Intencje mszy św. od 19 do 25 marca 2023 r.

IV Niedziela W. Postu – 19.03:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw., z podziękowaniem za otrzymane łaski i z gorącą prośbą o dalsze Boże błogosław., pomoc, opiekę i dar zdrowia dla Siostry Angeliki oraz wszystkich Sióstr Norbertanek w klasztorze w Imbramowicach, a także o życie wieczne dla zm. Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. od kuzyna Józefa z żoną, z Praszki. † Mariannę Florczyk – int. od siostry Teresy z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Halinę Białowąs – int. od chrześnicy Beaty Białowąs.
 • godz. 12.30 - za: † Józefa, Janinę i Hieronima oraz † Marię i Michała Bazarnik.

Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca i Opiekuna - 20.03:

 • godz. 18.00 - za: naszą Ojczyznę, o opiekę i wstawiennictwo św. Józefa, Opiekuna i Patrona – int. od Grupy Modlitwy św. O. Pio.

Wtorek – 21.03:

 • godz. 18.00 - za: † Krzysztofa Pondla w rocz. śm. - int. od synów z rodzinami.

Środa – 22.03:

 • godz. 18.00 - za: Lucynę Policzkiewicz z ok. rocz. urodzin – int. od koleżanki. † Ryszarda Lamenta – int. od sąsiadów z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.

Czwartek – 23.03:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio.

Piątek – 24.03:

 • godz. 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św. i Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od uczestn. pogrzebu.

Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25.03:

 • godz. 18.00 - za: Lidię Mertę z ok. rocz. urodzin i jej rodzinę, o potrzebne łaski.
 

Gdzie jesteś?
(Wj 17, 3-7; Rz 5, 1-2. 5-8; J 4, 5-42)

Wiara to adekwatna odpowiedź człowieka dana Bogu, na zaproszenie, które On do niego kieruje. To najcudowniejszy dialog, jaki człowiek może w swoim życiu prowadzić. Dialog, którego celem jest poznawanie Boga, któremu to poznaniu nie będzie już końca. Jest to dialog miłości, który jest jedynie możliwy między osobami wolnymi. Nieskończenie kochający Bóg Stwórca, tego dialogu nigdy nie przerwie, albowiem nie zaprzeczy sam sobie. Uczynić może to tylko człowiek i jest to jego największy dramat.

W raju po grzechu pierwszych ludzi Bóg pyta Adama: Gdzie jesteś? Jest to pierwsze pytanie, jakie Bóg postawił człowiekowi w Biblii (por. Rdz 3,9). Jest to pytanie genialne, postawione człowiekowi po to, aby sprowokować go do tego, aby spojrzał na siebie i na swoje położenie z perspektywy pytającego Boga. Schowany w krzakach Adam, sprowokowany pytaniem Boga, patrząc na siebie z Jego perspektywy, odpowiada – jestem nagi, wstydzę się, po prostu, nie ma mnie. Wtedy dopiero zobaczył prawdę całą prawdę o sobie samym i o swojej sytuacji.

Świadomość tej podstawowej wiedzy o wierze i ludzkim sumieniu pozwala nam odczytać tekst Ewangelii mówiący o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Dlaczego ta kobieta przyszła czerpać wodę w samo południe, kiedy już przy studni nie powinno być ludzi, tego do końca nie wiemy. Możemy jedynie przypuszczać, że z powodu stylu swojego życia była na ludzkich językach, których zapewne starała się unikać. Co było w niej, że przecież nie przypadkowo spotkała w tym miejscu samotnego Jezusa? Co było w niej, że to On, łamiąc wszelkie ówczesne konwenanse, rozpoczął z nią rozmowę. Od problemu zwyczajnego ludzkiego pragnienia, Chrystus prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, dotknął problemu wiary tej kobiety i jej sumienia. Fantastycznie sprowokował ją do tego, aby spojrzała na siebie z Jego, boskiego punktu widzenia, by spojrzała na siebie w prawdzie, aby zobaczyła siebie w życiowych krzakach, w które wpadła przez własny grzech i z których sama o własnych siłach nie wyjdzie. Samarytanka otrzymała w tym momencie jeszcze coś więcej niż Adam w raju. On otrzymał obietnicę ratunku, ona zaś, jej spełnienie. Wtedy dopiero zorientowała się, z Kim ma tak naprawdę do czynienia.

Znamienna była jej reakcja. Zostawiła dzban przy studni i pobiegła do wsi i zapewne, łamiąc wszelkie wewnętrzne opory, stała się Jego gorliwą misjonarką, ze skutecznością, na jaką pewnie innych mieszkańców wioski nie byłoby stać: "Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?"

Ta Ewangelia ma dzisiaj swoje szczególne znaczenie dla nas Polaków. Jezus przychodzi do tej naszej polskiej wsi i każdego z nas indywidualnie pyta: Polaku, gdzie jesteś?

Możemy się jeszcze chować przed Nim. Udawać, że Go nie widzimy, że nie słyszymy, co do nas mówi, twierdzić, że się niczym od innych nie różni, że nie ma prawa nas o nic pytać itp. Taka postawa nie świadczy o naszej odpowiedzialności, lecz o głupocie. Teraz jest czas, aby na to pytanie Chrystusa: gdzie jesteś? – dać odpowiedź i wspólnie z Nim zmienić swoje życiowe położenie. Póki jest czas.

A kiedy czas się skończy, na Sądzie Ostatecznym, to już wtedy Jezus nam powie, gdzie jesteśmy. Będzie to dla jednych koniec, a dla innych początek. Może więc warto czegoś się nauczyć od Samarytanki.

Ks. Lucjan Bielas

 

Jak Jezus zachowałby się dzisiaj w Polsce?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przypomnieć sobie podobną sytuację w Jego działalności. Otóż, kiedy to Jego poprzednik, krewny, przyjaciel, Jan Chrzciciel, został pojmany i uwięziony, wielu ludzi świątyni zacierało ręce, że wreszcie te niewygodne dla nich usta zamilkły. Do samego pojmania Jana doprowadzili ludzie polityki, którzy postanowili z nim skończyć, albowiem mieszał się do ich życia prywatnego i odważał się zło nazywać po imieniu. W tym wszystkim kluczową rolę odgrywały kobiety, które ponoć wtedy nie miały nic do powiedzenia.

Jak zachował się wtedy Jezus? Czy pisał protesty? Czy organizował pikiety, marsze, manifestacje? Czy wygłaszał mowy? Czy uruchamiał znajomości, szukał kontaktów, zbierał pieniądze na wykup?

Nic z tych rzeczy. Zachował spokój, albowiem znał misję Jana i wiedział, jaką misję ma On – Mesjasz. Zło nazywał po imieniu, lecz złoczyńcom zostawił jeszcze czas. Sam zaś skoncentrował się na podjęciu misji Jana i poprowadzeniu jej dalej, zgonie z wolą Ojca Niebieskiego. Wychowywał ludzi do wiary, kształtował ich moralność, sam będąc idealnym przykładem.

Złoczyńcy nie odpuścili. Dopadli również Jezusa i Go zabili. Jednakże misja Jana i Jezusa została wypełniona, a Jezus na dodatek zmartwychwstał. Ziemskie zaś losy wielu przeciwników okazały się tragiczne. Imion wielu z nich nawet nie znamy. Tymczasem Jan i Jezus działają dalej, czy się to komuś podoba, czy nie.

Dzisiaj Jezus mówi do nas wszystkich Polaków i w kraju, i za granicą, i w Kościele, i w polityce, i w biznesie, po prostu, do wszystkich – nawróćcie się, żyjcie Ewangelią, albowiem czas jest krótki, wieczność jest wiecznością, a wy Polacy bogami nie jesteście.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
3. Niedziela W. Postu - 12. 03. 2023 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę W. Postu. Rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy 15 marca. Wszystkich wiernych serdecznie zapraszamy do udziału w nich. Plan Rekolekcji znajduje się w gablocie z ogłoszeniami, na stronie internetowej i został przekazany wszystkim wiernym w minioną niedzielę.Nabożeństwo „Gorzkich Żali”, rozpocznie się dzisiaj, w dzień Rekolekcji o godz. 15.30.
 2. Msze św. w poniedziałek, wtorek i środę, będą o godz. : 09.00, 17.00 i 18.30.
 3. W środę, Nowenna do M. B. Nieust. Pom., będzie o godz. 18.00.
 4. W czwartek Droga krzyżowa dla dzieci z Rodzicami, będzie o godz. 17.30.
 5. Pracownicy Hospicjum Sosnowieckiego, pomogą nam rozliczyć PIT za miniony rok w piątek 17 marca, od godz. 10.00 do 18.00 w salce parafialnej. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy.
 6. W piątek o godz. 17.00, będzie „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św., a około godz. 17.30 będzie Droga krzyżowa dla dorosłych. O godz. 18.00 Msza św.
 7. Dziękuję wiernym z ul. Podjazdowej 10, nr od 1 do 72, za ofiarę na kwiaty oraz na Mszę św., która w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tego bloku, będzie : w czwartek 16 marca o godz. 18.00. Porządki w kościele w nowym tygodniu, w piątek 17 marca od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Podjazdowej, nr 12 i 14 oraz z ul. Baczyńskiego, nr od 15 do 23.
 8. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” oraz„Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 12 do 18 marca 2023 r.

III Niedziela W. Postu – 12.03:

 • godz. 07.30 - za: † Cecylię i Kazimierza Grzesiaka – int. od Aliny Szczerbińskiej.
 • godz. 09.30 - za: † Michalinę Połeć w I rocz. śm., † Władysława Połeć w 37 rocz. śm. - int. od córek: Edyty i Bożeny oraz wnuczka Sebastiana, † Wiesława Przybysza – int. od Teresy z Chicago.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od rodzin: Bratków i Skibów, † Jadwigę Chajdas – int. od Mariusza Dużyka z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: Parafię, o łaski na czas rekolekcji, o Bożą opiekę i błogosław, Helenę Kieliś w 90 rocz. urodzin, o Bożą pomoc, opiekę i zdrowie – int. od córki z rodziną.

Poniedziałek – 13.03:

 • godz. 09.00 - za: † Mariannę i Eugeniusza Kowal z ok. rocz. śm. - int. od syna z rodziną.
 • godz. 17.00 - za:
 • godz. 18.30 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od sąsiadów z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.

Wtorek – 14.03:

 • godz. 09.00 - za:
 • godz. 17.00 - za:
 • godz. 18.30 - za: † Janinę Szczepańczyk – int. od rodziny Pokrzywnickich.

Środa – 15.03:

 • godz. 09.00 - za:
 • godz. 17.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od Grażyny Służałek.
 • godz. 18.30 - za: Tomasza Jagłę z rodziną, o potrzebne łaski.

Czwartek – 16.03:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulicy Podjazdowej 10, nr od 1 do 72.

Piątek – 17.03:

 • godz. 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św. i Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Podjazdowej: 2, 4 i 6.

Sobota – 18.03:

 • godz. 18.00 - za:
 

Jak przejść z ziemi do nieba? - (Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9)

Scena przemienienia P. Jezusa na Górze Tabor, jest jedną z najbardziej fascynujących i tajemniczych scen w Ewangelii. Próba opisania tego, co się wtedy wydarzyło, napotyka podstawowy problem, a mianowicie, nasz język jest zbyt ubogi, aby oddać tę rzeczywistość.

Jezus zabiera z sobą na Górę Tabor uczniów, którzy stanowili w gronie dwunastu, można powiedzieć, oddział do misji specjalnych. W pewien sposób sami się do niego zgłosili, albowiem chcieli czegoś więcej i na to coś więcej byli gotowi. Stając z Jezusem oraz z Jego wybranymi, na górze Tabor, która z natury rzeczy jest pewnego rodzaju granicą między niebem a ziemią, dotknijmy prawdziwej granicy, między tymi rzeczywistościami, między tym, co ziemskie, a tym, co Boskie. Przemieniony Jezus ukazuje nam, że ta granica między tym, co boskie, a tym, co ludzkie przebiega w Nim. Jego boska natura uzewnętrzniła się przemianą tej ludzkiej, w niczym jej nie naruszając. Człowiek stworzony na wzór i podobieństwo Boga, jak żadne inne stworzenie może Nim promieniować. Objawienie boskiej natury Chrystusa zostało podkreślone pojawieniem się przy Nim Mojżesza i Eliasza. Bóg przez tych obydwu mężów dokonywał nadprzyrodzonych znaków, natomiast wyjątkowe spotkania Mojżesza z Bogiem kończyły się przemianą jego twarzy, która tak mocno promieniowała boskim blaskiem, że w spotkaniu z innymi ludźmi, musiał ją zakrywać. Można więc powiedzieć, że Bóg zamanifestowanie swej boskości dokonał, nie tylko przez przemianę człowieczeństwa Jezusa, ale może uczynić to przez każdego człowieka, który wejdzie z Nim we właściwą relację.

Przemienienie Jezusa ma swój wyjątkowy charakter. Jest doświadczeniem dwóch rzeczywistości, boskiej i ludzkiej i ich wzajemnej relacji, a jednocześnie ukazuje granicę między nimi, między niebem i ziemią. Jest jeszcze trzeci wymiar tego wydarzenia, dla nas ludzi szczególnie ważny, a mianowicie zaproszenie nas do przekroczenia tej granicy, do przejścia z tego, co ludzkie, przemijające, do tego, co boskie i wieczne. Ta droga i ta brama jest właśnie w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa. Innej drogi i bramy nie ma i nie będzie. Znamienne jest objawienie się Trójcy Przenajświętszej, tak jak to było przy chrzcie Jezusa. Ducha Świętego na Górze Tabor, symbolizuje obłok świetlany, który osłonił wszystkich – a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Głos Ojca jest skierowany do uczniów, jest skierowany do nas – Jego słuchajcie! Pojawienie się Mojżesza prawodawcy i Eliasza proroka rozmawiających z Jezusem nie jest tu przypadkowe. Wolą Ojca Niebieskiego jest to, aby prawo było interpretowane przez Ewangelię – słowo oczekiwanego Mesjasza.

Kiedy już schodzili z góry, Jezus do całkowicie zszokowanych uczniów wypowiada znamienne słowa: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Ten obraz przemienienia dopełni się Jego ludzkim przemienieniem na Górze Oliwnej, Jego męką i Jego zmartwychwstaniem. Wtedy dopiero Jezus jako brama będzie otwarty, a Jego nauka kompletna.

Jesteśmy w wyjątkowo dobrej sytuacji. Mogę przyjąć Jezusa w Jego bóstwie i Jego człowieczeństwie, pod postacią chleba i wina w Eucharystii. Mogę przejść z Nim przez bramę, którą On sam jest, idąc Jego drogę. Po przeistoczeniu, a przed Komunią św. wypowiadamy słowa doksologii, które tę prawdę znakomicie oddają: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze wszechmogący, w Jedności Ducha Św. wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

Przyzwyczailiśmy się do tych słów i często ich nie słyszymy, przyzwyczailiśmy się do Komunii św. i często umyka nam świadomość, że brama do nieba jest w nas, a jest nią Chrystus. I tak się z Nim rozmijamy, a wchodzimy w atrakcyjnie wyglądające atrapy bram budowane przez szatana. Skutek tego jest taki, jak to ktoś życiowo doświadczony powiedział: zachwycony pięknymi widokami, wyskoczyłem bez spadochronu.

Ks. Lucjan Bielas

 

Rekolekcje wielkopostne
12 - 15 marca 2023 r.
Parafia św. Brata Alberta w Sosnowcu

 • Niedziela - 12 marca:
  • 07.30 - Msza święta z nauką dla wszystkich.
  • 09.30 - Msza święta z nauką dla wszystkich.
  • 11.00 - Msza święta z nauką dla dzieci.
  • 12.30 - Msza święta z nauką dla wszystkich.
  • 15.30 - Nabożeństwo „Gorzkich Żali” z kazaniem pasyjnym.
  • Prowadzi - ks. Lucjan Bielas.

 • Poniedziałek - 13 marca:
  • 08.40 - „Koronka” do Bożego Miłosierdzia.
  • 09.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
  • 17.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
   Adoracja Najśw. Sakramentu i Różaniec św.
  • 18.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
  • Prowadzi - ks. Dariusz Kubka.

 • Wtorek - 14 marca:
  • 08.40 - „Koronka” do Bożego Miłosierdzia.
  • 09.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
  • 17.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
   Droga krzyżowa rodzin.
  • 18.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
  • Prowadzi - ks. Wlodzimierz Machura.

 • Środa - 15 marca:
  • 08.30 - „Koronka” do Bożego Miłosierdzia oraz Spowiedź św.
  • 09.00 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji.
  • 16.30 - Różaniec św. oraz Spowiedź św.
  • 17.00 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji.
  • 18.00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Spowiedź św.
  • 18.30 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji.
  • Prowadzi - ks. Rafał Stępniewski.

Z A P R A S Z A M Y !

 

Ogłoszenia duszpasterskie
2. Niedziela W. Postu - 05.03.2023 r.

1. Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę W. Postu. Nabożeństwo „Gorzkich Żali”, rozpocznie się bezpośrednio po Mszy św., tj. ok. g. 13.30. Za tydzień, w trzecią niedzielę W. Postu, rozpoczniemy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy 15 marca. Po Mszy św. o g. 07.30, będzie spotkanie wspólnoty „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., adorujemy P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.

2. We wtorek, jako pierwszy miesiąca, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa o działanie, dary i łaski Ducha Św. dla całej parafii. O godz. 18.00 Msza św. na Uwielbienie Ducha Św.

3. W środę, o godz. 17.30 będzie Nowenna do M.B.Nieust.Pom., a po niej Msza św.

4. W czwartek o godz. 17.30 Droga krzyżowa dla dzieci z Rodzicami. O godz. 18.00 Msza św.

5. W piątek o godz. 17.00 „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św., a ok. g. 17.30 będzie Droga krzyżowa dla dorosłych. O godz. 18.00 Msza św.

6. Dziękuję wiernym z ulicy Podjazdowej: 2, 4 i 6 za ofiarę na kwiaty oraz na Mszę św., która w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tych trzech bloków, będzie: 17.03. o g. 18.00. Msza św. za rodziny i wiernych z ulicy Podjazdowej 11, 13 i 15, będzie: 10.03. o g. 18.00. Porządki w kościele w nowym tygodniu, w sobotę 11 marca od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Podjazdowej 10, nr od 1 do 72.

7. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Zachęcam gorąco do czytania!

8. Składka przeznaczona na pomoc dla Turcji i Syrii po trzęsieniu ziemi oraz dla ofiar wojny na Ukrainie, wyniosła 3500 zł. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

 

Intencje mszy św. od 05 do 11 marca 2023 r.

II Niedziela W. Postu – 05.03:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Halinę Białowąs – int. od rodziny Drozdowskich, † Ryszarda Lamenta – int. od córki Grażyny z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Pawlik w I rocz. śm. - int. od córki Lidii.
 • godz. 12.30 - za: Andrzeja Aporowicza z ok. rocz. urodzin, z prośbą o Bożą pomoc, opiekę, błogosławieństwo i dar zdrowia – int. od córek, zięcia i wnuczek.

Poniedziałek – 06.03:

 • godz. 18.00 - za: Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 07.03:

 • godz. 18.00 - za: na Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o Jego dary i łaski dla całej parafii.

Środa – 08.03:

 • godz. 18.00 - za: † Michalinę Połeć w I rocz. śm. - int. od brata Andrzeja z rodziną.

Czwartek – 09.03:

 • godz. 18.00 - za: † Franciszkę i Wojciecha Zatorskich z ok. dnia imienin.

Piątek – 10.03:

 • godz. 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św. i Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulicy Podjazdowej: 11, 13 i 15.

Sobota – 11.03:

 • godz. 18.00 - za: † Sylwestra Kłosa – int. od brata Piotra z rodziną.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 62

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś518
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2027
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4935
mod_vvisit_counterWszystkich1278365

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet