Aktualności

"...i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził"
(Mat 10,4)

Święty Mateusz tak kończy listę imion dwunastu apostołów. Ich wyboru dokonał Jezus, kiedy to Jego popularność ogromnie wzrosła, albo można by powiedzieć, że wzrosło zapotrzebowanie nie tylko na głoszone przez Niego słowo, ale i na znaki, które czynił. Widząc rzeczywiste potrzeby pogubionych i schorowanych ludzi, choć miał możliwość, jednym słowem uzdrowić wszystkich, nie czyni tego w jednym zbiorowym akcie. Postanowił, w swej boskiej dalekowzroczności, działać indywidualnie i w tym celu zaprosił do pomocy "człowieka". Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Dla podkreślenia wagi tego wyboru Mateusz, jeden z wybranych, podaje imiona apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Zaczyna listę od najważniejszego: Szymona zwanego Piotrem. Wymieniając zaś siebie, dodaje z całą pokorą mało chlubne zajęcie, z którego Jezus go wyciągnął – celnik. Na końcu wymienia Judasza Iskariotę z dopiskiem – ten, który Go zdradził.

Jest rzeczą znamienną, że gdy przychodzi nam, katolikom, wymienić imiona apostołów, to zwykle pamiętamy Piotra, Jana, może jeszcze Jakuba, a na pewno Judasza. Przez niespełna 50 lat mojego bliskiego ocierania się o szeroko rozumianych następców apostołów, czyli kapłanów, mam przekonanie (badań nie prowadziłem), że proporcja zdrajców jest taka jak za czasów Chrystusa, czyli - 1/12. Mówimy dużo o papieżu, następcy Szymona Piotra i o zdrajcach, następców Judasza. Umykają nam ci pozostali, wierni, cisi, wykonujący misję, do której zostali posłani przez Chrystusa. Bez ich pracy Kościół by nie istniał. Ten, który ich wysłał, zna ich i wie o ich działalności wszystko. W naszej ludzkiej uczciwości może warto czasem o nich pomyśleć i wywołać ich zapomniane imiona. Im zapewne nie jest to potrzebne, bo nie dlatego poszli za Chrystusem, bardziej jest to potrzebne dla zachowania prawdziwego obrazu Kościoła, czyli dla zwykłej ludzkiej uczciwości.

Ks. Lucjan Bielas


 
Ogłoszenia Duszpasterskie - Uroczystość św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika, Patrona Parafii - 14.06.2020 r.
Więcej…
 
Intencje mszalne od 14 czerwca do 21 czerwca 2020 r.
Więcej…
 

Boże Ciało

W pierwszym momencie to określenie wydaje się wewnętrznie sprzeczne. Jak to Bóg może mieć ciało?

– skoro jest Bogiem Wszechmogącym może wszystko, nawet może mieć ciało, jeśli tylko zechce. Z natury swej Bóg, którego istotą jest Miłość, wychodzi naprzeciw nie jakichś tam zachciankom, lecz rzeczywistym potrzebom. Jeżeli więc przyjął ludzkie ciało od Najświętszej Maryi Panny, to miał bardzo konkretny powód płynący z miłości i wiemy doskonale jaki. Kiedy oddał swe ludzkie życie na krzyżu, to wiemy dla kogo. Dziś, kiedy tak jak w Wieczerniku Chrystus kładzie przed nami chleb, a pod jego postacią, jest cały On. Mistrz słowa, bp Jan Pietraszko stwierdza: Chrystus bowiem nie podaje swojego Ciała w takim stanie, w jaki je wziął od swej Matki. Oddaje je wzbogacone o całe swoje Bóstwo.

W tej logice są zrozumiałe słowa Chrystusa: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Ta dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała, w ciągle obecnej pandemii korona wirusa 2020 roku, jeszcze mocniej, niż dotychczas, stawia nam pytanie o wiarę w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii. Po tym, jak mocno Jezus postawił sprawę, trzeba pamiętać, że jest to najbardziej kluczowe pytanie naszego życia.

Ks. Lucjan Bielas


 

3=1

W ludzkiej logice, takie równanie jest błędem. Jest jednak logika, w której jest ono prawdziwe. Tą logiką jest Trójjedyny Bóg. Dzisiaj jest znakomita okazja, aby kolejny raz w naszym życiu, dotknąć rąbka tajemnicy Jego wnętrza. Tak jak każdy z nas ma swoje tajemne wnętrze, które trudno wyrazić, opisać, do końca określić, ma je również Bóg. Jest ono dla nas nieprzeniknioną tajemnicą. Trzy Osoby jednej Boskiej Natury tak jak trzy płomienie jednej natury ognia. Jak każde porównanie, i to jest niedoskonałe, jednak bliskie jest zjawisku języków ognia, które pojawiły się nad głowami Apostołów zebranymi w Wieczerniku, w dniu zesłania Ducha Świętego. I tak jak wnętrze człowieka wyraża się w działaniu, tak i wnętrze Boga poznajemy po Jego czynach. Ta medytacja jest dla poznania nas samych konieczna. To właśnie w Trójcy Świętej, w niepojętej relacji miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, zrodziła się idea świata i idea człowieka: „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze…” Użyta tu podwójnie liczba mnoga nie jest bez znaczenia. Na samym początku Objawienia, Bóg mówi do siebie i o sobie: uczyńmy na nasze podobieństwo. Trafnie uchwycił sens biblijnego przesłania bp Jan Pietraszko: Te słowa wskazują, gdzie się znajduje święta ziemia rodzinna człowieka w ogóle, i gdzie znajduje się prawzór, według którego został ukształtowany.

Dalej Biskup zwraca uwagę na pewną życiową prawdę, z którą trudno się nie zgodzić: Spotykamy czasem takich ludzi pełnych trudnego do opisania uroku wewnętrznego – ludzi, z którymi dobrze jest żyć, od których trudno się oderwać, których chciałoby się zawsze mieć niedaleko siebie. To są ludzie – znaki, ludzie, którzy stamtąd, z przepastnej tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego wynieśli coś, co trudno jest uchwycić w ludzkim języku i określić ludzkimi słowami, co jest zakotwiczone w człowieku tam, gdzie się w nim rodzi myśl i miłość…
Pośród takich dobrych ludzi pierwszym jest Jezus Chrystus. To w Nim, po raz pierwszy w dziejach świata, Trójca Przenajświętsza uczyniła swoje mieszkanie. To przez Niego w każdym z nas chce mieszkać po to, abyśmy wrócili wszyscy do przestrzeni Boskiej Miłości, skąd wyszliśmy i gdzie jest przygotowane dla nas mieszkanie.

Warto więc sobie postawić pytanie: - czy mam Boga w sobie? - A może jestem po prostu pusty?

Ks. Lucjan Bielas


 

Adoracja i Modlitwa "Jerycho" - od 07.06. do 14.06.2020 r.

 1. Msze św. w: poniedziałek, wtorek, środę, piątek o godz.: 08.00 i 18.00.
 2. Msze św. w czwartek 11 czerwca o godz.: 07.30, 09.30 i 12.30.
 3. Msze św. w sobotę 13 czerwca o godz.: 08.00 i 18.30.
 4. Od niedzieli 07 czerwca do soboty 13 czerwca, o godz. 15.00 - "Koronka" do Miłosierdzia Bożego. Po niej Droga krzyżowa.
 5. Codziennie w nocy o godz. 03.00 - Droga krzyżowa.
 6. W nocy od godz. 22.00 do 06.00, o pełnych godzinach Różaniec św. W pozostałym czasie, modlitwa i adoracja osobista w Ciszy!
 7. Wieczorami od godz. 20.30 do 21.00 w: niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, będzie Medytacja i modlitwa śpiewem kanonów z Taize.
 8. W nocy od godz. 23.00 do 05.00 rano, proszę o obecność w miarę możliwości, wiernych z następujących części parafii:
  • w nocy z niedzieli na poniedziałek:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - ul. Baczyńskiego,
   • od 00.00 do 01.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste,
   • od 01.00 do 02.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste,
   • od 02.00 do 03.00 - Os. Kalety,
   • od 03.00 do 04.00 - ul. Stalowa,
   • od 04.00 do 05.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów.
  • w nocy z poniedziałku na wtorek:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów,
   • od 00.00 do 01.00 - ul. Baczyńskiego,
   • od 01.00 do 02.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste,
   • od 02.00 do 03.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste,
   • od 03.00 do 04.00 - Os. Kalety,
   • od 04.00 do 05.00 - ul. Stalowa.
  • w nocy z wtorku na środę:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - ul. Stalowa,
   • od 00.00 do 01.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów,
   • od 01.00 do 02.00 - ul. Baczyńskiego,
   • od 02.00 do 03.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste,
   • od 03.00 do 04.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste,
   • od 04.00 do 05.00 - Os. Kalety.
  • w nocy ze środy na czwartek:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - Os. Kalety,
   • od 00.00 do 01.00 - ul. Stalowa,
   • od 01.00 do 02.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów,
   • od 02.00 do 03.00 - ul. Baczyńskiego,
   • od 03.00 do 04.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste,
   • od 04.00 do 05.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste.
  • w nocy z czwartku na piątek:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste,
   • od 00.00 do 01.00 - Os. Kalety,
   • od 01.00 do 02.00 - ul. Stalowa,
   • od 02.00 do 03.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów,
   • od 03.00 do 04.00 - ul. Baczyńskiego,
   • od 04.00 do 05.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste.
  • w nocy z piątku na sobotę:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste, 
   • od 00.00 do 01.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste,
   • od 01.00 do 02.00 - Os. Kalety,
   • od 02.00 do 03.00 - ul. Stalowa,
   • od 03.00 do 04.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów,
   • od 04.00 do 05.00 - ul. Baczyńskiego.
  • w nocy z soboty na niedzielę:
   • od godz. 23.00 do 24.00 - ul. Baczyńskiego,
   • od 00.00 do 01.00 - ul. Podjazdowa nr parzyste,
   • od 01.00 do 02.00 - ul. Podjazdowa nr nieparzyste,
   • od 02.00 do 03.00 - Os. Kalety,
   • od 03.00 do 04.00 - ul. Stalowa,
   • od 04.00 do 05.00 - ul. Gr. Roweckiego i Złodziejów.

Serdecznie zapraszam na modlitewne spotkanie z Chrystusem!

 
Ogłoszenia Duszpasterskie - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 07.06.2020 r.

 

Więcej…
 
Intencje mszalne od 7 czerwca do 14 czerwca 2020 r.

 

Więcej…
 

Zaproszenie na Wielką Modlitwę i Adorację

"Jerycho" Miasto Modlitwy

W dniach od niedzieli 7 czerwca od godz. 13.30, do niedzieli 14 czerwca, w naszym kościele będzie trwała nieustanna Modlitwa wobec Najśw. Sakramentu, na którą pragnę serdecznie zaprosić wszystkich wiernych naszej Parafii. Wobec faktu przesunięcia daty Misji św. na przyszły rok wskutek epidemii, pragnę w dniach planowanych Misji, razem z Wami przeżyć czas wielkiej, nieustannej, gorącej modlitwy, dzień i noc w Intencjach: Kościoła, Polski, naszej Parafii, naszych rodzin, o ustanie epidemii, o dobrą pogodę i chleb powszedni, o Bożą opiekę, pomoc Matki Najśw. dla wszystkich i w tylu naszych własnych i różnych sprawach, troskach, potrzebach i błaganiach.

W dni: 8, 9, 10 i 12 czerwca, tj. w: poniedziałek, wtorek, środę i piątek, Msze św. będą rano o godz. 08.00 i po południu o godz. 18.00. W czwartek 11 czerwca - w Uroczystość "Bożego Ciała", Msze św. będą o godz.: 07.30, 09.30 i 12.30.

W sobotę 13 czerwca Msze św. będą o godz. 08.00 i w czasie Nabożeństwa Fatimskiego o godz. 18.30.

W niedzielę 14 czerwca, będziemy przeżywali naszą Uroczystość odpustową ku czci Patrona parafii św. Brata Alberta. Msze św. będą o godz.: 07.30,09.30,11.00 i 12.30.

Cały czas będzie do dyspozycji Zaplecze do którego również serdecznie zapraszam - Namiot i Wiata, gdzie można usiąść z innymi i wypić kawę, herbatę i zjeść ciasto. Spotykajmy się razem w świątyni, ale też przy stole. Zachęcam też do tego, by, jeśli ktoś chce, może, przynosić ciasta, coś słodkiego do zjedzenia i w ten sposób dzielić się dobrem z innymi.

Niech będzie to dla wszystkich dobry, błogosławiony czas i działania dobrego i miłosiernego Boga w czasie i w sytuacji trudności życiowych, zawodowych i ekonomicznych!

 


 

 

Czy można zobaczyć Ducha Świętego?

Oczywiście, że można. Jak na razie to nie "twarzą w twarz", ale na pewno w skutkach Jego działań. Na to "pełne" spotkanie, będzie czas, a właściwie to będzie ono już poza czasem. W naszym tu i teraz, aby doświadczyć działania Ducha Świętego, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Apostołowie wraz z Najświętszą Maryją Panną spełnili je i mieli niezwykłe przeżycie zstąpienia na nich Ducha Świętego pod postacią języków ognia, a następnie doświadczali Jego działania zarówno w Kościele, jako wspólnocie, jak i w każdym jej członku.

Minęło prawie 2000 lat. Kościół dalej istnieje i będzie istniał, mimo ludzkiej słabości tych, którzy go stanowią. Kiedy o tym myślę, przypominam sobie pewne zdarzenie. Przed laty, podczas górskiej wędrówki w Alpach, mój przyjaciel Sepp (Józef), tamtejszy góral, podczas zażartej dyskusji o naszych grzechach w Kościele, w pewnym momencie przystanął. Pamiętam jego twarz i sylwetkę na tle pięknych gór i jak dziś słyszę słowa, które z całym przekonaniem, ten spracowany gospodarz powiedział. "Lucjan, Duch Święty jest największą gwarancją Kościoła". Czasem księdzu, trzeba takiego apostoła.

Co więc należy uczynić, aby Ducha Świętego doświadczyć i wejść z Nim w kreatywną współpracę?

Trzeba odrobić zadanie tak, jak uczy szkoła Ducha Świętego, czyli Dzieje Apostolskie. I tak:

 1. Spotkać Zmartwychwstałego Pana i pokochać Go. To przekłada się na przyjęcie Jego nauki. Nie bez znaczenia Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w święto dziękczynienia za przymierze z Bogiem oparte na Dekalogu.
 2. Trwać we wspólnocie, którą założył, choćby nawet nie było w niej pomysłu, jak działać.
 3. Trwać na modlitwie.
 4. Niezależnie od indywidualnej misji swojego życia, wykonywanego zawodu, jako główny cel mieć głoszenie Ewangelii Jezusa. Wtedy do każdego zadania, otrzymamy "dedykowane oprogramowanie" Ducha Świętego.
 5. Popracować nad swoją głową i językiem. Umieć dostrzegać nadzwyczajne znaki w zwyczajnej rzeczywistości. Nie nazywać tego szczęściem, zrządzeniem losu, kołem fortuny, lecz okazać wdzięczność Duchowi Świętemu.
 6. A kiedy zgrzeszymy, nie traćmy nadziei. Zmartwychwstały Jezus zwrócił się do swoich Apostołów: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". I tu nie ma co kombinować, trzeba iść do spowiedzi.
 7. I wreszcie mieć odwagę mówić o Duchu Świętym i Jego dziełach.

A wtedy to wyznanie będzie miało dla nas rzeczywiste znaczenie:
"Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez Proroków".

Ks. Lucjan Bielas

 


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 115

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś240
mod_vvisit_counterWczoraj710
mod_vvisit_counterW tym tygodniu950
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2851
mod_vvisit_counterWszystkich764240

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet