Bądźcie gotowi do obrony - (Dz 8, 5-8. 14-17; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21)

Nie było w historii Kościoła Chrystusowego takiego okresu aby ci, którzy z pełną odpowiedzialnością nazywają się chrześcijanami, nie byli wystawieni na bolesne ataki. Pochodziły i pochodzą one zarówno z otaczającego świata, jak i od pogubionych współbraci. Za tą agresją kryje się oczywiście odwieczny wróg Jezusa i Jego uczniów – szatan. Zważywszy diabelską inteligencję, choć mają te ataki z nim wspólny mianownik, musimy zauważyć, że specyfika ich jest różna i różny stopień nasilenia. Dla prawdziwych uczniów Jezusa stanowią one fantastyczną szkołę zaufania Boskiemu Mistrzowi, otwarcia się na dary Ducha Świętego, wierności Kościołowi, przebaczenia wrogom, rewizji własnego życia i pogłębienia nauki. Takich okazji nie wolno zmarnować!

A jaka jest specyfika aktualnych wyzwań?

Wiele lat temu, w Kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie, ks. bp Jan Pietraszko, Sługa Boży, wygłosił kazanie do ówczesnej inteligencji katolickiej, a więc teoretycznie rzecz biorąc, do środowiska intelektualnie najbardziej przygotowanego na konfrontacje z atakami na Kościół. Kaznodzieja znakomicie ujął istotę zagadnienia. Między innymi powiedział: „przy dzisiejszej wyrafinowanej specjalizacji, przy tak dalekim zróżnicowaniu znaczenia poszczególnych słów i pojęć, możliwości pełnego zrozumienia między ludźmi wydatnie się zmniejszyły. W tych warunkach można stawiać uczniom Chrystusa przed oczy takie trudności i zarzuty, wobec których będą całkowicie bezradni. Przecież nawet ludzie szczerze wierzący zaczęli już w obrębie Kościoła mówić o prawdach ewangelicznych takim językiem i używać takich pojęć, że przeciętny wierzący człowiek czy przeciętny duszpasterz nie jest zdolny uchwycić w pełni sensu i znaczenia, jakie te pojęcia niosą. Jeżeli tak jest wewnątrz Kościoła, to tym bardziej jest między Kościołem a światem”.

W tym momencie zapewne wielu słuchaczy spodziewało się, że Sługa Boży zagrzeje obecnych na liturgii intelektualistów do dania, na swój sposób, odporowi złu. Tymczasem usłyszeli coś, co było zupełnym zaskoczeniem. Biskup nawiązując do pierwszego Listu św. Piotra, stwierdził: „Na nasze szczęście wymagana przez św. Piotra obrona naszej nadziei nie jest wyłącznie i przede wszystkim intelektualna. Jest to obrona polegająca w głównej mierze na samym życiu chrześcijańskim – na życiu ewangelicznym według przykazań Jezusa Chrystusa”.

I tu wypada odnieść cię do słów samego Chrystusa: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta (Pocieszyciela) da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

Grecki termin paraklētos, czy łaciński advocatus, dotyczy tego, który jest powołany w sądzie do tego, aby stanąć po czyjejś stronie, a więc obrońca. Jest to niezmiernie ważna uwaga. Mimo, że ataki będą bardzo często przerastały możliwości uczniów, jeżeli będą kochać Jezusa i żyć Jego nauką w Duchu Świętym, będą mieli obrońcę, a przecież lepszego nie ma. Daje to poczucie ogromnego spokoju, poczucie bezpieczeństwa i możliwość znakomitego rozwoju. Sam Jezus jasno tłumaczy ową logikę obrony: Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was (Mt 10, 19 – 20).

Od czasu kazania ks. bpa Jana minęło wiele lat. Życie przeprowadziło weryfikację jego słuchaczy. Jedni zrozumieli istotę przesłania i pełnią powierzoną misję, zwykle bez rozgłosu, acz skutecznie, życiem otwierając się na działanie Ducha Świętego. Nie brakuje jednak i takich, którzy bardziej postawili na swój intelekt, a mniej na świętość życia. Duch Święty Przez nich przemawiać nie może. Głosząc własne mądrości nasycone teoriami tego świata, sami stali się oskarżycielami Kościoła, mając ponoć na uwadze jego dobro. Maski dobrych katolików niegdyś bardzo przydatne spadły z hukiem, a szata kompromitacji została. Oby w niej nie musieli stanąć na Sądzie Ostatecznym, albowiem Ten, który gotów był bronić, będzie sądził sprawiedliwie. Może warto o tym pamiętać.

ks. L. Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
6. Niedziela Wielkanocy - 14.05.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 6. Niedzielę wielkanocną.
 2. Nabożeństwa majowe ku czci N. M. P. są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św.
 3. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. majowym. O godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św. będzie spotkanie Grupy Charytatywnej.
 4. W piątek rozpocznie się Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 5. Tegoroczne spotkanie na Placu Papieskim w Sosnowcu, w rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II, odbędzie się 20 maja. Centralnymi punktami wydarzenia będzie Eucharystia o godz. 17.30 oraz koncert zespołu Sound’n’Grace o godz. 19.00.
 6. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę odbędzie się w dniach 20 - 21 maja 2023 r. (sobota i niedziela). Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i wszystkie osoby związane ze Służbą Zdrowia.
 7. Dziękuję wiernym z ulic: Irysów i Konwalii, za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w Intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: w I-czwartek miesiąca 1 czerwca o godz. 18.00.
 8. W najbliższy piątek, sprzątanie naszego kościoła podejmują Rodzice dzieci komunijnych. Uroczystość I Komunii św. w naszym kościele, będzie miała miejsce w niedzielę 21 maja. W związku z tym, w tym dniu Msze św. będą o godz.: 07.30 i 09.30. Msza św. komunijna, na którą również zapraszamy naszych wiernych, będzie o g. 11.30. Dlatego wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 11.00.!
 9. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 14 do 20 maja 2023 r.

VI Niedziela Wielkanocna – 14.05:

 • godz. 07.30 - za: Macieja Kamińskiego z ok. dnia imienin
 • godz. 09.30 - za: † Annę, Alojzego, Władysława i Joannę Planickich, † Henryka Słotę w 11 rocz. śm. - int. od dzieci z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Franciszka Maryniaka z ok. 3 rocz. urodzin i za Marię Maryniak z ok. 1 rocz. urodzin, o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia – int. od Rodziców, † Kazimierza Skibę w rocz. śm. – int. od żony z dziećmi, wnukami i prawnuczkami, † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata.
 • godz. 12.30 - za: † Jerzego Heroda – int. od żony i dzieci z rodzinami.

Poniedziałek – 15.05:

 • godz. 18.00 - za: Huberta, o łaskę nawrócenia i wyjścia z nałogów, o dary Ducha Św., o wiarę i opiekę Matki Bożej, Dusze w Czyśćcu cierpiące, najbliższego wybawienia.

Wtorek – 16.05:

 • godz. 18.00 - za: † Tadeusza Pawlusa – int. od sąsiadów z ul. Podjazdowej 1, † Jana, Józefa, Henryka, Daniela i Mariana Janus, † Ryszarda i Mariana Wieraszkę.

Środa – 17.05:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Opiłków, † Wiesława Przybysza – int. od Anny Targowskiej, † Józefa Czesaka – int. od Anny Kamińskiej z rodziną.

Czwartek – 18.05:

 • godz. 18.00 - za: † Dominika Nowaka – int. od Jerzego Petrusia z rodziną, † Tomasza Piątkowskiego – int. od cioci Loli.

Piątek – 19.05:

 • godz. 18.00 - za: Siostry - Małgorzatę i Agatę z ok. rocz. urodzin, dziękczynno - błagalna o potrzebne łaski, Boże błogosław., opiekę Matki Najśw. i dar zdrowia, † Wiesława Przybysza z ok. rocz. urodzin – int. od Elizy Dziadek z córką, † Franciszka Ogorzałka z ok. 41 rocz. śm. i † Helenę Ogorzałek z ok. Dnia Matki – int. od syna z rodziną.

Sobota – 20.05:

 • godz. 18.00 - za: † Elżbietę Krawczyk i † Dionizego Tomczyka w I rocz. śm.
 

Bóg mi się zwierzył
(Dz 6, 1-7; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12)

Korzystając ze zwyczajnego myślenia przyczynowo - skutkowego, właściwego większości ludzi, stosunkowo łatwo dochodzimy do wniosku, że istnieje jakaś pierwsza przyczyna istniejącego świata. Podziwiając ten świat, jako byty na nim krótkoterminowe, acz rozumne zachwycamy się Tym, który go stworzył. Analizując harmonię mikro i makro kosmosu, skłaniamy głowę przed Stwórcą, oddając hołd niepojętej ludzkim rozumem inteligencji. Możemy powiedzieć, w pewien sposób może upraszczając, że Bóg objawia się człowiekowi, którego uzdolnił do przyjęcia owego objawienia. I tak starsi będą widzieli w Bogu wielkiego zegarmistrza, młodsi zaś doskonałego programistę, który stworzył i odpalił doskonały system, w całości nie do skopiowania.

Istota rozumna odkrywa prawa, które ustanowił Stwórca, dostrzega ich logikę oraz mądrość w ich akceptacji. Centrum tego spotkania człowieka z Bogiem i płynącej z niego twórczej refleksji, to przestrzeń ludzkiego sumienia, którą to, idąc za starożytnym Egiptem, możemy nazwać jako serce człowieka.

Bóg idzie w relacji z człowiekiem jeszcze dalej, a mianowicie postanowił mu się zwierzyć. To określenie, które pierwszy raz usłyszałem w katechezach ks. prof. Józefa Tischnera, stało się dla mnie rewolucją w odbieraniu zarówno Słowa Bożego, jak i całego dzieła odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Jednocześnie głębiej spojrzałem na moje osobiste z Nim relacje. Zrozumiałem, że również do mnie Jezus zwraca się z pewnym wyrzutem, podobnie jak do jednego z pierwszych powołanych uczniów: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Jezus ma prawo domagać się od nas, abyśmy Jego zwierzenie się nam przyjęli z największą powagą. W całym Piśmie Świętym, a przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, Bóg objawia nam prawdę o sobie, daleko przekraczającą przesłanie zawarte w otaczającym nas świecie. Odpowiedź nasza na zwierzenie się Boga może być tylko jedna - nasze zwierzenie się Bogu.

Bóg idzie jeszcze dalej i każdemu, kto jest na Jego zwierzenie się otwarty - zawierza się. Pierwszy taki moment zawierzenia się Boga człowiekowi w historii tego świata nastąpił przy zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczął się wtedy fantastyczny dialog między Bogiem a człowiekiem, którego finalnym momentem będzie krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Jego obecność w niebie i pośród nas, szczególnie w Eucharystii jest nieustanną kontynuacją zwierzania się Boga człowiekowi i zawierzenia się każdemu z nas przystępującemu z wiarą do Komunii świętej.

Dopiero w tym kontekście są zrozumiałe słowa Chrystusa: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. Przyjęcie Jezusa do swojego serca, przyjęcie Jego zwierzenia i zawierzenia się i odpowiedź człowieka, przekształca osobę ludzką w byt, o którym mówimy, może nie do końca to rozumiejąc: dziecko Boga. To zupełnie inna jakość życia człowieka i nadzwyczajna skuteczność jego działania. Ten który jest w niebie jest jednocześnie ze mną na ziemi.

Warto więc w tym całym naszym sztucznym w dużym mierze zabieganiu, zatrzymać się, usłyszeć Boga, zjednoczyć się z Nim i pozwolić Mu na działanie w nas i przez nas.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
5. Niedziela Wielkanocy - 07.05.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 5. Niedzielę wielkanocną. Po Mszy św. o godz. 07.30, będzie spotkanie „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., adorujemy P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 2. W maju - miesiącu maryjnym, nabożeństwa ku czci N. M. P. są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30.
 3. Jutro, w poniedziałek 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika - głównego patrona Polski. W tym dniu modlimy się także w intencjach naszej Ojczyzny. Msza św. o godz. 18.00.
 4. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy połączona z naboż. majowym. O godz. 18.00 Msza św.
 5. W piątek o godz. 17.30 „Koronka” do Miłosierdzia Bożego połączona z naboż. majowym.
 6. W sobotę 13 maja, zapraszam serdecznie na pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie. Od godz. 18.00 będzie czas na Spowiedz św., o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem, po niej Adoracja i Różaniec św. Zakończenie będzie ok. godz. 21.00 Apelem maryjnym.
 7. Dziękuję wiernym z ulicy Bławatków, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w Intencji wszystkich rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: we wtorek 23 maja o godz. 18.00. W najbliższy piątek od godz. 19.00, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulic: Konwalii, Irysów, Tulipanów i Astrów.
 8. Tegoroczne spotkanie na Placu Papieskim w Sosnowcu, w rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II, odbędzie się 20 maja. Centralnymi punktami wydarzenia będzie Eucharystia o godz. 17.30 oraz koncert zespołu Sound’n’Grace o godz. 19.00.
 9. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 07 do 13 maja 2023 r.

V Niedziela Wielkanocna – 07.05:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. od Henryki Cupiał z Myszkowa, † Renatę Burzawę w 6 rocz. śm. – int. od męża z synami i rodziną, † Wiesława Przybysza – int. od Jadwigi Gaj.
 • godz. 11.00 - za: Kacperka Marca z ok. 7 rocz. urodzin – int. od Rodziców, Maksymiliana z ok. 12 rocz. urodzin – int. od Rodziców i Dziadków.
 • godz. 12.30 - za: † Marię, Małgorzatę i Grzegorza Mortoń oraz † Zofię i Andrzeja Ziomek.

Poniedziałek – Uroczystość św. Stanisława, Bpa i Męczennika - 08.05:

 • godz. 18.00 - za: † Władysławy i Stanisława Krzywdów z ok. dnia imienin.

Wtorek – 09.05:

 • godz. 18.00 - za: rodziny i wiernych z ul. Bratków, † Dominika Nowaka – int. od syna z Lidzią i Maćkiem.

Środa – 10.05:

 • godz. 18.00 - za: † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu, † Wiesława Przybysza – int. od Rady Parafialnej, † Stanisława Szewca – int. od Piotra Kozioła z rodziną.

Czwartek – 11.05:

 • godz. 18.00 - za: Barbarę Kapral z ok. rocz. urodzin, int. dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosław., dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia, † Tadeusza Pawlusa – int od żony.

Piątek – 12.05:

 • godz. 18.00 - za: † Ryszarda Lamenta – int. od chrześniaka Dariusza z rodziną z Żabianki, † Tomasza Piątkowskiego – int. od żony, rodziców, dzieci i wnuka.

Sobota – Nabożeństwo fatimskie - 13.05:

 • godz. 18.00 - za: Parafię, o pomoc i opiekę Matki Najśw., † Annę Czerniak – int. od rodziny Banasiak.
 

Oby tylko serce nie ogłuchło!
(Dz 2, 14a. 36-41; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10)

Po uzdrowieniu ślepego od urodzenia konflikt między duchowymi przywódcami ludu, a Jezusem zaostrzył się znacznie. Doświadczywszy ich rażącego braku uczciwości, Jezus zarzucił im duchową ślepotę. Polegała ona na ich złej woli, która to doprowadziła ich do tego, że zasłaniając się czytaniem Pisma, nie umieli odczytać Bożych znaków w toczącym się życiu.

Teraz, używając porównania do pasterzy i ich owiec, Jezus poszedł jeszcze dalej. To On – Jezus jest dobrym pasterzem, który wprowadza swoje owce do swojej owczarni. Wprowadza tylko te, które On zna i one Go znają. Znają Jego głos, czują się przy Nim bezpieczne i idą za Nim. To nie ma kumoterstwa. Liczy się prawdziwie szczera i przejrzysta relacja. Jezus jest zarówno pasterzem, jak i bramą owczarni, której to odźwiernym jest Ojciec Niebieski. W tej owczarni owce mają zapewniony pokarm i bliskość Pasterza, który zna je i woła je po imieniu. Ma to głębokie znaczenie, albowiem każda z nich jest traktowana indywidualnie, a nie jako bezimienny element stada. Dobry pasterz zapewnia owcom pastwisko, podstawowy element życia.

W tym obrazie Jezus przestrzega przed złymi pasterzami, przed rozbójnikami i złodziejami. Są to wszyscy ci, którzy usiłują wejść do owczarni inną drogą, a nie przez relację zaufania Jezusowi. Dobry Pasterz tymi słowami nie przestrzega przed Rzymianami i wszelkiej maści pogaństwem. Przestrzega przed tymi, którzy w ustach mają pełno nieba, a w sercu pełno ziemskich pragnień.

Obraz Jezusowej owczarni, czyli Jego Kościoła, nigdy nie traci na swej aktualności. Również dzisiaj każdy, kto Jego słów słucha i chce przynależeć do Niego, musi zachować czujność, która nie polega na lęku przed „gangsterami” w Kościele, ale przede wszystkim na własnej relacji z Jezusem Dobrym Pasterzem, który każdego woła po imieniu.

Działo się to w czwartek 27 października 1966 w kościele św. Wojciecha w Jaworznie. Pod wieczór, podczas liturgii Sakramentu Bierzmowania, do którego przystępowałem, usłyszałem swoje imię. Wypowiadane ono było ustami kapłana, który towarzyszył szafarzowi, księdzu biskupowi Janowi Pietraszce. Usłyszałem to moje imię nie tylko w przestrzeni świątyni, ale w swoim umyśle i w sercu. Poczułem się bezpieczny, szczęśliwy i powołany. Poczułem się częścią owczarni, częścią zauważoną przez Pasterza. Poczułem smak pokarmu, jakim jest Eucharystia. Ten jeden moment zmienił całe moje życie. Wypada mi podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali moje „uszy” na ten głos Boga, wypada podziękować Rodzicom, mojemu świadkowi, którym był mój Dziadek, sensownym kapłanom i słudze bożemu bp Janowi.

Dzisiaj proszę Pana Jezusa, aby mimo słabszego słuchu, serce mi nie ogłuchło.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
4. Niedziela Wielkanocy - 30.04.2023 r

 1. Dzisiaj przeżywamy 4. Niedzielę wielkanocną. W Kościele powszechnym, rozpoczyna się „Tydzień modlitw” o powołania kapłańskie i zakonne. Za tydzień 7 maja, tj. w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 07.30 będzie Msza św. za „Żywy Różaniec”, a po niej będzie spotkanie rodziny różańcowej i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., będziemy adorowali P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 2. Jutro, rozpoczyna się maryjny miesiąc - maj, a w nim nabożeństwa ku czci N. M. P. - „majówki”, które w naszym kościele będą w dni powszednie o godz. 17.30. W poniedziałek 1 maja, Msza św. będzie rano o godz. 07.30.
 3. We wtorek 2 maja, jako pierwszy miesiąca, od godz. 17.00 będzie Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o dary i łaski Ducha Św. dla całej parafii. O godz. 18.00 będzie Msza św. na Uwielbienie Ducha Św., z prośbą o jego działanie w naszych rodzinach i naszej wspólnocie parafialnej. 2 dzień maja, to w Polsce „Święto Flagi”. Zachęcam do umieszczenia polskich flag na naszych domach i mieszkaniach.
 4. W środę 3 maja, będziemy obchodzili uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - głównej Patronki naszej Ojczyzny. Msze św. w tym dniu w naszym kościele, będą o godz.: 07.30, 09.30 i 12.30.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwsze - czwartek, piątek i sobota:
  • w pierwszy czwartek m-ca 4 maja:
   • od godz. 17.00 będzie „Godzina święta” z modlitwąo powołania.
   • o godz. 18.00 Msza św., a po niej będzie Nabożeństwo do św. Rity.
  • w pierwszy piątek m-ca 5 maja:
   • od godz. 10.00! będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św.
   • od godz. 17.00 będzie Spowiedź św. pierwszopiątkowa,
   • o godz. 17.30 Naboż. ku czci Najśw. Serca P. Jezusa i „Koronka” do Miłosierdzia Bożego.
   • o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa.
   • Kościół diecezjalny udziela wiernym Dyspensy na piątek 5 maja. W tym dniu nie będzie obowiązywała wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  • w pierwszą sobotę 6 maja:
   • od godz. 17.00 będzie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z modlitwą różańcową.
   • o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 6. Dziękuję wiernym z ulicy Chabrów, za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która w Intencji rodzin i wiernych z tej ulicy, będzie: w piątek 5 maja o godz. 18.00. W najbliższy piątek od godz. 19.00, sprzątanie naszego kościoła powierzamy wiernym z ulicy Bławatków.
 7. Na stolikach prasa katolicka, numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecam!
 

Intencje mszy św. od 30 kwietnia do 06 maja 2023 r.

IV Niedziela Wielkanocna – 30.04:

 • godz. 07.30 - za: † Janinę Szczepańczyk – int. od Zofii, Józefa, Marii i Jadwigi Krajewskich z Kołaczyc.
 • godz. 09.30 - za: † Wiesława Przybysza – int. od rodziny Karyś, † Ryszarda Lamenta – int. od uczestn. pogrzebu.
 • godz. 11.00 - za: † Annę Czerniak – int. od uczestn. pogrzebu, † Stanisława Szewca – int. od siostry Marii Kozioł z rodziną.
 • godz. 12.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. od rodziny Wrótniaków z Kobiel Wielkich.

Poniedziałek – wspomnienie św. Józefa Robotnika - 01.05:

 • godz. 07.30 - za: w Intencji P. Bogu wiadomej.

Wtorek – 02.05:

 • godz. 18.00 - za: na Uwielbienie Ducha Św., rodziny i wiernych z ul. Bratków.

Środa – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 03.05:

 • godz. 07.30 - za: Krystynę z ok. 75 rocz. urodzin – int. od siostry z rodziną.
 • godz. 09.30 - za: † Jolantę i Krzysztofa Pondel w rocz. śm. – int. od synów z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: Nadię i Nataniela Kowalik z ok. 13 rocz. urodzin – int. od Rodziców.

Czwartek – 04.05:

 • godz. 18.00 - za: † Grzegorza Moszyka – int. od rodziny Cichoń.

Piątek – 05.05:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa, rodziny i wiernych z ul. Chabrów.

Sobota – 06.05:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 62

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś501
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2010
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4918
mod_vvisit_counterWszystkich1278348

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet