Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 28.05.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. W liturgii i w życiu Kościoła, rozpoczyna się okres zwykły. W przyszłą niedzielę, będzie uroczystość Najśw. Trójcy. Zakończy się wtedy okres Komunii św. wielkanocnej. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, 4 czerwca, o godz. 07.30 będzie Msza św. za „Żywy Różaniec”, a po niej spotkanie wspólnoty i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., będziemy adorowali P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 2. W dniu jutrzejszym, w poniedziałek 29 maja, obchodzimy święto N.M.P. Matki Kościoła.
 3. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z ostatnim już nabożeństwem majowym. O godz. 18.00 Msza św.
 4. W czwartek rozpoczyna się miesiąc czerwiec, poświęcony oddawaniu czci Najśw. Sercu P. Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe będą w dni powszednie o godz. 17.30. W czwartek 1 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym dniu pamiętajmy o wszystkich duszpasterzach i kapłanach, których spotkaliśmy w swoim życiu.
  • W tym tygodniu przypadają pierwsze - czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  • w czwartek 1 czerwca:
   • od godz. 17.00 będzie „Godzina święta” i modlitwa w intencji powołań z naboż. czerwcowym.
   • O godz. 18.00 Msza św., a po niej naboż. do św. Rity.
  • w piątek 2 czerwca:
   • od godz. 09.00 będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św.
   • od godz. 17.00 będzie Spowiedź św.,
   • o godz. 17.30 naboż. ku czci Najśw. Serca P. Jezusa i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego,
   • o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca.
  • w sobotę 3 czerwca:
   • od godz. 17.00 będzie naboż. do Niepokalanego Serca Maryi z Różańcem św.,
   • o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca.
 5. Uroczystość „Bożego Ciała” w tym roku będzie w czwartek 08 czerwca. Procesja eucharystyczna przejdzie ulicami Os. Kalety po Mszy św. o godz. 09.30. Msze św. w tym dniu, w naszym kościele, będą o g.: 07.30, 09.30 i po procesji ok. g.12.00. Trasa Procesji eucharystycznej będzie prowadziła następującymi ulicami: z kościoła ulicą Bratków, potem w lewo ulicą Bławatków do „Parku Baczyńskiego”, następnie w lewo ulicą Chabrów i powrót do kościoła. Proszę, aby odpowiedzialność za przygotowanie Ołtarzy procesyjnych podjęli wierni z następujących dzielnic parafii: Ołtarz I na ul. Bratków przy Pawilonie – całe Os. Złodziejów i ul. Grota Roweckiego, Ołtarz II na ul. Bratków 37 ( na zakręcie ) – Os. Kalety, Ołtarz III przy zbiegu ulic: Tulipanów i Bławatków – Os. Betony tj. cała ul. Podjazdowa i Ołtarz IV przy zbiegu ulic: Bławatków i Chabrów – ulice: cała Baczyńskiego i cała Stalowa. Proszę, aby udekorować nasze domy, zwłaszcza na trasie Procesji. Proszę o włączenie się w przygotowania, również Grupy parafialne. Wszystkie Dzieci ze Szkoły Podstawowej, zwłaszcza najmłodsze i komunijne zapraszam razem z Rodzicami do uczestnictwa w Procesji eucharystycznej i do sypania kwiatów! Spotkanie ws. przygotowania Procesji, będzie jutro, w poniedziałek 29 maja po Mszy św.
 6. Dziękuję wiernym z ul. Okólnej, nr od 1 do 20, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: w czwartek 15 czerwca o godz. 18.00.
 7. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Okólnej, nr od 21 do 65.
 

Intencje mszy św. od 28 maja do 04 czerwca 2023 r.

Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 28.05:

 • godz. 07.30 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Podsiadło.
 • godz. 09.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. od przyjaciół i sąsiadów z ul. Baczyńskiego, † Stanisława Szewca – int. od uczestników pogrzebu.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od córek z rodzinami z ok. Dnia Matki, † Teresę Mazurkiewicz i † Anielę Pokrzywnicką – int. od dzieci z rodziną z ok. Dnia Matki.
 • godz. 12.30 - za: Janinę Mikłuszkę z ok. rocz. urodzin i Dnia Matki, o Bożą pomoc, opiekę Matki Najśw. i łaskę zdrowia na dalsze lata życia – int. od syna z rodziną, † Barbarę Grotkiewicz z ok. Dnia Matki – int. od córek z mężami i rodziną.

Poniedziałek – N. M. P. Matki Kościoła - 29.05:

 • godz. 18.00 - za: dziękczynna, za łaskę udanej operacji i dar zdrowia oraz za Bożą pomoc i opiekę dla Mariana, † Piotra Borowskiego w 29 rocz. śm. - int. od żony i dzieci.

Wtorek – 30.05:

 • godz. 18.00 - za: † Dominika Nowaka – int. od uczestn. pogrzebu, † Tomasza Piątkowskiego – int. od Krzysztofa Planickiego z rodziną.

Środa – 31.05:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Trzcionków, † Mariannę Florczyk – int. od uczestn. pogrzebu, † Lucynę Głowacz – int. od Beaty Mieczkowskiej z rodziną.

I Czwartek m-ca – 01.06:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ulic: Irysów i Konwalii, † Ryszarda Lamenta – int. od brata Mieczysława z rodziną z Babic.

I Piątek m-ca – 02.06:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa, † Halinę Majewską – int. od córek z mężami i od wnucząt.

I Sobota m-ca – 03.06:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.
 

W sieci - (Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20)

Co pewien czas uświadamiam sobie w codziennym zabieganiu, że żyję uwikłany w sieciach. Jestem w sieci administracyjnej, handlowej, reklamowej, energetycznej, mieszkaniowej, wodno-kanalizacyjnej; w sieci finansowej, w sieci telefonicznej, w sieci internetowej, w sieci spożywczej, w sieci opieki zdrowotnej… Jestem nieustannie podglądany, podsłuchiwany i monitorowany. To tylko niektóre ze wszystkich powiązań i uzależnień, które, jak mi się tłumaczy, są po to, abym mógł żyć bezpiecznie i wygodnie. Niewątpliwie, ludzkie powiązania są bardzo dobre, ważne i konieczne. Jest też prawdą, że tylko wtedy będą one służyły rozwojowi i dobru człowieka, kiedy ci, którzy je tworzą, będą żyć zgodnie z prawami, ustanowionymi przez Stwórcę. Kiedy w budowaniu relacji będą kierować się miłością, a nie egoizmem.

Kiedy zaczyna się grzech, ludzkie powiązania stają się zniewalającymi sieciami. A prawdą jest, że grzech zaznacza mocno swą obecność. Widzimy jak wielu, a może nawet i my sami, traci w tych sieciach swoją wolność i swoją tożsamość. Czy weekendy, urlopy, wycieczki oraz spokojna emerytura są jakąś namiastką naszej ludzkiej wolności? Czy nadają naszemu życiu właściwy sens? Czy o to chodzi w naszym ludzkim życiu, w naszej pracy, w naszym cierpieniu i śmierci? Prawdą jest to, że w momencie naszej śmierci sieci te szybko i sprawnie nas likwidują, proszkują i nie pozostawiają po nas śladu. Wyjątkowy w dziejach świata czas pandemii, pokazał jak dalece owo uwikłanie człowieka w imię dobra, zdrowia i bezpieczeństwa jest skuteczne i jak wymazanie ludzkiego istnienia jest sprawne.

Zawsze, od grzechu pierworodnego, życie było w jakiś sposób uwikłane i zależne. Zawsze miłość przeplata się z nienawiścią, zło z dobrem, grzech z cnotą. Wraz z rozwojem gospodarczym i technologicznym, który nakręca świat w nieprzewidywalnym kierunku, to wszystko stało się jeszcze bardziej napięte. Wiem, że nie jest to w mojej ludzkiej możliwości uwolnić się od tych wszystkich uzależnień. A nawet, gdyby tak się udało, to czy byłby to dla mnie klucz do szczęścia?

Wielu próbuje szukać ratunku, dystansu, sensu i wolności, uczestnicząc w rekolekcjach, pielgrzymkach, wędrówkach po Camino de Santiago. Te i inne praktyki religijne mają wielkie znaczenie, tym większe im bardziej przekładają się na naszą codzienną relację z Bogiem. Rozpędzonego świata nie zatrzymamy, zatrzymać możemy tylko siebie.

Takie zatrzymanie czasu przeżyli uczniowie Jezusa, którym On objawił się po swoim zmartwychwstaniu. Znakomicie ujął to w jednym ze swoich kazań św. Leon Wielki: A więc przez cały ten okres, który upłynął od zmartwychwstania Pana do Jego wniebowstąpienia, Opatrzność Boża o to jedno się troszczyła, o tym jednym pouczała i to jedno okazywała oczom i sercom swoich wybranych, a mianowicie przekonywała ich, że prawdziwie zmartwychwstał Pan, Jezus Chrystus, ten sam, który naprawdę narodził się, cierpiał i umarł. Tenże Leon zaraz dodaje: Chrystus wyniósł naszą słabą naturę ludzką na tron Ojca, ponad wszystkie wojska niebieskie, ponad chóry anielskie i wszystkie moce niebios.

Kimże więc jestem, skoro Bóg stał się człowiekiem, abym ja miał miejsce w Bogu? W odpowiedzi przychodzi na pomoc św. Augustyn: Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością, ale w Nim.

W moim życiu na ziemi kluczowy jest moment Eucharystii, kiedy to Jezus, swą boską mocą uobecnia całe swoje dzieło zbawcze, również swoją śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Obecny w niebie, obecny pod postaciami chleba i wina. To Jego boskie „teraz” wchodzi w mój czas, nadając mu nową wartość i siłę. Obecny pośród nas Jezus tworzy sieć z tymi, którzy Mu zawierzyli, pokochali i przekładają Jego obecność na swoją codzienność. W tym właśnie procesie tkwi główna siła odrodzenia instytucji z tego, co grzeszne, małe i paskudne.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia Duszpasterskie
7. Niedziela Wielkanocy – Wniebowstąpienia Pańskiego - 21.05.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 7. Niedzielę wielkanocną, a w niej uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej parafii uroczystość I Komunii św.
 2. Trwa Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która będzie w przyszłą niedzielę 28 maja.
 3. Nabożeństwa majowe ku czci N. M. P. są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św.
 4. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. majowym. O godz. 18.00 Msza św.
 5. W czwartek, jako czwarty miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00, będzie Nabożeństwo do św. O. Pio, a następnie spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio. Zapraszamy.
 6. Uroczystość „Bożego Ciała” w tym roku będzie w czwartek 08 czerwca. Procesja eucharystyczna przejdzie ulicami Os. Kalety po Mszy św. o godz. 09.30. Msze św. w tym dniu, w naszym kościele, będą o g.: 07.30, 09.30 i po procesji ok. g.12.00. Trasa Procesji eucharystycznej będzie prowadziła następującymi ulicami: z kościoła ulicą Bratków, potem w lewo ulicą Bławatków do „Parku Baczyńskiego”, następnie w lewo ulicą Chabrów i powrót do kościoła. Proszę, aby odpowiedzialność za przygotowanie Ołtarzy procesyjnych podjęli wierni z następujących dzielnic parafii: Ołtarz I na ul. Bratków przy Pawilonie – całe Os. Złodziejów i ul. Grota Roweckiego, Ołtarz II na ul. Bratków 37 ( na zakręcie ) – Os. Kalety, Ołtarz III przy zbiegu ulic: Tulipanów i Bławatków – Os. Betony tj. cała ul. Podjazdowa i Ołtarz IV przy zbiegu ulic: Bławatków i Chabrów – ulice: cała Baczyńskiego i cała Stalowa. Proszę, aby udekorować nasze domy, zwłaszcza na trasie Procesji. Proszę o włączenie się w przygotowania, również wszystkie Grupy parafialne. Wszystkie Dzieci ze Szkoły Podstawowej, zwłaszcza najmłodsze i komunijne zapraszam razem z Rodzicami do uczestnictwa w Procesji eucharystycznej i do sypania kwiatów!
 7. Dziękuję Rodzicom naszych dzieci komunijnych za sprzątanie i przygotowanie kościoła na niedzielę 21 maja i uroczystość I Komunii św.
 8. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Okólnej, nr od 1 do 20.
 9. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 21 do 27 maja 2023 r.

VII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 21.05:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw., z dziękczynieniem za otrzymane łaski i z gorącą prośba o dalsze Boże błogosław., Bożą pomoc i opiekę oraz dar zdrowia dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr Norbertanek w klasztorze w Imbramowicach, a także o życie wieczne dla Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: † Halinę Białowąs – int. od uczestników pogrzebu, † Mariannę Florczyk – int. od Heni, Grażyny i Andrzeja.
 • godz. 11.30: Uroczystość I Komunii św. - za: Dzieci i Rodziców, o łaskę wiary i miłości do P. Jezusa i Matki Bożej, o życie eucharystyczne.

Poniedziałek – 22.05:

 • godz. 18.00 - za: † Henrykę Kutarbę w I rocz. śm. – int. od córek i wnuczki, † Stanisławę Łukomską – int. od męża Jerzego i dzieci z rodziną.

Wtorek – 23.05:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Bławatków, † Adelę Falską - Micyk – int. od Marii i Wojciecha Balon.

Środa – 24.05:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Sałagów, † Stanisława Szewca – int. od rodziny Klim, † Janinę i Henryka Szczepańczyk z ok. Dnia Matki i w rocz. śm. – int. od córki z dziećmi.

Czwartek – 25.05:

 • godz. 18.00 - za: Grupę Modlitwy św. O. Pio, † Mariannę Święcką – int. od córki z rodziną.

Piątek – 26.05:

 • godz. 18.00 - za: Otylię Przybysz z ok. Dnia Matki, o Bożą opiekę i błogosław., pomoc Matki Bożej i łaskę zdrowia – int. od corek z rodziną, † Helenę Figiel z ok. Dnia Matki – int. od córki Elżbiety Banasiak, † Marię Rogaś z ok. 7 rocz. śm. – int. od Katarzyny.

Sobota – 27.05:

 • godz. 18.00 - za: † Stanisławę Strączyńską i † Andrzeja Michalskiego.
 

Bądźcie gotowi do obrony - (Dz 8, 5-8. 14-17; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21)

Nie było w historii Kościoła Chrystusowego takiego okresu aby ci, którzy z pełną odpowiedzialnością nazywają się chrześcijanami, nie byli wystawieni na bolesne ataki. Pochodziły i pochodzą one zarówno z otaczającego świata, jak i od pogubionych współbraci. Za tą agresją kryje się oczywiście odwieczny wróg Jezusa i Jego uczniów – szatan. Zważywszy diabelską inteligencję, choć mają te ataki z nim wspólny mianownik, musimy zauważyć, że specyfika ich jest różna i różny stopień nasilenia. Dla prawdziwych uczniów Jezusa stanowią one fantastyczną szkołę zaufania Boskiemu Mistrzowi, otwarcia się na dary Ducha Świętego, wierności Kościołowi, przebaczenia wrogom, rewizji własnego życia i pogłębienia nauki. Takich okazji nie wolno zmarnować!

A jaka jest specyfika aktualnych wyzwań?

Wiele lat temu, w Kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie, ks. bp Jan Pietraszko, Sługa Boży, wygłosił kazanie do ówczesnej inteligencji katolickiej, a więc teoretycznie rzecz biorąc, do środowiska intelektualnie najbardziej przygotowanego na konfrontacje z atakami na Kościół. Kaznodzieja znakomicie ujął istotę zagadnienia. Między innymi powiedział: „przy dzisiejszej wyrafinowanej specjalizacji, przy tak dalekim zróżnicowaniu znaczenia poszczególnych słów i pojęć, możliwości pełnego zrozumienia między ludźmi wydatnie się zmniejszyły. W tych warunkach można stawiać uczniom Chrystusa przed oczy takie trudności i zarzuty, wobec których będą całkowicie bezradni. Przecież nawet ludzie szczerze wierzący zaczęli już w obrębie Kościoła mówić o prawdach ewangelicznych takim językiem i używać takich pojęć, że przeciętny wierzący człowiek czy przeciętny duszpasterz nie jest zdolny uchwycić w pełni sensu i znaczenia, jakie te pojęcia niosą. Jeżeli tak jest wewnątrz Kościoła, to tym bardziej jest między Kościołem a światem”.

W tym momencie zapewne wielu słuchaczy spodziewało się, że Sługa Boży zagrzeje obecnych na liturgii intelektualistów do dania, na swój sposób, odporowi złu. Tymczasem usłyszeli coś, co było zupełnym zaskoczeniem. Biskup nawiązując do pierwszego Listu św. Piotra, stwierdził: „Na nasze szczęście wymagana przez św. Piotra obrona naszej nadziei nie jest wyłącznie i przede wszystkim intelektualna. Jest to obrona polegająca w głównej mierze na samym życiu chrześcijańskim – na życiu ewangelicznym według przykazań Jezusa Chrystusa”.

I tu wypada odnieść cię do słów samego Chrystusa: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta (Pocieszyciela) da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

Grecki termin paraklētos, czy łaciński advocatus, dotyczy tego, który jest powołany w sądzie do tego, aby stanąć po czyjejś stronie, a więc obrońca. Jest to niezmiernie ważna uwaga. Mimo, że ataki będą bardzo często przerastały możliwości uczniów, jeżeli będą kochać Jezusa i żyć Jego nauką w Duchu Świętym, będą mieli obrońcę, a przecież lepszego nie ma. Daje to poczucie ogromnego spokoju, poczucie bezpieczeństwa i możliwość znakomitego rozwoju. Sam Jezus jasno tłumaczy ową logikę obrony: Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was (Mt 10, 19 – 20).

Od czasu kazania ks. bpa Jana minęło wiele lat. Życie przeprowadziło weryfikację jego słuchaczy. Jedni zrozumieli istotę przesłania i pełnią powierzoną misję, zwykle bez rozgłosu, acz skutecznie, życiem otwierając się na działanie Ducha Świętego. Nie brakuje jednak i takich, którzy bardziej postawili na swój intelekt, a mniej na świętość życia. Duch Święty Przez nich przemawiać nie może. Głosząc własne mądrości nasycone teoriami tego świata, sami stali się oskarżycielami Kościoła, mając ponoć na uwadze jego dobro. Maski dobrych katolików niegdyś bardzo przydatne spadły z hukiem, a szata kompromitacji została. Oby w niej nie musieli stanąć na Sądzie Ostatecznym, albowiem Ten, który gotów był bronić, będzie sądził sprawiedliwie. Może warto o tym pamiętać.

ks. L. Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
6. Niedziela Wielkanocy - 14.05.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 6. Niedzielę wielkanocną.
 2. Nabożeństwa majowe ku czci N. M. P. są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św.
 3. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. majowym. O godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św. będzie spotkanie Grupy Charytatywnej.
 4. W piątek rozpocznie się Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 5. Tegoroczne spotkanie na Placu Papieskim w Sosnowcu, w rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II, odbędzie się 20 maja. Centralnymi punktami wydarzenia będzie Eucharystia o godz. 17.30 oraz koncert zespołu Sound’n’Grace o godz. 19.00.
 6. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę odbędzie się w dniach 20 - 21 maja 2023 r. (sobota i niedziela). Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i wszystkie osoby związane ze Służbą Zdrowia.
 7. Dziękuję wiernym z ulic: Irysów i Konwalii, za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w Intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: w I-czwartek miesiąca 1 czerwca o godz. 18.00.
 8. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła podejmują Rodzice dzieci komunijnych. Uroczystość I Komunii św. w naszym kościele, będzie miała miejsce w niedzielę 21 maja. W związku z tym, w tym dniu Msze św. będą o godz.: 07.30 i 09.30. Msza św. komunijna, na którą również zapraszamy naszych wiernych, będzie o g. 11.30. Dlatego wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 11.00.!
 9. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 14 do 20 maja 2023 r.

VI Niedziela Wielkanocna – 14.05:

 • godz. 07.30 - za: Macieja Kamińskiego z ok. dnia imienin
 • godz. 09.30 - za: † Annę, Alojzego, Władysława i Joannę Planickich, † Henryka Słotę w 11 rocz. śm. - int. od dzieci z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Franciszka Maryniaka z ok. 3 rocz. urodzin i za Marię Maryniak z ok. 1 rocz. urodzin, o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia – int. od Rodziców, † Kazimierza Skibę w rocz. śm. – int. od żony z dziećmi, wnukami i prawnuczkami, † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata.
 • godz. 12.30 - za: † Jerzego Heroda – int. od żony i dzieci z rodzinami.

Poniedziałek – 15.05:

 • godz. 18.00 - za: Huberta, o łaskę nawrócenia i wyjścia z nałogów, o dary Ducha Św., o wiarę i opiekę Matki Bożej, Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 16.05:

 • godz. 18.00 - za: † Tadeusza Pawlusa – int. od sąsiadów z ul. Podjazdowej 1, † Jana, Józefa, Henryka, Daniela i Mariana Janus, † Ryszarda i Mariana Wieraszkę.

Środa – 17.05:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Opiłków, † Wiesława Przybysza – int. od Anny Targowskiej, † Józefa Czesaka – int. od Anny Kamińskiej z rodziną.

Czwartek – 18.05:

 • godz. 18.00 - za: † Dominika Nowaka – int. od Jerzego Petrusia z rodziną, † Tomasza Piątkowskiego – int. od cioci Loli.

Piątek – 19.05:

 • godz. 18.00 - za: Siostry - Małgorzatę i Agatę z ok. rocz. urodzin, dziękczynno - błagalna o potrzebne łaski, Boże błogosław., opiekę Matki Najśw. i dar zdrowia, † Wiesława Przybysza z ok. rocz. urodzin – int. od Elizy Dziadek z córką, † Franciszka Ogorzałka z ok. 41 rocz. śm. i † Helenę Ogorzałek z ok. Dnia Matki – int. od syna z rodziną.

Sobota – 20.05:

 • godz. 18.00 - za: † Elżbietę Krawczyk i † Dionizego Tomczyka w I rocz. śm.
 

Bóg mi się zwierzył
(Dz 6, 1-7; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12)

Korzystając ze zwyczajnego myślenia przyczynowo - skutkowego, właściwego większości ludzi, stosunkowo łatwo dochodzimy do wniosku, że istnieje jakaś pierwsza przyczyna istniejącego świata. Podziwiając ten świat, jako byty na nim krótkoterminowe, acz rozumne zachwycamy się Tym, który go stworzył. Analizując harmonię mikro i makro kosmosu, skłaniamy głowę przed Stwórcą, oddając hołd niepojętej ludzkim rozumem inteligencji. Możemy powiedzieć, w pewien sposób może upraszczając, że Bóg objawia się człowiekowi, którego uzdolnił do przyjęcia owego objawienia. I tak starsi będą widzieli w Bogu wielkiego zegarmistrza, młodsi zaś doskonałego programistę, który stworzył i odpalił doskonały system, w całości nie do skopiowania.

Istota rozumna odkrywa prawa, które ustanowił Stwórca, dostrzega ich logikę oraz mądrość w ich akceptacji. Centrum tego spotkania człowieka z Bogiem i płynącej z niego twórczej refleksji, to przestrzeń ludzkiego sumienia, którą to, idąc za starożytnym Egiptem, możemy nazwać jako serce człowieka.

Bóg idzie w relacji z człowiekiem jeszcze dalej, a mianowicie postanowił mu się zwierzyć. To określenie, które pierwszy raz usłyszałem w katechezach ks. prof. Józefa Tischnera, stało się dla mnie rewolucją w odbieraniu zarówno Słowa Bożego, jak i całego dzieła odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Jednocześnie głębiej spojrzałem na moje osobiste z Nim relacje. Zrozumiałem, że również do mnie Jezus zwraca się z pewnym wyrzutem, podobnie jak do jednego z pierwszych powołanych uczniów: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Jezus ma prawo domagać się od nas, abyśmy Jego zwierzenie się nam przyjęli z największą powagą. W całym Piśmie Świętym, a przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, Bóg objawia nam prawdę o sobie, daleko przekraczającą przesłanie zawarte w otaczającym nas świecie. Odpowiedź nasza na zwierzenie się Boga może być tylko jedna - nasze zwierzenie się Bogu.

Bóg idzie jeszcze dalej i każdemu, kto jest na Jego zwierzenie się otwarty - zawierza się. Pierwszy taki moment zawierzenia się Boga człowiekowi w historii tego świata nastąpił przy zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczął się wtedy fantastyczny dialog między Bogiem a człowiekiem, którego finalnym momentem będzie krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Jego obecność w niebie i pośród nas, szczególnie w Eucharystii jest nieustanną kontynuacją zwierzania się Boga człowiekowi i zawierzenia się każdemu z nas przystępującemu z wiarą do Komunii świętej.

Dopiero w tym kontekście są zrozumiałe słowa Chrystusa: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. Przyjęcie Jezusa do swojego serca, przyjęcie Jego zwierzenia i zawierzenia się i odpowiedź człowieka, przekształca osobę ludzką w byt, o którym mówimy, może nie do końca to rozumiejąc: dziecko Boga. To zupełnie inna jakość życia człowieka i nadzwyczajna skuteczność jego działania. Ten który jest w niebie jest jednocześnie ze mną na ziemi.

Warto więc w tym całym naszym sztucznym w dużym mierze zabieganiu, zatrzymać się, usłyszeć Boga, zjednoczyć się z Nim i pozwolić Mu na działanie w nas i przez nas.

Ks. Lucjan Bielas

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 69

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś63
mod_vvisit_counterWczoraj430
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1153
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4742
mod_vvisit_counterWszystkich1405441

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet