Ogłoszenia duszpasterskie
XI Niedziela zwykła – Uroczystość św. Brata Alberta - ODPUST - 18.06.2023 r

 1. Dzisiaj 11. Niedziela zwykła w roku liturgicznym, a równocześnie w naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową ku czci patrona naszej wspólnoty parafialnej i całej diecezji, św. Alberta Chmielowskiego - Brata Alberta.
 2. W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 12.30, razem z dziećmi z klas czwartych i ich Rodzicami, będziemy przeżywali Rocznicę I Komunii św.
 3. We wtorek 20 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 18.00, młodzież naszej parafii, przyjmie z rąk ks. bpa, sakrament Bierzmowania. Proszę o modlitwę za nich i ich rodziny. Wyjątkowo w tym dniu, nie będzie nabożeństwa czerwcowego o godz. 17.30.
 4. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. czerwcowym. O godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako czwarty miesiąca, o godz. 18.00 Msza św. ku czci św. O. Pio, a po niej będzie nabożeństwo do św. O. Pio, a następnie spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio.
 6. W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz. 18.00.
 7. Dziękuję wiernym z ul. Stalowej 8, do piętra 5, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tego bloku, będzie: w poniedziałek 19 czerwca o godz. 18.00.
 8. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Stalowej 8, od piętra 6 do 10.
 9. Na stolikach prasa katolicka - polecam i zachęcam!
 

Intencje mszy św. od 18 do 24 czerwca 2023 r.

XI Niedziela zwykła – Uroczystość św. Alberta Chmielowskiego - „Odpust” - 18.06:

 • godz. 07.30 - za: † Wiesława Przybysza – int. od Grupy Modlitwy św. O. Pio.
 • godz. 09.30 - za: Parafię, o wstawiennictwo i opiekę Patrona św. Br. Alberta z ok. Odpustu, † Rafała Gaika w 12 rocz. śm., † Tadeusza Ozgę w 15 rocz. śm., † Helenę Ozgę i † Rodziców Józefę i Jana Ozgę.
 • godz. 11.00 - za: † Andrzeja Oziębło w 4 rocz. śm. – int. od żony z rodziną, † Jakuba Jurczyńskiego z ok. rocz. śm. – int. od Rodziców i brata.
 • godz. 12.30 - za: Dzieci z ok. Rocznicy I Komunii św., oraz za ich Rodziców i rodziny.

Poniedziałek – 19.06:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Stalowej 8, do piętra 5.

Wtorek – Dzień sakramentu Bierzmowania - 20.06:

 • godz. 18.00 - za: Młodzież, o dary i działanie Ducha Świętego w ich wierze i życiu.

Środa – 21.06:

 • godz. 18.00 - za: † ks. Mariana Haczyka w I rocz. śm. - int. od rodziny Nowaków, † Tadeusz Pawlus – int. od uczestn. pogrzebu, † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Magierów.

Czwartek – 22.06:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio, † Dariusza Kaźmierczaka w 3 rocz. śm. - int. od żony.

Piątek – 23.06:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodzin: Jagłów i Małysów, † Tomasza Piątkowskiego – int. od dzieci z ok. „Dnia Ojca”.

Sobota – 24.06:

 • godz. 18.00 - za: Elżbietę Sidło z ok. rocz. urodzin, o potrzebne łaski – int. od mamy i rodziny.
 

W najmniej oczekiwanym miejscu i momencie
(Oz 6, 3-6; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13)

Jest wielu takich, którzy wprawdzie znakomicie ustawili się zawodowo i finansowo, nieraz idąc po przysłowiowych trupach, czują głębokie wewnętrzne rozdarcie. Jest to rozdarcie sumienia, które mówi ci, że źle robisz, że powinieneś odejść od czynionego zła. Pieniądze, które zarabiasz, są nieuczciwe. Środowisko, w którym pracujesz, jest złe. Choć wszystko jest niby zgodne z literą prawa, to jednak czujesz, gdzieś w głębi duszy, że jest to nieuczciwość. Wprawdzie jest w otoczeniu milcząca zgoda na takie działania, to ty czujesz, że jest to złe. Czasem słyszysz, że Bóg pyta cię, gdzie jesteś, ale ty, jak biblijny Adam czaisz się w krzakach i chowasz się przed Nim i dalej żyjesz, jakby Go nie było. Zaczynasz tworzyć własne przykazania i własną interpretację już istniejących. To trochę tak, jakbyś przycinał nogę do buta, a nie dopasowujesz buta do nogi. Wprawdzie wiesz, że daleko tak nie zajdziesz, ale na razie jesteś dzielny. Kościół Chrystusowy, w którym zostałeś ochrzczony i jakoś w dzieciństwie duchowo raczkowałeś, dzisiaj jest ci potrzebny bardziej jako worek treningowy, jako że uderzając w jego nie zawsze udanych przedstawicieli, lepiej się czujesz w tym, co jest twoim bagienkiem. Mimo to od czasu do czasu pojawiają się myśli, aby coś zmienić. Wprawdzie przez lata wypracowałeś sobie technikę zagłuszania takich pomysłów, to jednak się pojawiają, mimo ciekawych wakacji, nowej żony czy męża, nowego samochodu, czy dobrego terapeuty. Może nieraz te myśli są tak intensywne, że rozważasz zmianę pracy, otoczenia, znajomych, naprawę rozbitych związków, ale brakuje ci silnej woli, impulsu, który by pomógł owe pomysły wprowadzić w czyn. Może wtedy w najmniej oczekiwanych okolicznościach i w najmniej oczekiwanym czasie, w drzwiach tej twojej „komory celnej” pojawi się Ktoś.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Galilea była częścią okupowanej przez Rzymian Palestyny, ale w jurysdykcji Heroda Antypasa. W ówczesnej administracyjnej strukturze tamtego regionu celnicy pobierali podatek, można powiedzieć – vatowski, lecz charakter ich pracy stwarzał ogromne możliwości czynienia nadużyć, przez okradanie swoich pobratymców w majestacie prawa. Rzym to tolerował, albowiem powstałe napięcie między celnikami a ich współbraćmi było dla Imperium bardzo na rękę. Nie ma się co dziwić, że celnik w świadomości zwyczajnych mieszkańców Galilei był postrzegany jako pewnego rodzaju zdrajca i złodziej, czyli jako grzesznik.

Można postawić sobie pytanie: co widział Jezus w sercu Mateusza, że właśnie jego wybrał z tego osobliwego grona? Część odpowiedzi na to pytanie jest zawarta w reakcji Mateusza: A on wstał i poszedł za Nim. Czyli nie dyskutował, nie pytał, nie zastanawiał się. Mateusz był od razu zdecydowany. Jako celnik, miał wiele kontaktów z ludźmi i wiele słyszał i widział. Skoro tak łatwo zrezygnował z dobrego biznesu, to znaczy, że nie pieniądze były dla niego najważniejsze. A więc co? Prawdę o nim znał Chrystus i ją wyjawił w ciekawych okolicznościach. Powołując Mateusza, Jezus otwarł drogę do Siebie celnikom i grzesznikom. To z nimi właśnie zasiadł do stołu, co było postrzegane w ówczesnym środowisku jako wyraz wspólnoty i porozumienia. Oburzonym zaś faryzeuszom powiedział słowa, które mają głębokie znaczenie i rzutują na zrozumienie decyzji Mateusza: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W tym tekście, odwołującym się do proroka Ozeasza (6,6), kluczowe jest rozumienie słowa – miłosierdzie. Użyte przez Jezusa hebrajskie słowo: hesed oznacza wierną, wytrwałą miłość przymierza. Jezus, powołując Mateusza, zapewne widział w nim napięcie między byciem Żydem, który pragnie być wierny przymierzu, a grzesznym zajęciem, które wykonywał. Słowa Chrystusa Pójdź na Mną! - uwolniły decyzję, która w nim dojrzewała.

Powołanie Matusza nie było przeciągnięciem go do wrogiego obozu, lesz stało się zaproszeniem dla pozostałych kompanów do zmiany życia. Znamiennym jest fakt, że cała Ewangelia wg św. Mateusza jest adresowana w pierwszej kolejności do Żydów. Autor pragnie pomóc im w zrozumieniu i przyjęciu prawdy, że przymierze z Bogiem, któremu chcą być wierni, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Może więc warto spotkać się ze wzrokiem Jezusa i kiedy usłyszysz słowa – Pójdź za Mną! Po prostu trzeba wstać i wyjść z tego, co jest złym środowiskiem, i nie dyskutować, nie zadawać głupich pytań, nie zwlekać. On i tylko On może wyprowadzić cię ze wszystkich życiowych zakrętów i uwikłań, bo kiedyś właśnie z Nim zawarłeś przymierze i On jest mu wierny. Możesz być pewny, że, może nie zaraz, ale za twoim przykładem pójdą jeszcze inni i na pewno nie będziesz sam. Przede wszystkim zaś będziesz człowiekiem wolnym i szczęśliwym.

Ks.Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
X Niedziela zwykła - 11.06.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 10. Niedzielę zwykłą w roku liturgicznym.
 2. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele, są w dni powszednie o godz. 17.30.
 3. We wtorek 13 czerwca, zapraszam na kolejne nabożeństwo fatimskie. Od godz. 18.00 będzie okazja do sakramentu Pokuty, o godz. 18.30, a następnie Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą różańcową. Na zakończenie ok. godz. 21.00 Apel maryjny.
 4. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. czerwcowym. O godz. 18.00 Msza św.
 5. Po Mszy św. będzie spotkanie wiernych i grup parafialnych, ws. przygotowania i przeprowadzenia dnia Odpustu parafialnego, w niedzielę 18 czerwca. Zapraszam!
 6. W czwartek 15 czerwca, kończący obchody tzw. Oktawy „Bożego Ciała”, na Mszy św. o godz. 18.00, będzie poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Po Mszy św. będzie nabożeństwo - Nowenna do św. Brata Alberta, patrona parafii, z racji trzeciego czwartku miesiąca.
 7. W piątek 16 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najśw. Serca P. Jezusa. O godz. 17.30 będzie nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa. O godz. 18.00 Msza św. W tym dniu z racji urocz., nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 8. Za tydzień w niedzielę 18 czerwca, będziemy obchodzili parafialną uroczystość, „Odpust” ku czci patrona naszej parafii św. Alberta Chmielowskiego, a także głównego patrona naszej diecezji. Msze św. będą o godz.: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30. Zapraszam!
 9. W tym dniu będziemy również przeżywali, razem z Rodzicami i dziećmi z klas czwartych, Rocznicę I Komunii św.
 10. We wtorek 20 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 18.00, młodzież naszej parafii, przyjmie z rąk ks. bpa, sakrament Bierzmowania. Proszę o modlitwę za nich i ich rodziny.
 11. Dziękuję wiernym z ul. Stalowej 1, 1 / I i 5, za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: w piątek 16 czerwca o godz. 18.00.
 12. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Stalowej 8, do piętra 5.
 13. Na stolikach prasa katolicka - polecam i zachęcam!
 14. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości i Procesji „Bożego Ciała”. Dziękuję wszystkim wiernym, którzy zbudowali i przygotowali Ołtarze, dekoracje, zakupili kwiaty, pracowali, by wszystko dobrze zorganizować. Dziękuję wszystkim osobom, które pomagały w czasie Procesji, w jej przeprowadzeniu, dziękuję wszystkim ofiarodawcom, dzieciom i Rodzicom. Wszystkim składam szczere i gorące: „Bóg zapłać!”.
 

Intencje mszy św. od 11 do 17 czerwca 2023 r.

X Niedziela zwykła – 11.06:

 • godz. 07.30 - za: † Wiesława Przybysza – int. od przyjaciół z parafii.
 • godz. 09.30 - za: † Mariannę Florczyk – int. od zięcia Cezarego, † Jozefę i Bolesława Łęczek – int. od siostrzenicy Bożeny z Olą.
 • godz. 11.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od wnuczki Soni z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: Alinę Szczerbińską z ok. 90 rocz. urodzin, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą pomoc i błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia na dalsze lata życia – int. od dzieci z rodziną, † Elżbietę Millak w I rocz. śm. - int. od córek z rodzinami i Zdzisławy.

Poniedziałek – 12.06:

 • godz. 18.00 - za: † Władysława Chrzan.

Wtorek – Nabożeństwo fatimskie - 13.06:

 • godz. 18.30 - za: † Danutę Drzazgę – int. od sąsiadów, † Wiesława Kulesę w 29 rocz. śm. - int. od żony Teresy.

Środa – 14.06:

 • godz. 18.00 - za: † Janinę Szczepańczyk – int. od Anny i Zygmunta Filipków, † Mariannę Florczyk – int. od uczestn. pogrzebu, † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Błażewiczów.

Czwartek – 15.06:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Okólnej, nr od 1 do 20, rodziny i wiernych z ul. Okólnej, nr od 21 do 65.

Piątek – 16.06:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Stalowej 1 i 1 / I, † Alinę Krzywdę z ok. dnia imienin – int. od męża Michała z rodziną.

Sobota – 17.06:

 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Fujarskiego – int. od córki Ewy z synem.
 

Każda chwila poza tą siecią to dramat!
(Wj 34, 4b-6. 8-9; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18)

Kolejny raz przeżywamy, podczas tej naszej krótkiej ziemskiej pielgrzymki, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w której czcimy jedynego Boga w trzech osobach. Przez lata ukształtował mi się pewien obraz tej niepojętej dla rozumu ludzkiego rzeczywistości, jako wirującej miłości. Gdyby była w Bogu tylko jedna osoba, sama dla siebie, byłby to swoistego rodzaju narcyzm – jest jeden, doskonały i sam dla siebie, sam siebie podziwia. Gdyby były w Bogu dwie osoby i każda dawałaby każdej wszystko, byłby to egoizm – są tylko dla siebie. Tymczasem w Bogu są trzy osoby w fantastycznej relacji wirującej miłości. Każda każdej daje 100% i każda od każdej 100% przyjmuje. Ta trzecia osoba fantastycznie uwiarygadnia relacje pozostałych dwóch. To jak trzy płomienie jednej natury ognia, zjednoczone, a rozdzielne.

To w tej wirującej miłości powstał pomysł na świat, powstał pomysł na człowieka i pomysł na mnie. To tu powstał plan uratowania człowieka, uratowania mnie, bo z tej rzeczywistości wyszedłem i do tej rzeczywistości wracam. Jest ona moim punktem wyjścia i punktem dojścia. Jest moim punktem orientującym całe moje życie. Inna wieczna rzeczywistość, mimo oferowanych różnych atrap, nie istnieje. Sam tej rzeczywistości Trójcy Przenajświętszej nie zrozumiem, ale też nie zrozumiem siebie bez niej.

Stawiam więc sobie pytanie: dlaczego tak jest?

Zostałem ochrzczony w Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego. A więc można powiedzieć „wszczepiony”, „zalogowany” w system „wirującej miłości”. Za to bardzo dziękuję Jezusowi, że takie łącze umożliwił mi i nieustannie nad nim czuwa. Dziękuję Jego Kościołowi, który dostarczył mi „Bożych informatyków”, dziękuję rodzicom, którzy podjęli decyzję, aby swojego dziecka, nie pozostawić poza „Bożą siecią” i stopniowo uczyli, jak korzystać z systemu „wirującej miłości”. Przynależność do tej sieci jest cudownym doświadczeniem, lecz wymagającym, albowiem nie wystarczą intelektualne zdolności, zaangażowany musi być cały człowiek i to przez to, co jest najbardziej ludzkie, przez miłość. Jest to podstawowa wartość, którą powinien człowiek w sobie rozwijać. Jest to bowiem, Boski składnik jego człowieczeństwa, Boskie tchnienie, które ludzkiej egzystencji nadaje sens i wieczny wymiar i uzdalnia do udziału w Bogu.

Przez ostatnie wydarzenia roku liturgicznego, Bóg Trójjedyny wprowadził nas w jeszcze głębsze relacje ze sobą. Doświadczenie Jezusa, Syna Bożego, wcielonego, umęczonego i zmartwychwstałego z niepojętej miłości do nas; doświadczenie Ducha Świętego – rzeczywistości niepojętej, a przecież obecnej we wszystkich dobrych międzyludzkich relacjach. A nade wszystko doświadczenie Ojca Niebieskiego, który kocha swoje dzieci, wychowuje je, chroni i strzeże, zagubione szuka i przyjmuje. Jest nieskończenie miłosierny, ale i doskonale sprawiedliwy, czuwając dyskretnie, lecz skutecznie, nad całym, po ludzku niepojętym, systemem międzyludzkich połączeń.

Przed nami Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która stanie się kolejną okazją do pogłębienia naszego zakorzenienia w Trójcy Przenajświętszej i poprawy naszego bezpieczeństwa i skuteczności w „sieci”. Ta uroczystość prowadzi do zrozumienia, że zakorzenienie w Bogu, dokonuje się przez pozwolenie Mu na zakorzenienie się w nas. Innymi słowy – On pyta, czy pozwalamy Mu na dostęp do naszej bazy danych i na dokonanie w niej koniecznych zmian. Życie pokazuje, że chętniej wyrażamy taką zgodę na działanie w nas złego ducha. Jest to przedziwny paradoks naszej wolności i zniewolenia.

Wszystkie te doświadczenia liturgiczne wskazują nam Jezusa Chrystusa, wyjątkowego „Informatyka” i pozwalają na zjednoczenie się z Nim i przez Niego z Boską rzeczywistością. To w Nim, po raz pierwszy w dziejach świata, Trójca Przenajświętsza uczyniła swoje mieszkanie. To przez Niego w każdym z nas chce mieszkać po to, abyśmy wrócili wszyscy do przestrzeni Boskiej Miłości, skąd wyszliśmy i gdzie jest przygotowane dla nas mieszkanie.

Tylko wtedy w tym rozpędzonym i zawirusowanym świecie będziemy mieli komfort bezpieczeństwa.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Najświętszej Trójcy - 04.06.2023 r

 1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
 2. Po Mszy św. o godz. 07.30, będzie spotkanie wspólnoty „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., adorujemy P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 3. Rozpoczął się miesiąc czerwiec, poświęcony oddawaniu czci Najśw. Sercu P. Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele, są w dni powszednie o godz. 17.30.
 4. W poniedziałek, po Mszy św. o godz. 18.00, spotkanie wiernych ws. przygotowania Procesji „Bożego Ciała” i Ołtarzy procesyjnych. Proszę i zapraszam do pomocy!
 5. We wtorek, jako pierwszy miesiąca, od godz. 17.00 będzie adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa o dary Ducha Św. dla całej parafii. O godz. 18.00 Msza św. na Uwielbienie Ducha Św. i o Jego łaski dla wszystkich wiernych i dla parafii.
 6. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. czerwcowym. O godz. 18.00 Msza św. Przed „Bożym Ciałem” będzie okazja do sakramentu Pokuty, w środę od godz. 17.15.
 7. W najbliższy czwartek 08 czerwca, będziemy przeżywali uroczystość „Bożego Ciała”. Procesja przejdzie ulicami Os. Kalety po Mszy św. o godz. 09.30. Msze św. w tym dniu, w naszym kościele, będą o g.: 07.30, 09.30 i po procesji ok. g.12.00. Trasa Procesji eucharystycznej będzie prowadziła następującymi ulicami: z kościoła ulicą Bratków, potem w lewo ulicą Bławatków do „Parku Baczyńskiego”, następnie w lewo ulicą Chabrów i powrót do kościoła. Proszę, aby odpowiedzialność za przygotowanie Ołtarzy procesyjnych, podjęli wierni z następujących dzielnic parafii: Ołtarz I na ul. Bratków przy Pawilonie – całe Os. Złodziejów i ul. Grota Roweckiego, Ołtarz II na ul. Bratków 37 ( na zakręcie ) – Os. Kalety, Ołtarz III przy zbiegu ulic: Tulipanów i Bławatków – Os. Betony tj. cała ul. Podjazdowa i Ołtarz IV przy zbiegu ulic: Bławatków i Chabrów – ulice: cała Baczyńskiego i cała Stalowa. Proszę, aby udekorować nasze domy, zwłaszcza na trasie Procesji. Proszę o włączenie się w przygotowania, również Grupy parafialne. Wszystkie Dzieci ze Szkoły Podstawowej, zwłaszcza najmłodsze i komunijne zapraszam razem z Rodzicami do uczestnictwa w Procesji eucharystycznej i do sypania kwiatów!
 8. W piątek o godz. 17.30 naboż. ku czci Najśw. Serca P. Jezusa i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18.00 Msza św.
 9. Dziękuję wiernym z ul. Okólnej, nr od 21 do 65, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: w czwartek 15 czerwca o godz. 18.00.
 10. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Stalowej: 1, 1 / I i 5, ul. Stalowej 11 oraz domów przy ul. Stalowej 13 i 15.
 11. W dniu 9 czerwca 2023 r., tj. piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi J. Ch., obowiązuje Dyspensa ks. biskupa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty.
 

Intencje mszy św. od 04 do 10 czerwca 2023 r.

Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy - 04.06:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: Krystynę z ok. Dnia Matki, o Boże błogosław., opiekę Matki B. i zdrowie, † Michała Fesz w 37 rocz. śm., † Zdzisława Fesz w 10 rocz. śm. - int. od syna, brata Andrzeja z rodziną, Edyty, Bożeny i Sebastiana, † Wiesława Przybysza – int. od Stanisława Nowakowskiego.
 • godz. 11.00 - za: dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosław., dary Ducha Św., opiekę Matki Najśw. i łaskę zdrowia dla: Aleksandry, Wojciecha i Agaty Wieloch oraz Jana, Mai Czekalskich i ich Rodziców, † Barbarę Grotkiewicz w I rocz. śm. - int. od męża Janusza i córek z rodzinami, † Włodzimierza Czerniaka w 23 rocz. śm. – int. od córek z rodzinami, † Romana Siłucha w 2 rocz. śm. - int. od żony i dzieci z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: † Janinę, Józefa, Hieronima oraz Marię i Piotra Gleń, † Henryka Słotę w rocz. urodzin – int. od dzieci z rodziną.

Poniedziałek – 05.06:

 • godz. 18.00 - za: Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia, Huberta, o łaskę nawrócenia i wyjście z nałogów, o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej.

Wtorek – 06.06:

 • godz. 18.00 - za: na Uwielbienie Ducha Świętego, † Zofię Bartmańską w 9 rocz. śm. oraz męża † Jerzego Bartmańskiego.

Środa – 07.06:

 • godz. 18.00 - za: † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu, † Stanisława Szewca – int. od uczestn. pogrzebu.

Czwartek – Uroczystość „Bożego Ciała” - 08.06:

 • godz. 07.30 - za: † Wiesława Przybysza – int. od Zakładu Pogrzebowego „Wolny” w Czeladzi.
 • godz. 09.30 - za: Parafię, o życie eucharystyczne dla wszystkich wiernych, ks.prob. z ok. 15 rocz. pracy w parafii, o Bożą pomoc, opiekę i zdrowie.
 • ok. godz. 12.00 - za: † Piotra Kawalę.

Piątek – 09.06:

 • godz. 18.00 - za: † mamę Zofię Padło w 7 rocz. śm. - int. od córki Teresy, † Tomasza Piątkowskiego – int. od teściowej.

Sobota – 10.06:

 • godz. 18.00 - za: ks. Jana Smaka z ok. 50 rocz. święceń kapłańskich – int. od rodziny Brudek.
 

Dlaczego diabeł walczy z Sakramentem Pokuty?
(Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23)

Szatan walczy, bo jest przekonany, i to niestety bardziej niż wielu kapłanów i wielu wiernych, jaka jest moc słów wypowiedzianych przez zmartwychwstałego Chrystusa, a skierowanych do Jego Apostołów i ich następców: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Wie też szatan, jak wielką władzę udzielił im Jezus, kiedy to: Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Ten właśnie mistrz niepokoju i manipulacji, którego głównym celem jest pozyskiwanie dusz ludzkich i przez to powiększanie sfery swoich wpływów wie, że to ustanowienie przez Chrystusa Sakramentu Pokuty i Pojednania jest daniem Jego uczniom broni o 100% skuteczności. Dlatego też diabeł robi, co w jego mocy, aby kałanom nie chciało się spowiadać, aby byli sami słabo do tej posługi przygotowani, aby uciekali się do zbiorowych rozgrzeszeń, aby bali się wiernych i nie mieli dla nich czasu, aby nie umieli ich słuchać i po prostu nie mieli wiary. Daje im do ręki działania zastępcze, które są ważne, ale nie tak jak pojednanie grzesznika z Bogiem. I tak wielu kapłanów staje się inżynierami duszpasterstwa, administratorami dóbr kościelnych, budowniczymi, konserwatorami zabytków przewodnikami pielgrzymek, katechetami i naukowcami, którym już nie staje sił na to, co najważniejsze, na spowiedź człowieka pogubionego.

Przez wszystkie wieki historii Kościoła słudzy Jezusa obdarzeni przez Niego władzą odpuszczania grzechów, byli wystawieni na te inteligentne pokusy, przestawienia priorytetów, a bolesne stwierdzenie papieża Grzegorza Wielkiego, że ma wielu kapłanów, ale robotników mało, jest aktualne do dzisiaj.

Choć wielu ulegało i ulega szatańskim pokusom, jest też wielu takich kapłanów i wiernych, którzy z najwyższą powagą biorą słowa Chrystusa do swego serca. Świadomi tego wszystkiego, dotknijmy jeszcze raz istoty sakramentu, w którym Jezus chce dać nam prawdziwy pokój. I tak posługuje się swoimi wysłańcami, na których tchnął i tym niezmiernie wymownym gestem przekazał im Ducha Świętego. Ten gest ma swoje głębokie znaczenie. Jezus jest w zmartwychwstałym ciele, w ciele uwielbionym. Jego tchnienie ma więc inną wartość niż to zwyczajne ludzkie. Tchnie, samo w sobie jest czymś nieokreślonym. Pochodzi z ust, lecz język nie może go ogarnąć, zamknąć w ludzkim pojęciu. Jezus właśnie w ten sposób przekazuje Ducha Świętego, który jest Bogiem i nie można go zamknąć w przestrzeni ludzkiego słowa. Jest w tym sakramencie zaangażowana cała Trójca Święta oraz wybrany człowiek, który oddaje siebie do posługi Bogu w dziele odpuszczania grzechów i przywracania wolności braciom. Osoba Ducha Świętego daje temu dziełu najwyższą gwarancję. Żadna inna religia nie dysponuje takim boskim narzędziem. Duch Święty asystuje temu, który patrząc w swoje sumienie, dokonuje samooceny. Asystuje w nazwaniu tego, co było dobre i tego, co było złe, aby zostało to wszystko wypowiedziane i usłyszane, i aby było to aktem przekazania tego samemu Chrystusowi. Jezus zaś daje Ducha Świętego tym, którzy w Jego imieniu mają wydać werdykt, nie swój a Jego. Jest to więc głęboko ludzki i Boski akt, w którym pokutujący grzesznik słyszy słowa przywracające mu wolność i godność.

Piszę te słowa niemal w 63 rocznicę swojej pierwszej spowiedzi.

Ks. Lucjan Bielas

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 69

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś93
mod_vvisit_counterWczoraj430
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1183
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4772
mod_vvisit_counterWszystkich1405472

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet