Co Bóg oczekuje ode mnie?
(Łk 14,1.7-14)

Wizja ciasnych drzwi, którą Jezus naszkicował w ostatniej Ewangelii, wielu z nas dała wiele do myślenia. Bezpośredni przekład tego tekstu z języka greckiego jest jeszcze bardziej wyrazisty: Walczcie, by wejść przez wąskie drzwi, bo liczni, mówię wam, szukać będą, by wejść, i nie będą mieli siły (Łk 13,24). Jezus, Pan domu Ojca Niebieskiego, do którego wszyscy, mniej lub bardziej świadomie zmierzamy, domaga się od nas postawy proaktywnej – walczcie. Wąskie drzwi – to nauka Jezusa, co jasno określił Ojciec Niebieski podczas przemienienia na Górze Tabor: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie (Łk 9,35). A więc nie co ja oczekuję od życia, ale co Jezus oczekuje ode mnie. Takie podejście daje siły, albowiem wtedy, jest człowiek wolnym aktem swojej woli, złączony z wszechmocnym Bogiem. Jest to droga elity i oglądanie się na owych wielu, choć jest wielką pokusą, to jest jeszcze większą głupotą.

Dzisiaj Jezus, wykorzystując zaproszenie na ucztę do jednego z przywódców faryzeuszy, a więc wpływowego człowieka, bardzo konkretyzuje istotę swoich oczekiwań względem uczniów. Swobodna atmosfera przy stole stała się okazją do ujawnienia prawdziwego oblicza uczestników uczty. Nauka, którą przy tej okazji daje Jezus, o roztropności zajęcia ostatniego miejsca i poczekania na decyzję gospodarza uczty, jest życiową mądrością. Człowiek, stosując się do niej, po ludzku na tym zyskuje i unika nieprzyjemnych sytuacji. Jezus jednakowoż nie zostaje na tym poziomie, lecz wnika jeszcze głębiej. Chodzi Mu nie tylko o zwyczajną ludzką ogładę towarzyską, ale o prawdziwą, głęboko rozumianą kulturę człowieka kształtującą zarówno relację z Bogiem, jak i innymi ludźmi. Aby dotknąć tej prawdy, Jezus cały czas operując pojęciem uczty, które w tej atmosferze trwającego przyjęcia było najbardziej czytelne, radzi: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. W takim razie kogo zapraszać? Jezus natychmiast odpowiada: zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. I na kolejne rodzące się pytanie: co z tego będę miał? – Słyszymy odpowiedź: A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czyli zysk – odpłata – jest przekraczający wkład człowieka i ma ponadczasową wartość. To jest owa siła, która pozwoli przejść przez ciasne drzwi.

Wielu powie i słusznie – przecież muszę jakoś i tutaj żyć! Słusznie zauważą niektórzy.

Załóżmy, że zakładasz firmę i oczywiście starasz się usłyszeć potrzeby ludzi i wyjść im naprzeciw. Jeżeli masz na uwadze tylko i wyłącznie swój zysk, który przykrywasz obłudną miłością do klienta, okazywaną w sprytnych reklamach, to pamiętaj, że Bóg zna twoje serce i wcześniej, czy później rachunek dostaniesz. Jeżeli natomiast zachowasz prawdziwą kulturę relacji i nieustannie będziesz pilnował swojego serca, aby kierowało się zarówno roztropnością gospodarczą, jak i miłością bliźniego, to tu nie stracisz, a przez ciasne drzwi spokojnie przejdziesz. Czy Bóg nie będzie błogosławił miłosiernemu Samarytaninowi, któremu pieniądze i zaradność życiowa nie zniszczyły wrażliwości na ludzką biedę?

Warto więc, jak przy okazji tej przypowieści Jezus powiedział: iść i czynić podobnie (por. Łk 10,37).

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie - XXII Niedziela zwykła - 28.08.2022 r.

 1. Dzisiaj 22. Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
 2. Za tydzień, 4 września, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 07.30 będzie Msza św. za „Żywy Różaniec”, a po niej spotkanie Wspólnoty i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., będziemy adorowali P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 3. Módlmy się wszyscy o światło Ducha Św., dla wszystkich uczniów, nauczycieli i katechetów, którzy rozpoczną nowy rok szkolny.
 4. Zapraszam i proszę serdecznie parafian w każdym wieku, aby na początku nowego roku formacyjnego i czasu nowej pracy duszpasterskiej, włączyli się i powrócili do udziału w grupach i wspólnotach parafialnych. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku pracy dla wszystkich grup parafialnych, będzie w środę 7 września o godz. 18.00.
 5. We wtorek Msza św., po raz ostatni będzie rano, o godz. 07.30! Od czwartku 1 września, Msza św. w tygodniu, we wszystkie dni, będzie o godz. 18.00, a w niedziele Msze św. będą o godz.: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30.
 6. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom., a po niej Msza św.
 7. W tym tygodniu wypadają pierwsze - czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  • w pierwszy czwartek, 1 września:
   • od godz. 17.00 będzie „Godzina święta” - Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o powołania.
   • O godz. 18.00 Msza św.
  • w pierwszy piątek, 2 września:
   • od godz. 09.00 będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św.,
   • od godz. 16.30 Spowiedź św. pierwszopiątkowa,
   • o godz. 17.30 Naboż. ku czci Najśw. Serca P. Jezusa z „Koronką” do Miłosierdzia Bożego,
   • O godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa.
  • w pierwszą sobotę, 3 września:
   • od godz. 17.00 będzie Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z modlitwą różańcową.
   • O godz. 18.00 Msza św. Wynagradzajaca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 8. Dziękuję 1 osobie z ulicy Podjazdowej: 5, 7 i 9, za ofiarę na kwiaty. W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ul. Podjazdowej: 11, 13 i 15, w piątek 02 września od godz. 19.00.
 9. Na stolikach są czasopisma religijne. Trwa „Kiermasz książki”.
 

Intencje mszy św. od 28 sierpnia do 04 września 2022 r.

XXII Niedziela zwykła – 28.08:

 • godz. 07.30 - za: † Teodorę Zarzycką – int. od „Żywego Różańca”.
 • godz. 09.30 - za: † Mieczysława Gawiora w 2 rocz. śm. - int. od żony z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Parafię, o Bożą pomoc, opiekę i łaskę wiary, † Barbarę Grotkiewicz – int. od sąsiada Pawła Kozińskiego.

Poniedziałek – 29.08:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulic: Krótkiej, Plonów i Metalowców.

Wtorek – 30.08:

 • godz. 07.30 - za: Monikę Jagłę z ok. dnia imienin.

Środa – 31.08:

 • godz. 18.00 - za: wnuczkę Łucję z ok. urodzin oraz wnuczki Magdaleny z ok. 12 rocz. urodzin, o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i zdrowie, † Janinę Więcławek – int. od Władysławy Ordys z rodziną.

Czwartek – 01.09:

 • godz. 18.00 - za: † Krystynę Fujarską w I-szą rocz. śm. - int. od bratanicy Ewy z rodziną.

Piątek – 02.09:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu P. Jezusa.

Sobota – 03.09:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

XXIII Niedziela zwykła – 04.09:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Barbarę Grotkiewicz – int. od Grażyny Rybarczyk z mężem i rodziną, † Marię Chojnacką – int. od męża z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: rodzinę Podolskich: Grzegorza, Paulinę, Marysię i Stasia, † Antoniego Piechę – int. od rodziny Kubickich.
 • godz. 12.30 - za: † Andrzeja Bąka – int. od siostry Doroty z rodziną.
 

Brama i drzwi - (Łk 13, 22-30)

Znamy doskonale ewangeliczny obraz Jezusa – Dobrego Pasterza, który, zgonie ze swoją misją, pragnie nas wszystkich, swoje owce, doprowadzić do domu Ojca Niebieskiego. Jezus jest w tym obrazie zarówno bramą dla owiec, jak i dobrym pasterzem, który przez nią przeprowadza. Ponieważ nie jest najemnikiem, lecz właścicielem owczarni, gotów jest swoje życie oddać za swoje owce, za ich bezpieczny powrót. Jest cały czas z nimi, zna je, a one znają Jego głos. Jest również gotów każdą zaginioną szukać, jest gotów za swoje owce oddać swoje życie (por. J 10, 1 – 21; Łk 15 3 – 6).

Dzisiaj tenże Miłosierny Jezus rozwija myśl o bramie prowadzącej do życia wiecznego. Okazuje się, że brama ta jest wąska i określa ją, jako ciasne drzwi mówiąc: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Czyżby te dwa obrazy, obraz przyjaznej bramy i ciasnych drzwi, były ze sobą sprzeczne?

Możemy być całkowicie spokojni, Jezus nie miał schizofrenii i w Jego nauczaniu miłosierdzie nie przeczy sprawiedliwości. Aby w naszych głowach te obrazy stały się jednym, trzeba lepiej Jezusa posłuchać i zrozumieć. Wielu traktuje nauczanie Jezusa jedynie powierzchownie i po swojemu, dlatego też operując jedynie częścią prawdy, całkowicie się gubią. Wsłuchując się w wypowiedź Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, możemy stwierdzić, że On w swoim nauczaniu jasno definiuje ciasne drzwi, które prowadzą do zbawienia. Jednocześnie, co też wyraźnie stwierdza, sam jest w nich odźwiernym. Tak więc w obydwu wspomnianych obrazach, Jezus jest jedynym, który może przeprowadzić nas, byty krótkoterminowe, z życia doczesnego do wiecznej rzeczywistości. Innej drogi nie ma, inne drzwi nie istnieją, i z innym odźwiernym się nie spotkamy. Z tym większą uwagą starajmy się Jezusa wysłuchać.

W obydwu ewangelicznych obrazach ważnym punktem wspólnym jest określenie poprawnej reakcji na naukę Jezusa. W obrazie Dobrego Pasterza jest akcent położony na trwanie przy Nim, ściśle związane ze słuchaniem Jego głosu. W obrazie ciasnych drzwi Jezus zaznacza, że wysłuchanie Jego nauki i jej przyjęcie przekłada się na sprawiedliwe działanie. Sprawiedliwym jest ten, który nie tylko wysłuchał nauki Jezusa, ale uznał ją za prawdę i w każdej sytuacji zgodnie z nią postępuje. Chodzi tu o coś, co wydaje się niezwykle proste i logiczne, choć jak uczy doświadczenie, nie jest łatwe i dlatego też taki sposób myślenia i postępowania, Jezus określa jako ciasne drzwi.

Znakomicie ujął ten problem Wiktor Frankl, który po wyjściu z obozu koncentracyjnego w jednym z wykładów w Wiedniu wyraził opinię, że źle myśli ten, który ma postawę oczekiwania czegoś od życia. Taka postawa będzie niosła zawsze rozczarowania. Właściwą postawą jest szukanie odpowiedzi na pytanie: co życie oczekuje ode mnie? Idąc dalej, my możemy zapytać: co Bóg oczekuje ode mnie? Co Jezus oczekuje ode mnie? Tylko wtedy Jezus stanie się kompasem naszego życia, a nie jednym z elementów naszej codzienności.
Ta miłość jest wymagająca, kto jej doświadczy i nie odpowie, ku swojemu zaskoczeniu spotka się z zamkniętymi drzwiami i z szorstką odpowiedzią Jezusa - Odźwiernego: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości! I nie pomoże tłumaczenie się Żydów, którzy poznali Jezusa, ale nie uwierzyli, nie pomoże tłumaczenie się wszystkich tych, którzy poznali Jezusa, ale za Nim nie poszli, bo było to wtedy niewygodne i trzeba by było, wiele w swoim życiu zmienić. Te opowiastki, jakie tworzyli dla siebie i dla innych, jako usprawiedliwienie swojej niesprawiedliwości, przed zamkniętymi drzwiami Domu Ojca Niebieskiego, będą już tylko żałosną retoryką, bez jakiegokolwiek znaczenia.

Dzisiaj, zresztą jak zawsze, słowa Jezusa mają swoje szczególne znaczenie. Charakter naszej rzeczywistości znakomicie określiła pewna dama w Bawarii Dolnej. Wychodząc z kościoła po Mszy św., w której uczestniczyło niewielu wiernych, jasno stwierdziła: Teraz jest czas oczyszczania Kościoła. Ważne, żeby nas z Niego nie wymiotło. A Jezus dodaje dzisiaj: Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. A wtedy mądralom zrobi się smutno.

Ks. Lucjan Bielas

 

Katecheza VIII – Sierpień 2022 r.
Rodzinne świętowanie niedzieli

Wołanie o uczestnictwo rodziny w niedzielnej Eucharystii znajduje uzasadnienie w szczególnej relacji pomiędzy Eucharystią i rodziną. Dokumenty Kościoła pouczają, że w Eucharystii rodzina odnajduje źródło siły w realizacji swojego posłannictwa. W adhortacji Familiaris consortio czytamy, że w Eucharystii, będącej źródłem miłości, „rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej ‘komunię’ i jej ‘posłannictwo’. Uczestnictwo w Ciele ‘wydanym’ i Krwi ‘przelanej’ Chrystusa staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej”. Eucharystia jest mocą i mądrością w wychowawczej misji rodziny. Nie ma innej mocy, w której rodzice mogliby wychowywać dzieci albo samych siebie. Ta wychowawcza moc Eucharystii sprawdza się przez stulecia i potwierdza w życiu wielu pokoleń.

Niedziela jest najstarszym chrześcijańskim świętem, dniem kultu „łamania chleba” i dniem braterstwa. Pierwsi chrześcijanie, często narażając własne życie, gromadzili się, by rozważać zbawcze dzieło Chrystusa, by jednoczyć się z Nim w Eucharystii i dzielić się dobrami materialnymi z uboższymi współbraćmi. Od początku chrześcijaństwa aż do dziś, niedziela jest dniem świętym zobowiązującym do oddania czci Bogu, czego podstawą jest przykazanie Dekalogu: „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”. Centrum tego dnia jest Mesjasz: „Syn Boży jest Panem szabatu”. Chrześcijanie aż do dnia dzisiejszego, zachowując relację trzeciego przykazania Bożego i zbawczych dzieł Boga, świętują niedzielę, jako pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa.

Świętowanie niedzieli pozwala nam na doświadczenie konieczności wyjścia poza zbyt wąskie rozumienie racjonalności ekonomicznej i logiki skuteczności działania. Niedziela i pozostałe dni świąteczne dają możliwość przekonania się, że sensu życia nie wyczerpuje produktywność i rentowność, zaś sprawy materialne ustępują miejsca wyższym wartościom duchowym. Daje to szansę zatrzymania się w tym zabójczym pędzie życia i uporządkowania destrukcyjnego odniesienia do czasu oraz wprowadzenia harmonii w jego wykorzystaniu. Niedziela tak bardzo różni się od powszedniego dnia pracy, że Bazyli Wielki powie nawet, „niedziela jest to dzień nieustający, dzień bez wieczora, początek bez końca, jest to dzień po skończeniu czasu, bez jutra, nieopisywalny, niestarzejąca się wieczność”.

Poza uczestnictwem we Mszy Świętej można wskazać na inne formy świętowania w bezpośrednim odniesieniu do Boga. Św. Jan Paweł II uczy, że „dzień Pański jest bowiem dobrze przeżyty, jeżeli cały jest przeniknięty wdzięczną i czynną pamięcią o zbawczych dziełach Boga”. My jako chrześcijanie „świętujemy niedzielę, aby wspominać chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie tylko w dzień Wielkanocy, ale każdego tygodnia” – pisał na początku V w. papież Innocenty I. W świetle tej tajemnicy sens starotestamentowego nakazu świętowania dnia Pańskiego zostaje odzyskany, ubogacony i w pełni ukazany w chwale, która jaśnieje na obliczu Chrystusa zmartwychwstałego.

Od szabatu przechodzimy do pierwszego dnia po szabacie, od siódmego dnia do dnia pierwszego: dzień Pański staje się dla nas dniem Chrystusa. Ma to być dzień spotkania z żywym i kochającym nas Chrystusem, który w sakramencie Eucharystii chce nas pouczać swoim słowem i umacniać poprzez swoje Ciało i Krew.

Niedziela to dla nas także dzień radości we wspólnocie parafialnej i odpoczynku w gronie rodzinnym. Niedzielny odpoczynek umożliwia doświadczanie właściwej hierarchii wartości, w której to Bóg znajduje się na pierwszym miejscu. Czas wolny pozwala dostrzegać, co jest najważniejsze w ludzkim życiu. Niedziele i święta są czasem spotkania z osobami najbliższymi, poznawania ich natury i piękna oraz życiowych problemów. Jest to także okazja do odkrywania piękna i bogactwa przyrody, dając możliwość przeciwdziałania jej zagrożeniom. Niedziela „jako dzień, w którym człowiek zachowuje pokój z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi staje się momentem, kiedy, ogarniając odnowionym spojrzeniem cuda przyrody, daje się on porwać tej wspaniałej i tajemniczej harmonii”. Niedziele i święta, to także czas otwarcia się na świat kultury, dającej możliwość wzbogacającego przeżycia własnej egzystencji. Wybór odpowiednich form kultury stanowi swoisty egzamin ludzkiej dojrzałości; należy korzystać z takiej kultury, która ukazuje i eksponuje ludzką godność i prawdziwie człowieka wzbogaca. Takie przeżywanie niedzieli otwiera bowiem oczy i serce nie tylko na swoje własne problemy i sprawy, ale też i na drugich.

Dzień Pański, który jest dniem pierwszym i ostatnim, tak naprawdę jest dniem Jedynym! Jest początkiem i końcem! Jest jak sam Bóg - pierwszy i ostatni, początek i koniec, alfa i omega. Ten dzień znajduje się niejako poza kalendarzem, poza naszym ziemskim czasem! Jest już wiecznością, wyjętą z czasu ludzkiego. Dołóżmy więc wszelkich starań, by niedziela była prawdziwie dniem Bożym i dniem rodziny!

Opracował: ks. Karol Nędza

 

Ogłoszenia duszpasterskie
XX Niedziela zwykła - 21.08.2022 r.

 1. Dzisiaj 21. Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
 2. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pom., a po niej Msza św.
 3. W piątek 26 sierpnia, będziemy obchodzili uroczystość N. M. P. Częstochowskiej. Msze św. w tym dniu w naszym kościele, będą o godz.: 09.00 i 18.00. O godz. 17.30 będzie modlitwa różańcowa w intencji Kościoła i Ojczyzny. Po Mszy św. o godz. 18.00, będzie „Koronka” do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 4. Dziękuję wiernym z ulicy Podjazdowej 1 i 3, za sprzątanie naszego kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tych ulic, będzie: w poniedziałek 22 sierpnia, o godz. 18.00. W nowym tygodniu, o sprzątanie kościoła prosimy wiernych z ul. Podjazdowej: 5, 7 i 9, w piątek 26 sierpnia od godz. 19.00.
 5. Trwają zapisy na Piesze Pielgrzymki diecezjalne na Jasną Górę: z Będzina i z Jaworzna. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy do udziału.
 6. Na stolikach są czasopisma religijne.
 7. Kontynuujemy „Kiermasz książki”. Każda książka po 2 zł.
 

Intencje mszy św. od 21 do 28 sierpnia 2022 r.

XXI Niedziela zwykła – 21.08:

 • godz. 07.30 - za: † Ilonę Pławecką.
 • godz. 09.30 - za: † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata.
 • godz. 11.00 - za: † Janinę Więcławek – int. od Jerzego Ściślickiego z rodziną, † Władysława Borkowskiego w rocz. śmierci – int. od córki z rodziną.

Poniedziałek – 22.08:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Podjazdowej 1 i 3.

Wtorek – 23.08:

 • godz. 07.30 - za:

Środa – 24.08:

 • godz. 18.00 - za: † Andrzeja Bąka – int. od Elżbiety i Zdzisława.

Czwartek – 25.08:

 • godz. 07.30 - za:

Piątek – Uroczystość N. M. P. Częstochowskiej - 26.08:

 • godz. 09.00 - za: Ojczyznę i parafię, o pomoc i opiekę Matki Najśw.
 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Fujarskiego – int. od swatów.

Sobota – 27.08:

 • godz. 18.00 - za: † Dorotę Ścigaj – int. od najbliż. rodziny.

XXII Niedziela zwykła – 28.08:

 • godz. 07.30 - za: † Teodorę Zarzycką – int. od „Żywego Różańca”.
 • godz. 09.30 - za: † Mieczysława Gawiora w 2 rocz. śm. - int. od żony z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: † Barbarę Grotkiewicz – int. od sąsiada Pawła Kozińskiego.
 

Drodzy Parafianie.

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i tych, którzy odwiedzają naszą stronę.

W związku z poważną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz utrudnieniami w uczestnictwie we Mszy św. i modlitwie w naszych kościołach parafialnych z powodu obostrzeń sanitarnych, postanowiliśmy uruchomić bezpośrednią transmisję Mszy św. i Nabożeństw z naszego kościoła parafialnego do Waszych domów.

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą być obecni w naszym kościele na Mszy św., Adoracji czy modlitwie , zapraszam do uczestnictwa w nich dzięki prowadzonej transmisji.

I tak: w Niedzielę transmisje Mszy św. będą o godz.: 09.30 i 12.30,

w Święta o godz.: 09.30 i 12.30, a w tygodniu o godz. 18.00.

Mam nadzieję, że będzie to dobre narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli razem uczestniczyć w liturgii Mszy św. i modlitwie oraz podtrzymywać jedność i wspólnotę naszej parafii.

 

Transmisja będzie się odbywać w wyżej ustalonych godzinach pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCvpLITHd8nJIXr31M0zB20w

 


 

Pozdrowienia, Informacje i Prośba

Drodzy Parafianie, Goście i Przyjaciele Parafii,
Wszyscy odwiedzający naszą stronę!

Pragnę poinformować, że w środę 24 lutego br., rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem Fotowoltaiki dla naszego kościoła parafialnego. Po częściowym remoncie dachu, tzn. wymianie poszycia na Gont bitumiczny na powierzchni 2/3 całej powierzchni dachu kościoła, tzn. nad prezbiterium, główną i bocznymi Nawami oraz nowym orynnowaniu górnej części dachu, możemy teraz montować Instalację Fotowoltaiczną o całkowitej mocy: 9, 9 kW wraz z Rozłącznikiem p. poż. DC, w całkowitej kwocie 54 000,00 zł brutto.

W dalszej perspektywie chcemy zamontować nad drzwiami wejściowymi do kościoła, trzy urządzenia dwufunkcyjne - kurtyny powietrzne, które w zimie będą dogrzewały kościół, a w lecie schładzały gorące powietrze w kościele.

Wszystko wykonujemy ze środków własnych, nie ma mamy żadnego dofinansowania, nie uczestniczymy w żadnym Programie termomodernizacji, nie wspierają nas żadne Instytucje, możemy liczyć tylko na wsparcie, hojność i wspaniałomyślność naszych parafian, Przyjaciół i wszystkich, którzy są nam życzliwi i lubią kościół św. Brata Alberta.

Proszę zatem wszystkich, którzy mogą i chcą przyjść nam z pomocą finansową, nawet w najmniejszym stopniu, aby po raz kolejny zechcieli okazać nam życzliwość i wsparcie w Inwestycji, która po kilku latach się zwróci i długi czas będzie zasilała w energię elektryczną cały nasz kościół.

Za wszelką pomoc i wsparcie, z góry, w imieniu całej wspólnoty parafialnej bardzo bardzo dziękuję! Serdeczne, wielkie „Bóg zapłać!”.

Rachunek bankowy naszej Parafii: 56 1240 1330 1111 0010 4307 6344

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 55

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś491
mod_vvisit_counterWczoraj2103
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6809
mod_vvisit_counterW tym miesiącu22098
mod_vvisit_counterWszystkich1196504

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet