Zrób coś dla siebie!
(Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11)

Wykorzystaj swoją wolność i weź sprawy w swoje ręce. Wydaje się, że taka jest istota szatańskiej pokusy. Może ona przybierać różne formy, ale wszystkie mają ten sam mianownik. Szatan w ogrodzie Eden, kusząc niewiastę, na wstępie zapewnia, że nie będzie kary za przestąpienie tego, co Bóg powiedział. Następnie ukazuje konkretny zysk takiego postępowania: Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wydaje się tu kluczowym hebrajskie słowo „jada”, które zostało w Biblii przetłumaczone jako „poznanie”. Zważywszy na szersze znaczenie tego czasownika: „poznać coś”, „zapanować nad czymś”, „opanować coś”, możemy wejść głębiej w istotę grzechu, a więc człowiek został przekonany przez szatana, że sam może decydować, tak jak Bóg o tym, co jest dobre, a co złe. Za poprawnością takiej właśnie interpretacji przemawia prosta obserwacja ludzkich postaw, wypowiadanych tez i podejmowanych decyzji. My, byty krótkoterminowe, obdarzeni przez Stwórcę rozumem i wolną wolą, zachowujemy się tak, że zamiast poznawać Jego zamysł, sami próbujemy, wbrew Niemu, decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Skutki takiej postawy są zawsze dramatyczne, co nie zmienia faktu, że ta głupota nieustannie się rozszerza.

Dzisiaj Chrystus zaprasza nas na pustynię, gdzie był kuszony przez diabła. Ponieważ nie było tam świadków, to co wiemy o tym wydarzeniu, wiemy od samego Jezusa, który uznał je za ważne dla każdego, kto chce być Jego uczniem.

Szatan uzbroił się w trzy pokusy, przygotowane po mistrzowsku i uderzył nimi w Tego, którego najbardziej się obawiał, Syna Bożego. Owe trzy pokusy, a mianowicie pokusa przemiany kamieni w chleb, zyskania sławy i osiągnięcia bogactwa, miały wspólny mianownik – Jezu, zrób coś dla siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, a jesteś głodnym, to zrób coś dla siebie i wykorzystaj swoją władzę i kamienie przemień w chleb; jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób coś dla siebie i wypróbuj skuteczność Bożych obietnic, skocz z miejsca straceń, z narożnika świątyni; jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób coś dla siebie, masz przecież prawo do wszystkich bogactw tego świata, są do Twojej dyspozycji.

Diabeł nie wiedział, w jaki sposób Jezus wypełni swoją misję. Myślał po swojemu, chleb, sława i pieniądze. Myślał może, że to na te narzędzia budowania królestw Jezus da się złapać, bo na to łapią się ludzie, którzy od Adama i Ewy począwszy, przede wszystkim chcą coś dla siebie. Wtedy to on, szatan ma nad nimi władzę, albowiem wcześniej czy później przed nim upadną.

Szatan z Jezusem przegrał. Chcę, aby przegrał również ze mną. Tak więc nic nie chcę dla siebie. Wiem, że kiedy wszystko dam Bogu, wraz z Nim wszystko otrzymam!

Jezus pragnie zjednoczyć się ze mną w modlitwie, abym temu pragnieniu sprostał. Wyraził to znakomicie św. Jan Chryzostom: Jeżeli Pan udzieli komuś daru takiej modlitwy, ten posiada nieprzebrane bogactwo i pokarm niebieski nasycający duszę. Kto skosztuje tego pokarmu, ten zapłonie wiecznym pragnieniem Boga jak najgorętszym ogniem, który będzie trawił jego ducha (Homilia 6, O modlitwie).

Pomoże mi w tym post oraz znajomość słowa Bożego, oraz zdecydowane pójście za Chrystusem. Pomoże mi w tym życie Jego logiką i ten radykalizm, jaki On mi pokazał. I co najważniejsze, On jest gotów towarzyszyć mi zawsze, a przede wszystkim wtedy, gdy zły mnie kusi – I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Niedziela W. Postu - 26.02.2023 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy I Niedzielę W. Postu. Za dwa tygodnie, w trzecią niedzielę W. Postu, chcemy rozpocząć w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje wielkopostne do 15 marca. Dziś rozpoczynają się Nabożeństwa „Gorzkich Żali”, które poza Rekolekcjami będą bezpośrednio po ostatniej Mszy św., tzn. ok. godz. 13.30. Za tydzień 5 marca, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 07.30 Msza św. w Intencjach „Żywego Różańca”, a po niej spotkanie wspólnoty i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., będziemy adorowali P. Jezusa w Najśw. Sakramencie. Dziś cała składka przeznaczona jest na pomoc dla Turcji i Syrii po trzęsieniu ziemi oraz na poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie.
 2. W środę, o godz. 17.30 będzie Nowenna do M.B. Nieust. Pom., a po niej Msza św. Po wydaniu żywności, zapraszam na spotkanie naszą Grupę Charytatywną.
 3. W tym tygodniu przypadają pierwsze - czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  • w pierwszy czwartek:
   • od godz. 17.00 będzie „Godzina św.” w intencji powołań.
   • o godz. 17.30 Droga krzyżowa dla dzieci z Rodzicami.
   • o godz. 18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo do św. Rity z przekazaniem wiernym róż.
  • w pierwszy piątek:
   • od godz. 09.00 rano, będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św.,
   • od godz. 17.00 będzie Spowiedź św. pierwszopiątkowa,
   • o godz. 17.00 rozpocznie się Nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa z „Koronką do Miłosierdzia Bożego”,
   • ok. godz. 17.30 będzie Droga krzyżowa dla dorosłych,
   • o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa.
  • w pierwszą sobotę:
   • o godz. 17.00, rozpocznie się Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z Różańcem św.
   • o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 4. Rekolekcje wielkopostne dla związków niesakramentalnych: Wspólnota „Drogi nadziei” oraz Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu zapraszają osoby, które zawarły w przeszłości małżeństwo sakramentalne w Kościele, a obecnie żyją w nowym związku cywilnym na rekolekcje wielkopostne dla par niesakramentalnych. Rekolekcje odbędą się w kaplicy Domu „Szilo” w Czeladzi, w dniach 3, 4 i 5. 03. 2023 r. Spotkania rekolekcyjne będą zaczynać się o godz. 19.15, poprowadzi je ks. Dawid Kuczek.
 5. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Trwa wielkopostna modlitwa i post w Intencji powołań.
 6. Dziękuję wiernym z ulicy Podjazdowej 11, 13 i 15, za ofiarę na kwiaty. Porządki w kościele w nowym tygodniu, w piątek 03 marca od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Podjazdowej: 2, 4 i 6.
 7. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Zachęcam gorąco do czytania!
 8. Dziękuję wszystkim wiernym, za złożoną w minioną niedzielę ofiarę na utrzymanie k-ła, w wysokości 3880 zł.
 

Intencje mszy św. od 26 lutego do 04 marca 2023 r.

I Niedziela W. Postu – 26.02:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw. z dziękczynieniem za wszystkie otrzymane łaski, z gorącą prośbą o dalszą Bożą pomoc, opiekę, błogosławieństwo i zdrowie dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr Norbertanek w klasztorze w Imbramowicach oraz za zm. Siostrę Marię Faustynę Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Mariannę Florczyk – int. od sąsiadów i przyjaciół, † Ryszarda Lamenta – int. od córki Teresy z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Gabriela z ok. rocz. urodzin i Aleksa z ok. rocz. urodzin – int. od mamy i babci, † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata.
 • godz. 12.30 - za: Krystynę i Eustachego Hudzików z ok. 67 rocz. sakram. małżeństwa.

Poniedziałek – 27.02:

 • godz. 18.00 - za:

Wtorek – 28.02:

 • godz. 18.00 - za:

Środa – 01.03:

 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od sąsiadów z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.

Czwartek – 02.03:

 • godz. 18.00 - za: † Henrykę i Kazimierza Kurzak – int. od córki z rodziną.

Piątek – 03.03:

 • godz. 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św. i Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa.

Sobota – 04.03:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.
 

Czy naprawdę jestem chrześcijaninem?
(Kpł 19, 1-2. 17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48)

Postawiono mi kiedyś, i to nie tak dawno, zarzut, że nie umiem przebaczać. Można sobie wyobrazić wzburzenie serca i umysłu, jakie te słowa wywołały w pierwszym momencie. W drugim zaś przerodziły się w głębszą refleksję, przyznanie racji i kolejny raz uświadomienie sobie, że nad umiejętnością przebaczenia, trzeba nam pracować całe życie, aby nie tylko zwyczajnie darować, ale nawet pokochać swojego nieprzyjaciela.

W modlitwie, której nauczył nas Jezus, Ojcze Nasz, wraz z Nim zwracamy się do Ojca Niebieskiego: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ten, który odpuścił swoim winowajcom, będąc Bogiem, uniżył samego siebie i przyjął postać człowieka, a będąc prawdziwym człowiekiem, oddał swoje życie za nas grzeszników, ma prawo i od nas wymagać odpuszczenia naszym winowajcom. To tylko z Nim możemy okazać bezgraniczne miłosierdzie dla człowieka, posunięte aż do gotowości oddania za niego swego życia, a jednocześnie zachować „0” tolerancji dla czynionego zła. Uzyskanie takiej postawy i nieustanne pogłębianie jej, domaga się od nas codziennej czujności, jako że moce ciemności, wykorzystają każdą sposobną okazję, aby nas w tym punkcie pokonać.

Warto tu zaznaczyć, że nie idzie tu o zwyczajne przebaczenie, jakiego uczy się w biznesie, mającym na celu zachowanie potencjalnych klientów. Tu idzie o prawdziwą miłość nieprzyjaciół, która jest ponad ludzkimi emocjami, doczesnym zyskiem, a ma na uwadze przede wszystkim, zjednoczenie drugiego człowieka z Bogiem.

Nasz Mistrz, Jezus Chrystus, daje nam dzisiaj bardzo konkretne wskazówki na tej niewątpliwie najtrudniejszej życiowej ścieżce, weryfikującej całość naszego wyznania wiary. I co najważniejsze, na tej prawdziwie ekstremalnej drodze nie jest obok nas – JEST Z NAMI!

Po pierwsze, trzeba nam wyjść ponad zwyczajną sprawiedliwość, polegającą na zbilansowaniu winy i kary: Oko za oko i ząb za ząb, zasady Kodeksu Hammurabiego, mającej swoje odbicie w Starym Testamencie (por. Wj 21,24; Kpł 24,20; Pwt 19,21).

Po drugie, trzeba pokonać w sobie własny honor: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Uderzenie w prawy policzek przez kogoś praworęcznego sugeruje uderzenie zewnętrzną stroną dłoni i było uważane jako szczególna zniewaga.

Po trzecie, działać ponad obowiązującym prawem: Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Komentatorzy tego fragmentu zwracają uwagę, że można było trafić do sądu za kradzież tuniki, czyli spodniej części garderoby ówczesnego Żyda, ale nie za płaszcz, który dawał ciepło.

Po czwarte ta hojność ma być czymś naturalnym, stać się nawykiem. Jezus ujął to znakomicie prostymi słowami: Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Znakomitym ewangelicznym przykładem takiej miłości, która nie narusza sprawiedliwości, może być przypowieść o Miłosiernym Ojcu. On to przygarnął nawróconego syna, mimo że ten utracił majątek, a do drugiego, oburzonego takim obrotem spraw, wychodzi, aby mu wszystko wytłumaczyć i zachęcić do udziału w uczcie. Ojciec jednak nie ulega zagniewanemu synowi i nie zmienia swoich słusznych decyzji (Łk 15, 11-32). Taka miłość jest również w miłosiernym Samarytaninie i w wielu tych, którzy szczerze poszli za Chrystusem.

W tekście Didache (I/II w.) czytamy: „Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, módlcie się za nieprzyjaciół, a nawet pośćcie za prześladowców waszych. Jakaż to bowiem zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?”

Może warto u progu Wielkiego Postu głębiej się nad tym zastanowić.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
7. Niedziela zwykła - 19.02.2023 r.

 1. Dzisiaj jest VII Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Dziś o godz. 15.00 rozpocznie się Nabożeństwo 40 - godzinne przed „Popielcem”, które będzie trwało do godz. 19.00, i będzie kontynuowane w poniedziałek i wtorek, również od godz. 15.00 i będzie kończyć się Mszą św. o godz. 18.00.
 2. W środę, 22 lutego będziemy przeżywali „Środę Popielcową”, którą, z obrzędem posypania głów popiołem rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. „Środa Popielcowa” rozpoczyna kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Msze św. w naszym kościele będą o godz. : 09.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post „ścisły”, tzn. dwa posiłki lekkie i jeden do syta oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O godz. 17.30 będzie Nowenna do M. B. Nieust. Pom., a po niej Msza św.
 3. W czwartek, jako czwarty miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00, będzie Nabożestwo do św. O. Pio, a następnie spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio. Zapraszamy!
 4. W piątek o godz. 17.00 będzie Adoracja Najśw. Sakramentu i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św., a po niej Nabożeństwo Drogi krzyżowej dla dorosłych. O g. 18.00 Msza św. Zapraszam serdecznie do udziału w Nabożeństwie Drogi krzyżowej.
 5. W przyszłą niedzielę, 26 lutego, w pierwszą Niedzielę W. Postu, rozpoczną się również Nabożeństwa „Gorzkich Żali”, które poza Rekolekcjami będą rozpoczynały się bezpośrednio po ostatniej Mszy św. o godz. 12.30.
 6. Rekolekcje wielkopostne dla związków niesakramentalnych : Wspólnota „Drogi nadziei” oraz Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu zapraszają osoby, które zawarły w przeszłości małżeństwo sakramentalne w Kościele, a obecnie żyją w nowym związku cywilnym na rekolekcje wielkopostne dla par niesakramentalnych. Rekolekcje odbędą się w kaplicy Domu „Szilo” w Czeladzi, w dniach 3, 4 i 5 marca 2023 r., tj. (piątek, sobota i niedziela). Spotkania rekolekcyjne będą zaczynać się o godz. 19.15, poprowadzi je ks. Dawid Kuczek.
 7. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Borykamy się z problemem braku powołań, dlatego rozpoczynający się okres W. Postu, niech będzie w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w tej intencji, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo. Wielki Post 2023”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian, o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień W. Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich dla naszej diecezji. Zachęcamy do wpisania już swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście.
 8. Za tydzień, w czwartą niedzielę miesiąca, cała składka przeznaczona będzie na pomoc dla Turcji i Syrii po trzęsieniu ziemi oraz na ofiary wojny na Ukrainie.
 9. Dziękuję wiernym z ulicy Podjazdowej 5, za ofiarę na kwiaty. Sprzątanie kościoła w nowym tygodniu, w sobotę 24 lutego od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Podjazdowej 11, 13 i 15.
 10. Na stolikach jest prasa katolicka, nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 19 do 25 lutego 2023 r.

VII Niedziela zwykła – 19.02:

 • godz. 07.30 - za: † Piotra i Zofię Szczerbińskich.
 • godz. 09.30 - za: Wiktora Lepieszkę z ok. 18 rocz. urodzin – int. od Rodziców i brata, Krystynę Wiącek z ok. rocz. urodzin – int. od koleżanek.
 • godz. 11.00 - za: † Halinę Białowąs – int. od Emilii Chruścickiej z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od żony z rodziną.

Poniedziałek – 20.02:

 • godz. 18.00 - za:

Wtorek – 21.02:

 • godz. 18.00 - za: † Zbigniewa Widackiego – int. od Piotra i kolegów z MZUK-u.

Środa – „POPIELEC” - 22.02:

 • godz. 09.00 - za: Parafię, o łaskę dobrego przeżycia W. Postu i o owoce tego czasu.
 • godz. 18.00 - za: † Halinę Białowąs – int. od bratowej Jadwigi z rodziną, † Ryszarda Lamenta – int. od kolegów z parafii.

Czwartek – 23.02:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio.

Piątek – 24.02:

 • godz. 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, „Koronka” do Miłosierdzia Bożego z Komunią św. i Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
 • godz. 18.00 - za: Macieja Kamińskiego z ok. rocz. urodzin, o Bożą pomoc i błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.

Sobota – 25.02:

 • godz. 18.00 - za: †
 

„Ani jedna jota…”
(Syr 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37)

Już w raju, szatan pod postacią węża, stworzenia o oczach pozbawionych powiek, jednocześnie wzbudzających respekt dla jego inteligencji i lęk przed śmiertelnym zagrożeniem, zaoferował człowiekowi moralną autonomię, aby nie odczytywał prawa bożego, lecz sam decydował o tym, co jest dobre, a co jest złe (por Rdz 3,5).

Wysiłki szatana, zmierzające do wplątania człowieka do zmiany bożych przykazań, trwają nieustannie i tak będzie, aż do końca świata, aż do ostatecznego pokonania go przez Chrystusa. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że jest z nami Chrystus, który daje nam gwarancję prawidłowego odczytanie prawa bożego, a jednocześnie darzy nas siłą, abyśmy mogli zgodnie z Jego wolą podejmować nasze życiowe decyzje. Będąc prawdziwym Bogiem, Jezus potwierdza prawo, które sam ustanowił, natomiast jako prawdziwy człowiek, wyjaśnia je nam i sam daje przykład jego realizacji. Jak sam zaznaczył: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

To, co charakteryzuje Chrystusa w jego nauce o przykazaniach, to jedność motywacji, myśli i działania. Ta jedność była obca zarówno ówczesnym uczonym w Piśmie, jak i wielu współczesnym interpretatorom. Bałagan w działaniu ma swój początek w głowie i sercu człowieka. Zabójstwo ma swój początek w gniewie, w nieprawomocnym osądzaniu człowieka, w nazwaniu go idiotą (raka), czy bezbożnikiem. To przecież tylko Bóg, mając pełną bazę danych o nas, może wydawać sądy. Cudzołóstwo zaczyna się od bałaganu w głowie polegającym na tym, że pożądanie jest dopuszczone do dominacji nad pięknem. Bałagan ten znajduje swój wyraz w spojrzeniu, a później to wszystko biegnie już szybko. Wyłupane oko, odcięta ręka, to znaki radykalnej postawy wobec pokus w tej przestrzeni naszego życia. Wymóg jest duży, ale przecież to On jest z nami i to nie w roli obserwatora i sędziego jak na meczu piłki nożnej. Ta Jego obecność i dar Ducha Świętego, pozwala Mu na przywrócenie pierwotnego rozumienia nierozerwalności małżeństwa poprawnie, a nie jako cudzołożne zawartego (konkubinat). To z kolei wiąże się ściśle z odpowiedzialnością za słowo, co właśnie w małżeństwie jest absolutnie kluczowe.

Tymczasem diabeł działa. Jest przebiegły, inteligentny i śmiertelnie niebezpieczny. Potrafi wejść na drogę synodalną, przywdziać sutannę i posługiwać się odpowiednio przykrojonymi tekstami Pisma Świętego. Nie raz staje się obrońcą praw człowieka, działa w polityce na wszystkich możliwych szczeblach. Prowadzi większe i mniejsze biznesy, działa na uczelniach i w mediach. Występuje podczas rozpraw sądowych, uwielbia te rozwodowe, ubiera się togę, może posłużyć się pieczątką eksperta lub biegłego. Uwielbia być w opinii publicznej podbudowywanej ekspertyzami współczesnych naukowców, propagowanych przez dobrych dziennikarzy. Jego ulubione słowa to: „dziś” i „wszyscy”. Posługuje się nimi po mistrzowsku, we wszystkich możliwych wariantach, czyniąc w umysłach bezkrytycznych nie lada spustoszenie. Diabeł jest wszędzie, jest również i przy mnie nawet wtedy, gdy jestem sam i biję się z własnymi myślami i szepce mi do ucha: „zrób to po swojemu, tak jak tobie będzie wygodniej i nie przejmuj się Panem Bogiem, On ma inne rzeczy na głowie, a poza tym przecież mówi ci, że jest Miłosierny”.

Wiedząc o tym, tym bardziej proszę Jezusa o Jego obecność, o światło Jego Ducha w moim umyśle i w moim sercu, aby ani jedna jota, ani jedna kreska jego przykazań nie była przez mnie zmieniona.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
6. Niedziela zwykła - 12.02.2023 r.

 1. Dzisiaj jest VI Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Za tydzień, w niedzielę 19 lutego, która będzie ostatnią przed W. Postem, rozpocznie się Nabożeństwo 40 - godzinne przed Popielcem, o godz. 15.00 i będzie trwało do godz. 18.00.
 2. W środę, Nowenna do M. B. Nieust. Pom. o godz. 17.30, a po niej o godz. 18.00 Msza św.
 3. W czwartek, jako trzeci miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00, będzie Nowenna do Patrona naszej parafii św. Brata Alberta.
 4. W piątek o godz. 17.30, będzie Nabożeństwo i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego.
 5. Dziękuję Grupie Charytatywnej za przygotowanie w dniu wczorajszym, spotkania Chorych w naszym kościele z okazji Dnia Chorych we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
 6. Dziękuję wiernym z ulicy Podjazdowej 1 i 3 za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tych dwóch bloków, będzie: w poniedziałek 13 lutego o godz. 18.00. Msza św. za rodziny i wiernych z ulic: Krótkiej, Plonów i Metalowców, będzie: w piątek 17 lutego o godz. 18.00. Sprzątanie kościoła w nowym tygodniu, w piątek 17 lutego od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulicy Podjazdowej 5, 7 i 9.
 7. Za tydzień cała taca i wszystkie ofiary składane z okazji trzeciej niedzieli miesiąca, przeznaczone będą na media w naszym kościele, przede wszystkim na energię i ogrzewanie.
 8. Na stolikach jest prasa katolicka, numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 12 do 18 lutego 2023 r.

VI Niedziela zwykła – 12.02:

 • godz. 07.30 - za: † Mariannę Florczyk – int. od sąsiadów i przyjaciół.
 • godz. 09.30 - za: † Halinę Lis w 3 rocz. śm. – int. od najbliższej rodziny, † Barbarę Grotkiewicz z ok. dnia rocznicy urodzin – int. od męża i córek z rodzinami.
 • godz. 11.00 - za: Macieja Olszowskiego z ok. rocznicy urodzin – int. od taty Włodzia, Mariannę Małysę z ok. 80 rocz. urodzin, dziękczynno - błagalna – int. od dzieci i wnuków, † Romana Siłucha z ok. dnia rocznicy urodzin – int. od żony i dzieci z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: † Kazimierza Kornafela w 12 rocz. śm. - int. od żony.

Poniedziałek – 13.02:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Podjazdowej 1 i 3.

Wtorek – 14.02:

 • godz. 18.00 - za: † Dariusza Kucińskiego – int. od mamy, siostry i brata z rodzinami.

Środa – 15.02:

 • godz. 18.00 - za: † Mariannę Florczyk – int. od sąsiadów i przyjaciół, † Mariannę Mularczyk, † Genowefę Stępień, † Weronikę Mastalerz.

Czwartek – 16.02:

godz. 18.00 - za: † Anielę Odwagę – int. od najbliższej rodziny.

Piątek – 17.02:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulic: Krótkiej, Plonów i Metalowców.

Sobota – 18.02:

 • godz. 18.00 - za: † Bożenę Safińską – int. od wspólnoty parafii św. Brata Alberta.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 62

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś519
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2028
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4936
mod_vvisit_counterWszystkich1278366

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet