskiej. Ktoś z zachwytem wypowiedział się o zdobieniach tej budowli. Dla każdego wierzącego Żyda była to święta budowla, miejsce przebywania na ziemi Boga Jahwe, dla Chrystusa zaś dom Ojca Niebieskiego, a przez Jego Boską naturę i Jego dom.

Świątynia była dla Żydów z całego świata miejscem spotkania, modlitwy i składania ofiar, a pośród nich i tej najważniejszej, baranka paschalnego, zapowiedzi ofiary oczekiwanego Mesjasza. Zarówno sakralny charakter tego miejsca, jak i ogrom i piękno samej budowli dawało członkom Narodu Wybranego poczucie bezpieczeństwa.

Chrystus Mesjasz wie, że już za niedługo zostanie Jego ofiara złożona na Golgocie, na wzgórku znajdującym się niemal naprzeciw świątyni, ale już poza miastem. Złoży ją właśnie tam, albowiem będzie ona zadośćuczynieniem Ojcu Niebieskiemu nie tylko za grzechy Narodu Wybranego, ale za grzechy wszystkich ludzi. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, mając tego świadomość, wykorzystał zachwyt swoich ziomków nad pięknem tej świątynnej budowli, aby wygłosić jedno z najważniejszych swoich proroctw. Jest to proroctwo nie o końcu świata, ale o jego przemijaniu. Wygłasza je nie po to, aby straszyć swoich współczesnych oraz wierzących w Niego, ale aby przestrzec i zachęcić do mądrego życia, do tego, aby tej Jego obecności na tym świecie i tej Jego ofiary, nie zaprzepaścić.

Dla tych, którzy patrzą krytycznie na swoje przemijające życie i mają pewną wiedzę o historii świata, oczywistym jest pewien paradoks dziejów. Każdy bowiem czas jest zarówno wyjątkowy, jak i pełen wydarzeń, które mimo swej wyjątkowości, przedziwnie się powtarzają. Chrystus je precyzyjnie wymienia: kataklizmy, głód, zarazy, wojny, zaskakujące zjawiska na niebie i ziemi, a także fałszywi prorocy i prześladowania Jego uczniów. To właśnie dla tych, którzy podlegają tym wszystkim dziejowym przemianom i życiowym doświadczeniom, którzy uwierzyli w Niego, Jezus daje podstawowe rady. I tak bycie uczniem Jezusa i całkowite zaufanie Jemu, przekłada się na dawanie świadectwa o Nim. Postawa człowieka wobec tych wszystkich dziejowych prób, a przede wszystkim podczas prześladowań, jest weryfikacją ucznia Jezusowego. Fundamentalne jest Jego zapewnienie, że tego, który się do Niego przyzna, nie zostawi samego. Nie będzie obok, ale będzie tak zjednoczony z nim, że przez niego będzie mówił. Tym samym Jezus dał swoim uczniom największą gwarancję bezpieczeństwa, samego Siebie.

Warto zauważyć, że to poczucie bezpieczeństwa, idzie głębiej niż tylko uratowanie przysłowiowego włosa na głowie, czyli tego, co doczesne, ale przede wszystkim dotyczy tego, co nieprzemijające: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie, dosłownie: wasze dusze.

Pewnego razu z moim przyjacielem Johannesem, kapłanem w Bawarii, rozmawialiśmy o tym, jak nie łatwo zachować tożsamość chrześcijanina i kapłana Jezusowego we współczesnym świecie i współczesnym Kościele. W pewnym momencie tej naszej dyskusji zapytałem: Johannes, to co mamy czynić? Odpowiedział jednym słowem: aushalten – wytrwać. Dotarło wtedy do mnie, tak jak nigdy dotąd, to, co Jezus mówi o wytrwałości.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
XXXIII Niedziela zwykła - 13.11.2022 r.

 1. Dzisiaj jest 33. Niedziela zwykła w roku liturgicznym. To również VI Światowy Dzień Ubogich i XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
 2. W przyszłą niedzielę, 20 listopada, ostatnią niedzielę w roku liturgicznym, będzie uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 3. W dni powszednie o godz.17.30, jest Różaniec św. za naszych bliskich zmarłych. Zapraszam!
 4. W środę Różaniec za zmarłych, będzie o godz. 17.00, o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy i o godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako trzeci miesiąca, po Mszy św. będzie Nowenna do patrona naszej parafii, św. Brata Alberta.
 6. Dziękuję wiernym z ulic: Irysów i Konwali, za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tych ulic, będzie we wtorek 15 listopada o godz. 18.00.
  W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ulicy Okólnej, nr od 1 do 20, w piątek 18 listopada od godz. 19.00.
 7. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

Intencje mszy św. od 13 do 19 listopada 2022 r.

XXXIII Niedziela zwykła – 13.11.:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr Norbertanek w Imbramowicach oraz za zm.† Siostrę Marię Faustynę Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Ryszarda Sikorę – int. od siostry Krystyny, † Barbarę Grotkiewicz – int. od ucz. pog.
 • godz. 11.00 - za: † Ireneusza Brudka w 6 rocz. śm. - int. od żony z rodziną, † Annę Pawlik, † Franciszka, Zbigniewa i Zenona Pawlików – int. od Lidii.
 • godz. 12.30 - za: † Irenę Rupalę - Kickę – int. od najbliż. rodziny.

Poniedziałek – 14.11.:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława, Adasia Liszkę, † Marię Pawlik, Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 15.11.:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulic: Irysów i Konwalii, † Helenę Krupę – int. od Lidii Dziedzic i od Sławomiry z rodziną.

Środa – 16.11.:

 • godz. 18.00 - za: rodzinę Żurkowskich: Jacka, Martę i Paulinę i ich rodziny, o Boże błogosławieństwo, opiekę i pomoc Matki Bożej, łaskę wiary i zdrowie, † Ryszarda Sikorę – int. od bratowej Cecylii i Ewy, † Jerzego Cieślińskiego – int. od rodziny Więcławków.

Czwartek – 17.11.:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od pracowników firmy „Elkana”, † Edwarda Gnojka – int. od sąsiadów.

Piątek – 18.11.:

 • godz. 18.00 - za: Matkę chrzestną, o łaskę wiary, zdrowia i sił, o Bożą pomoc i opiekę, † Teodorę Zarzycką – int. od sąsiadów z ul. Baczyńskiego, nr: 5, 5a, 5b i 5c oraz znajomych z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.

Sobota – 19.11.:

 • godz. 18.00 - za: † Barbarę Grotkiewicz – int. od uczestn. pogrzebu.
 

Do współczesnych saduceuszy
(2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38)

Był czas, kiedy w wyniku spektakularnych kampanii wojennych Aleksandra Wielkiego (332 p.n.e.), Izraelici utracili swoją wolność i znaleźli się nie tylko pod politycznym, ale także pod kulturowym wypływem cywilizacji helleńskiej. Bardzo wielu Żydów odeszło od wiary w Boga Jedynego i uległo zachwytowi tym, co przyszło, wstydząc się tego, w czym kiedyś wyrośli. Sytuację zaostrzył seleucydzki władca Antioch IV Epifanes (zm. 164/163 p.n.e.), który postanowił przymusowo zhellenizować opornych Żydów. Świątynię w Jerozolimie poświęcono Zeusowi, natomiast na mocy dekretu władcy za wyznawanie wiary przodków i za posiadanie zwojów Tory, groziła śmierć. Niewielu przez swą niezłomną wiarę było w stanie uczynić wiele. Odważna do ostateczności postawa bohaterów pierwszego czytania dzisiejszej liturgii i im podobnych przywróciła wiarę i odwagę wielu zachwianym. W najbardziej dramatycznych momentach dawania świadectwa, zawierzenie Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym i wskrzesza umarłych, okazywało się kluczowe, albowiem nadawało śmierci właściwy sens. Te wspaniałe iskry, rozpaliły w latach 166 – 160 p.n.e. powstanie przeciwko Seleucydom, zakończone zwycięstwem Żydów, co po ludzku było mało prawdopodobne.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o słownym ataku na Jezusa dokonanym przez kilku saduceuszów, przedstawicieli bogatego stronnictwa religijno-politycznego, bardzo mocno związanym z nowym okupantem Palestyny, a mianowicie z Rzymianami. To powiązanie finansowo polityczne, niewątpliwie kształtowało ich wyobrażenia religijne, a więc nie wiara kształtowała życie, lecz życie kształtowało wiarę. Odrzucenie zmartwychwstania, a co za tym idzie sądu, było założeniem fundamentalnym. Teraz na ich drodze stanął Jezus. Słysząc Jego naukę o zmartwychwstaniu, przedstawili Mu do rozwiązania wymyślony kazus, zbudowany zarówno na tekście z Księgi Tobiasza ( 3,8), jak i na żydowskim prawie małżeńskim. Pewna kobieta miała w swoim życiu siedmiu mężów, albowiem jeden po drugim umierali, a więc, którego z nich będzie żoną po śmierci?

Jezus wykorzystał to podstępne pytanie, aby dać odpowiedź nie tylko ówczesnym saduceuszom, ale i tym współczesnym, których jest coraz więcej. Ten, który zna całą prawdę o człowieku i całą prawdę o Bogu, zarzucił mędrkom tego świata, bezkrytyczne przenoszenie doczesnych relacji, na życie pozagrobowe: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Warto zwrócić uwagę na kluczowe punkty wypowiedzi Chrystusa:

 • uznać człowieka za godnego, może dokonać tylko ten, który go prawdziwie zna, a więc sam Bóg, a nie opinia publiczna. Czyli, sąd Boży jest wpisany w nasze życie.
 • udział w świecie przyszłym i powstanie z martwych – jest nagrodą człowieka.
 • równi aniołom – równi, to nie znaczy tacy jak aniołowie o takiej samej naturze, jak niebieskie duchy. Będą tak, jak aniołowie wpatrywać się w oblicze Boga. Ludzie prawdziwie zakochani pragną przede wszystkim oglądania twarzy, ukochanej osoby.
 • są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Zmartwychwstał tylko jeden – Chrystus. Mieć udział w zmartwychwstaniu, czyli w Jego zmartwychwstaniu. Mamy tę przewagę nad słuchaczami tej Jezusowej mowy, że świadkowie Jego zmartwychwstania, przekazali nam swoje świadectwo i opisali wyjątkowość ciała Zmartwychwstałego Pana, jako nowej, cudownej kategorii bytu niepodlegającej śmierci. Mamy tę przewagę, że możemy już tu na ziemi przez wiarę jednoczyć się z Chrystusem i razem z Nim mówić do Boga – Ojcze. Mamy tę przewagę, że przez wiarę możemy w Eucharystii przyjąć ciało i krew Jezusa i stać się już tutaj uczestnikami Jego Bóstwa.

Jakże więc dzisiaj możemy być szczęśliwi, dlaczego więc tak często stajemy się głupimi?

Ks. Lucjan Bielas

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 55

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś544
mod_vvisit_counterWczoraj2103
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6862
mod_vvisit_counterW tym miesiącu22151
mod_vvisit_counterWszystkich1196558

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet