Ogłoszenia duszpasterksie - XXV Niedziela zwykła - 18.09.2022 r.

 1. Dzisiaj 25. Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
 2. W środę o godz. 17.30, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom. O godz. 18.00 Msza św.
 3. W czwartek, jako czwarty miesiąca, o godz. 18.00 będzie Msza św. o św. O. Pio, po niej Nabożeństwo i modlitwy do św. O. Pio, a następnie spotkanie Grupy Modlitwy. Zapraszamy!
 4. W piątek o godz. 17.30, Nabożeństwo i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego.
 5. Dziękuję wiernym z ul. Podjazdowej 10, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tego bloku, będzie: w poniedziałek 19 września o g. 18.00. W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ul. Podjazdowej 12 i 14 oraz z ul. Baczyńskiego, nr: od 15 do 23, w piątek 23 września od godz. 19.00.
 6. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

Intencje mszy św. od 18 do 25 września 2022 r.

XXV Niedziela zwykła – 18.09:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw. z dziękczynieniem za otrzymane łaski i z gorąca prośbą o dalsze oraz o Boże błogosław., pomoc i dar zdrowia dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr w klasztorze w Imbramowicach, a także za zm. śp. Siostrę Marię Faustynę Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Irenę Wower i † Władysława Szczerbińskiego, † Barbarę Grotkiewicz – int. od Ryszarda i Hanny Grotkiewicz i rodziny Bońkowskich.
 • godz. 11.00 - za: † Genowefę Nasidłowską – int. od wnuka z rodziną i z prawnukami, † Danielę Wawrzczak – int. od wnuków i prawnuka z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: Lucynę i Artura Bratek z ok. rocz. ur., o opiekę, błogosław. Boże i zdrowie.

Poniedziałek – 19.09:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Podjazdowej 10.

Wtorek – 20.09:

 • godz. 18.00 - za: zmarłych z rodziny Makowskich i Czajów: † Jana, Genowefę, Józefa, z rodziny Korczyków: Władysława, Alicję, Bogusława oraz † Bronisława Bielę.

Środa – 21.09:

 • godz. 18.00 - za: † Władysławę i Henryka Słotę.

Czwartek – 22.09:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio.

Piątek – 23.09:

 • godz. 18.00 - za: Annę i Macieja Kamińskich w rocz. sakram. Małżeństwa.

Sobota – 24.09:

 • godz. 18.00 - za: † Irenę Rupalę - Kickę – int. od uczestn. pogrzebu.

XXVI Niedziela zwykła – 25.09:

 • godz. 07.30 - za: † Danielę Wawrzczak – int. od „Żywego Różańca”.
 • godz. 09.30 - za: † Barbarę Grotkiewicz – int. od Grażyny Rybarczyk z mężem i rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Marię Chojnacką – int. od córki Anny z całą rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † Stanisława Kurzaka w 4 rocz. śm., † Rodziców: Stefanię i Stanisława Kurzak oraz † Józefa Kielisia – int. od żony z rodziną.
 

Czy można Boga do czegoś zmusić?
(Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32)

Kiedy wyobrażamy sobie scenę na górze Synaj zgodnie z przekazanym nam opisem biblijnym, może nas zdumiewać postawa Mojżesza, który nie tylko, że próbuje skłonić Boga do zmiany zamiarów względem wybranego ludu, ale okazuje się w tym skuteczny. Bóg, niejako wycofuje się z zaplanowanej kary, jaką miał dotknąć tych, którzy się Mu sprzeniewierzyli. Czy Bóg jest na tyle chwiejny i nieprzewidywalny, że człowiek może na Nim coś wymuszać? Tak przecież w starożytnym Egipcie mniemano, że człowiek przez określone rytuały i magię, może wymuszać swoją wolę na bogach. Takie zresztą myślenie, u wielu pokutuje do dzisiaj. Tymczasem Mojżesz, choć wyszedł z Egiptu, to ma inne doświadczenie Boga, oraz inną z Nim relację. Wystawiony niejako przez Najwyższego na próbę, znakomicie zrozumiał Jego odwieczne zamiary wyzwolenia człowieka z niewoli grzechu. Mojżesz ze swoją prośbą, fantastycznie, i to z jeszcze większą świadomością odnalazł się w tych zamysłach Bożych, w tej Boskiej logice. Bóg, godząc się na prośbę Mojżesza, nie uczynił niczego, co by odwiecznie nie przewidział.

Dzisiaj Jezus jest z nami, tak jak wtedy był między celnikami i grzesznikami i tak jak wtedy, współcześni faryzeusze i uczeni w Piśmie, robią wszystko, aby Go z tego środowiska wyciągnąć, aby Mu narzucić własną wizję zbawienia świata. Dzisiaj Jezus, Syn Boga Prawdziwego, który jako jedyny, doskonale zna zamysły serca Boga Ojca, mówi również i nam o radości Boga z każdego grzesznika, który pozwoli Mu na to, aby go odnaleźć. Aby ludzkim językiem przybliżyć nam pojęcie owej radości, posługuje się obrazem pasterza, który odnajduje zaginioną owcę i kobiety, która znajduje zgubioną drachmę. Jako że człowiek to nie nierozumna owca, czy drachma, lecz byt stworzony na obraz i podobieństwo Boga, Jezus natychmiast dodaje przypowieść o miłosiernym ojcu i o jego marnotrawnym synu, który pociągnięty ułudą wolności, opuścił ojcowski dom i straciwszy prawie wszystko, znalazł się w skrajnej nędzy i upokorzeniu. Prawie wszystko, albowiem pozostał mu pewien skarb, ale za to największy, który wyniósł z rodzinnego domu, a mianowicie: wiara w Boga, który przebacza, doświadczenie miłości ojca i idea domu, do którego może zawsze wrócić. Doskonale wie, że ten powrót ma swoje warunki i kiedy staje przed wyczekującym go ojcem, wypowiada to, co miał w duszy: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Wystawiona uczta, sandały i pierścień są znakomitymi symbolami przebaczenia zarówno ojca z przypowieści, jak i Boga, którego on symbolizuje, a do Którego my marnotrawni synowie wracamy. To niejako wymuszanie przebaczenia jest zgodne z logiką miłości, z logiką Boga i dlatego tylko jest możliwe i ma miejsce w Jego odwiecznej wszechwiedzy.

Nie wszystko na Bogu można wymóc. Drugi syn z przypowieści, który dziedziczył zdecydowaną większość majątku i który był niby taki posłuszny i pracowity odciął się od brata, od uczty nie rozumiejąc istoty miłosierdzia, pomimo faktu, że miał to samo wychowanie. Znamienne jest to, że nie zmusił ojca do zmiany decyzji, do odwołania uczty i cofnięcia przebaczenia. Dla współczesnych faryzeuszów i uczonych w Piśmie powinna to być ważna przestroga.

Dopiero w takim kontekście możemy właściwie zrozumieć słowa Pana Jezusa skierowane do Siostry Faustyny, jak i do wszystkich, których dusze są pełne ufności: Córko moja, ufność i miłość twoja krępują sprawiedliwość moją i nie mogę karać, bo mi przeszkadzasz (Dzienniczek 198).

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie - XXIV Niedziela zwykła - 11.09.2022 r.

 1. Dzisiaj 24. Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Rozpoczyna się „Tydzień Wychowania” - dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 2. We wtorek 13 września, zapraszam serdecznie na kolejne Nabożeństwo fatimskie. Od godz. 18.00 będzie Spowiedź św. O godz. 18.30 Msza św., a po niej Procesja maryjna. Następnie Adoracja Najśw. Sakramentu i Różaniec św. Na zakończenie będzie błogosławieństwo eucharystyczne i Apel maryjny.
 3. W środę 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 17.30, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom. O godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św. będzie spotkanie Grupy Charytatywnej.
 4. W czwartek 15 września, przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej. O godz. 17.30 będzie modlitwa różańcowa. Msza św. o godz. 18.00.
 5. W piątek o godz. 17.30, Nabożeństwo i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego.
 6. Za tydzień, w niedzielę 18 września, po Mszy św. o godz. 12.30, będzie spotkanie dla Rodziców i młodzieży, która zamierza przygotować się i przyjąć sakrament Bierzmowania.
 7. Dziękuję całej Wspólnocie „Żywego Różańca”, za złożoną kwartalną ofiarę 1500 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie naszego kościoła i parafii.
 8. Dziękuję wiernym z ul. Podjazdowej, nr: 2, 4 i 6, za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tych bloków, będzie: w poniedziałek 12 września o g. 18.00. W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ul. Podjazdowej 10, nr od 1 do 72 w piątek 16 września od godz. 19.00.
 9. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

Intencje mszy św. od 11 do 18 września 2022 r.

XXIV Niedziela zwykła – 11.09:

 • godz. 07.30 - za: † Dorotę Ścigaj – int. od uczestn. pogrzebu.
 • godz. 09.30 - za: † Danielę Banaś w I rocz. śm., † Danielę Wawrzczak – int. od córki Beaty z mężem.
 • godz. 11.00 - za: † Marię Chojnacką – int. od córki Magdaleny z rodziną, † Barbarę Grotkiewicz – int. od rodziny Sepskich.
 • godz. 12.30 - za: † Stanisława Koronowicza w 20 rocz. śm. - int. od córki z rodziną.

Poniedziałek – 12.09:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Podjazdowej: 2, 4 i 6.

Wtorek – 13.09:

 • godz. 18.30 - za: Henrykę Knapczyk z ok. rocz. urodzin – int. od koleżanek, † Stanisława Padło w 16 rocz. śm. - int. od córki Teresy.

Środa – 14.09:

 • godz. 18.00 - za: Rodzinę Żurkowskich - za dzieci: Jacka, Martę, Paulinę i ich rodziny, o Bożą pomoc, opiekę Matki Najśw., łaskę wiary, zdrowie i potrzebne łaski, Józefę i Henryka Kowal z ok. rocz. ślubu o dalsze błogosław. Boże.

Czwartek – 15.09:

 • godz. 18.00 - za: † Barbarę Kozubską w 4 rocz. śm. - int. od koleżanek.

Piątek – 16.09:

 • godz. 18.00 - za: † Andrzeja Bąka – int. od chrześniaka Tomka z rodziną.

Sobota – 17.09:

 • godz. 18.00 - za: † Helenę Ogorzałek w 3 rocz. śm.

XXV Niedziela zwykła – 18.09:

 • godz. 07.30 - za: † Irenę Wower i † Władysława Szczerbińskiego.
 • godz. 09.30 - za: † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata, † Barbarę Grotkiewicz – int. od Ryszarda i Hanny Grotkiewicz i rodziny Bońkowskich.
 • godz. 11.00 - za: † Genowefę Nasidłowską – int. od wnuka z rodziną i z prawnukami, † Danielę Wawrzczak – int. od wnuków i prawnuka z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: Lucynę i Artura Bratek z ok. rocz. ur., o opiekę, błogosław. Boże i zdrowie.
 

Miłość i nienawiść – dwa w jednym – czy to jest możliwe?
(Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33)

Tak może zapytać ktoś, kto czyta słowa Jezusa: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Przecież to absurd, aby z jednej strony głosić miłość i to posuniętą aż do miłości nieprzyjaciół, z drugiej zaś, głosić nienawiść i to nawet do najbliższych, zgoła do samego siebie. Ten, który mówi o konieczności przechodzenia przez ciasne drzwi, szokuje nas dzisiaj takim stwierdzeniem. Jest ono bardzo mocnym pytaniem o miejsce Boga w naszych relacjach ze sobą i z najbliższymi. Przecież dla nich jesteśmy gotowi zrezygnować z własnego zbawienia. Jakże często np. rodzice wyrażają zgodę na grzech dziecka, tłumacząc się: takie czasy; dzisiaj tak jest. Milczą nie tylko rodzice, często milczą i ci, którzy swe przemowy zaczynają od słów: bracia i siostry, tłumacząc się, że zło jest wielkie, upominanie nic nie da, a jeszcze stracimy ludzi. I tak zamykamy sobie drogę do zbawienia, złudnie myśląc, że na niej jesteśmy.

Jak więc jest z tą logiką nienawiści?

Znakomicie odczytał ją św. Grzegorz Wielki: „Najbliższych zatem trzeba kochać; miłość świadczyć trzeba wszystkim: i swoim i obcym – nie wolno jednak dla tej miłości odchylać się od kochania Boga” (Homilie na Ewangelie 37,3). Taki był Chrystus w swojej działalności i takie było jego niesienie krzyża, dlatego zaraz dodał: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Czyli – nie przejdzie przez ciasne drzwi.

Czy taka postawa w konfrontacji ze złem, które wydaje się wszechpotężne, jest mądra?

Jezus właśnie do takiej postawy zachęca. Wizję budowniczego wieży, który musi rozważyć wydatki, czy króla wyruszającego na bitwę, który musi skalkulować siły, Jezus kończy stwierdzeniem, które wydaje się z innej przestrzeni: Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Przede wszystkim zaufanie Jezusowi, a nie pokładanie nadziei w tym, co się posiada, jest największą gwarancją ludzkiego bezpieczeństwa. Jeszcze raz można przytoczyć skuteczną logikę działania św. Teresy z Ávili: „Chrystus i ja, stanowimy większość”.

Dzisiejsza liturgia czytań praktyczność takiej postawy ukazuje we fragmencie Listu św., Pawła do Filemona. Wbrew jakiejkolwiek ludzkiej logice, w panującym powszechnie systemie niewolniczym, Paweł wraz z tym listem, odsyła zbiegłego niewolnika Onezyma do swego dawnego pana, Filemona. Paweł, znając obydwu i pokładając nadzieję w Bogu, miał absolutną pewność, że wraz z Chrystusem dawny niewolnik dogada się ze swoim panem i będą mogli wybudować nowe relacje, przebywając pod jednym dachem.

Tak więc słowem NIENAWIŚĆ, Chrystus wzywa nas do odwagi miłości Boga ponad wszystko i ponad wszystkich. Pytanie – czy nas na taką odwagę stać?

Ks. Lucjan Bielas

 

Informacje duszpasterskie na 23. Niedziele zwykłą – 4 września 2022 r.

 1. Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej: Zapraszamy wszystkich wiernych naszej diecezji na kolejną już Diecezjalną Pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w sobotę 10.09.2022 r. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w Sanktuarium / albo przy ołtarzu polowym / o godz. 9.00. Następnie udamy się w dwóch grupach na Dróżki P. Jezusa i Matki Bożej. Wyjazd wspólny busem lub prywatnymi samochodami.
 2. Marsz dla Życia i Rodziny w Sosnowcu: W niedzielę 18 września, odbędzie się w Sosnowcu Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin oraz Ruchy i Stowarzyszenia naszej diecezji. Marsz rozpocznie się przed Katedrą o godz. 15.00 i przejdzie do kościoła p.w. św. Rafała Kalinowskiego na Starym Sosnowcu, przy którym rozpocznie się Festyn rodzinny. Zaproszeni są wszyscy, którym bliskie są wartości rodzinne. Marsz dla Życia i Rodziny, odbędzie się pod hasłem: „Mama i Tata - najlepsi wychowawcy świata!”.
 3. Dzień Modlitwy za Ukrainę 14 września: jego celem jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie. Prosimy by tego dnia odprawić w tej intencji drogę krzyżową bądź nabożeństwo różańcowe. W naszym kościele w tym dniu, tj. środa, będzie modlitwa różańcowa od godz. 17.00. Zapraszam!
 4. 13 września, tj. we wtorek, od godz. 18.30 będzie kolejne Nabożeństwo fatimskie. Zapraszam wszystkich wiernych do wspólnej maryjnej, fatimskiej modlitwy.
 5. 24 września, tj. w sobotę, od godz. 15.00 na Jasnej Górze będzie kolejne, coroczne „Męskie Oblężenie Jasnej Góry”. Zapraszamy!
 6. Zapraszam do naszej parafialnej „Liturgicznej Służby Ołtarza”, chłopców od klasy trzeciej Szkoły Podstawowej oraz dorosłych mężczyzn, którzy kiedyś służyli do Mszy św. w swoich parafiach oraz czytali Słowo Boże.
 7. W tym roku, w niedziele przed Mszami św., będziemy czytali „Katechizm Kościoła katolickiego”. Zapraszam 5 min. przed Mszą św.
 

Ogłoszenia duszpasterskie
XXIII Niedziela zwykła - 04.09.2022 r.

 1. Dzisiaj 23. Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
 2. Po Mszy św. o godz. 07.30, spotkanie Wspólnoty „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., adorujemy P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 3. Zapraszam i proszę serdecznie parafian, aby na początku nowego roku formacyjnego i czasu nowej pracy duszpasterskiej, powrócili i włączyli się do udziału w grupach i wspólnotach parafialnych. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku pracy dla wszystkich grup parafialnych, będzie w środę 7 września o godz. 18.00. Zapraszam!
 4. We wtorek 6 września, jako pierwszy miesiąca, od godz. 17.00 będzie Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o dary Ducha Św. dla nas i naszej parafii, dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów na nowy rok szkolny. O godz. 18.00 Msza św. na Uwielbienie Ducha Św.
 5. W środę o godz. 17.30, Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom., a po niej Msza św.
 6. W czwartek 8 września, święto Narodzenia N. M. P. W tym dniu, o godz. 17.30 będzie modlitwa różańcowa, o godz. 18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego.
 7. W piątek o godz. 17.30, Nabożeństwo i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego.
 8. Dziękuję wiernym z ul. Podjazdowej, nr: 11, 13 i 15, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tych bloków, będzie: . W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ul. Podjazdowej: 2, 4 i 6, w piątek 09 września od godz. 19.00.
 9. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 

Intencje mszy św. od 04 do 11 września 2022 r.

XXIII Niedziela zwykła – 04.09:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Barbarę Grotkiewicz – int. od Grażyny Rybarczyk z mężem i rodziną, † Marię Chojnacką – int. od męża z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: rodzinę Podolskich: Grzegorza, Paulinę, Marysię i Stasia, o Bożą opiekę, pomoc Matki Najśw. i łaskę zdrowia, wnuczki: Łucję z ok. urodzin oraz wnuczkę Magdalenę Kowal z ok. 12 rocz. urodzin, o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i zdrowie – int. od Dziadków, † Antoniego Piechę – int. od rodziny Kubickich.
 • godz. 12.30 - za: † Andrzeja Bąka – int. od siostry Doroty z rodziną.

Poniedziałek – 05.09:

 • godz. 18.00 - za: Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 06.09:

 • godz. 18.00 - za: na Uwielbienie Ducha Świętego.

Środa – 07.09:

 • godz. 18.00 - za: † Władysławę Słotę w 2 rocz. śm., † Roberta Giers w rocz. śm. - int. od rodziny.

Czwartek – 08.09:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Podjazdowej: 11, 13 i 15.

Piątek – 09.09:

 • godz. 18.00 - za: † Teodorę Zarzycką – int. od uczestn. pogrzebu.

Sobota – 10.09:

 • godz. 18.00 - za: syna Tomasza w rocz. urodzin, dziękczynno - błagalna z prośbą o łaskę wiary, dary Ducha Św., opiekę Matki Najśw. i wszelkie potrzebne łaski.

XXIV Niedziela zwykła – 11.09:

 • godz. 07.30 - za: † Dorotę Ścigaj – int. od uczestn. pogrzebu.
 • godz. 09.30 - za: † Danielę Banaś w I rocz. śm., † Danielę Wawrzczak – int. od córki Beaty z mężem.
 • godz. 11.00 - za: † Marię Chojnacką – int. od córki Magdaleny z rodziną, † Barbarę Grotkiewicz – int. od rodziny Sepskich.
 • godz. 12.30 - za: † Stanisława Koronowicza w 20 rocz. śm. - int. od córki z rodziną.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 55

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś555
mod_vvisit_counterWczoraj2103
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6873
mod_vvisit_counterW tym miesiącu22162
mod_vvisit_counterWszystkich1196569

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet