Aktualności

Eucharystie i nabożeństwa - transmisje on-line:

Możliwości uczestnictwa w nabożeństwach i w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu:

 1. na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ praktycznie przez całą dobę prowadzone są transmisje Mszy świętych z polskich sanktuariów.
 2. na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 3. w Radio eM codzienna transmisja Mszy:
  • od poniedziałku do soboty o 18.00, w niedziele o 12;
  • transmisja nabożeństwa "Drogi Krzyżowej" - piątek o 17.15;
  • transmisja nabożeństwa "Gorzkich Żali" - niedziela o 17.15.

Ponadto zapraszamy na radiowe rekolekcje wielkopostne:

 • od poniedziałku do piątku (o godz. 10.50, 18.45, 22.50) oraz w niedziele o 17.00. Rekolekcje poprowadzą:
  1. Ks. prof. Jerzy Szymik, "Prymat Boga. Rekolekcje z Benedyktem XVI", od poniedziałku 16.03 do piątku 20.03.
  2. Ks. dr Jacek Plech, "Wielka tajemnica wiary", od poniedziałku 23.03 do piątku 27.03.
  3. Ks. Piotr Brząkalik "Powrót synów marnotrawnych", od poniedziałku 30.03 do piątku 3.04.
  4. Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, "By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża", niedziele o 17.00.

Codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej Modlitwy:

 • Różaniec o 5.30 i 23.30; w niedziele o 6.30 i 22.30,
 • Anioł Pański o 12.00; "Koronka" do Bożego Miłosierdzia o 15.00;

Polecamy też nasze stałe audycje - Rozważania do czytań mszalnych:

 • Ewangelia z komentarzem "Słowa najważniejsze" (o godz.: 5.50, 6.50, 12.10 i 23.10); codziennie Dobrą Nowinę komentują: ks. dr. Tomasz Jaklewicz, Paweł Lis, Magdalena Jóźwik, Andrzej Macura, Judyta Syrek, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. Tomasz Koryciorz;
 • Komentarz do czytań "Na początku było Słowo" (o godz. 6.20, 18.10, 23.20), czytania dnia w rozmowie z Grzegorzem Bociańskim komentują: ks. dr Tomasz Kusz oraz ks. dr Dawid Ledwoń.

D. Telewizja i radio:

 • telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TVP Polonia;
 • radiowe: o godz. 9.00 w Programie 1- szym Polskiego Radia, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM.

 

List Biskupa Sosnowieckiego odnośnie do zagrożenia koronawirusem.

Umiłowani Diecezjanie!

Żyjemy w czasach, które potrzebują pokoju i nadziei. W dzisiejszym drugim czytaniu liturgii Słowa Bożego, św. Paweł Apostoł mówi: zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dodaje: A nadzieja zwieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Św., który został nam dany. W tym niespokojnym czasie, w obliczu bezsilności najmądrzejszych tego świata, w P. Bogu pokładamy całą naszą nadzieję. W Nim i przez Niego szukamy pokoju, wierząc w zapewnienie św. Pawła, że Bóg okazuje nam swoją miłość, właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. O tą Bożą, miłosierną miłość wołajmy z głęboką i prostą wiarą jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. Tak bardzo bowiem potrzebujemy życiodajnej Bożej łaski, która nas wzmacnia na drogach prowadzących do Boga.

Na świecie szerzy się epidemia. Nowy patogen wywołuje chorobę zakaźną, która niesie ze sobą ryzyko śmierci. Koronawirus przekroczył już granice naszego kraju, stanęliśmy więc w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, z którym musimy się teraz wspólnie zmierzyć. W celu ochrony zdrowia Polaków, władze naszego kraju podejmują szereg różnych działań mających na celu przezwyciężenie tej groźnej epidemii. W związku z tym, w imię dobra nas wszystkich, proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o podporządkowanie się rozporządzeniom rządu i kompetentnych władz, które mają ułatwić walkę z epidemią w Polsce oraz jej skutkami. Zapewne niektóre decyzje będą dla nas uciążliwe, jednak w trosce o samego siebie i innych, dostosujmy się do tych poleceń, nie lekceważmy zagrożenia. Koniecznie musimy wyzbyć się jakże złudnego i szkodliwego przekonania, że "mnie to nie spotka", że "to może przydarzyć się innym, ale nie mnie". Aby stawić czoła epidemii, która weszła także do naszego kraju, potrzebne jest nasze zdyscyplinowanie oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie własne i innych ludzi.

Historia uczy nas, że wielkim błędem jest liczyć tylko na ludzkie siły czy potęgę postępu, bowiem to od Boga pochodzi moc, która jest zdolna pokonać każde zło. Z 2 Księgi Samuela dowiadujemy się, że przez grzech człowieka na naród wybrany przyszła zaraza, która zebrała obfite żniwo śmierci. Jednak Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: «Wystarczy! Cofnij rękę!» (2 Sm 24,16). I epidemia ustała: "Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu". (2 Sm 24,25) - czytamy w dalszej części Księgi.

Drodzy Diecezjanie!, w tym tak trudnym dla nas czasie, usilnie i gorliwie prośmy Boga Wszechmogącego o zlitowanie się nad nami. Szturmujmy niebo naszymi modlitwami, błagając Stwórcę o zwycięstwo nad epidemią. Tak czynili nasi przodkowie, gdy na nich spadały zarazy. Zarządzam, aby po każdej Mszy św. w kościołach i kaplicach naszej diecezji były śpiewane Suplikacje: "Święty Boże, Święty mocny..". Tą uroczystą modlitwą błagalną będziemy prosić dobrego Boga o wyzwolenie od grożącego nam niebezpieczeństwa.

Sama Matka Boża kazała modlić się za świat i Polskę, zwracając się do siostry Faustyny następującymi słowami: "córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z Ofiarą Mszy św.". (Dz 325). Także św. Barbara poleciła św. Faustynie modlitwę w intencji Polski. Apostołka Bożego Miłosierdzia w swoim "Dzienniczku" zapisała: "Dziś rano przyszła do mnie Dziewica - św. Barbara i poleciła mi, abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię św. za kraj swój, a tym uśmierzysz zagniewanie Boże". (Dz 1251). Pomny na ten sposób ratowania Ojczyzny, bardzo proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o ofiarowanie Komunii św. w intencji ustania epidemii koronawirusa. W tej intencji ofiarujcie także Wasze modlitwy, czy to indywidualne, czy też wspólnotowe, np. Adoracje Najświętszego Sakramentu, Różaniec, "Koronkę" do Miłosierdzia Bożego, rozważania Drogi Krzyżowej, Gorzkie żale, Litanie. Wspomnijcie, jak wiele rzeczy, wydawałoby się wręcz niemożliwych, poprzez post i modlitwę osiągnęli święci. Post sprawiedliwego bowiem to ogromna siła, której boją się moce zła. Zachęcam więc Was, Kochani, do podejmowania postu i innych uczynków pokutnych w intencji przezwyciężenia zagrożenia epidemiologicznego.
Naszą modlitwą otoczmy także chorych i cierpiących z powodu epidemii oraz tych, którzy się nimi opiekują. Niech Boże światło oświeca naukowców, aby jak najszybciej opracowali szczepionkę oraz znaleźli sposoby na zwalczenie tego śmiertelnie groźnego wirusa. Jednocześnie, ze względu na specyfikę przenoszenia się tego złowrogiego patogenu, zachęcam do przyjmowania Komunii Św. na rękę w postawie stojącej lub - jeśli ktoś woli - klęcząc. Znak pokoju proszę przekazywać sobie przez skinienie głowy, a nie przez podanie ręki. Proszę nie całować relikwii i Krzyży wystawionych do publicznego kultu, ale w inny sposób oddawać im cześć, np. przez głęboki pokłon. Penitentów proszę o nie całowanie stuły po Spowiedzi. Natomiast księży proboszczów proszę o zadbanie o to, by kratki konfesjonałów, także tych przenośnych, były przesłonięte folią, a kropielnice opróżnione z wody święconej.

Osoby starsze i schorowane są zwolnione z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej liturgii w kościołach. Mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisję niedzielnej Mszy w mediach. Dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii obowiązuje do 29 marca br. i dotyczy oprócz osób starszych, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Także do 29.03. udzielanie sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na późniejsze terminy. Jednocześnie zachęcam do wzajemnego wspieranie się i świadczenia sobie sąsiedzkiej pomocy, np. poprzez oferowanie swojej pomocy osobom starszym w robieniu zakupów.

Kochani, dołóżmy wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. I nie obrażajmy już więcej dobrego Boga, aby nasze modlitwy i wyrzeczenia były Mu miłe i sprowadziły na Polskę i cały świat zdrowie i szczęście.

Z pasterskim błogosławieństwem: W imię Ojca i Syna, i Ducha Św.

Wasz Biskup + Grzegorz

 


 

 
D E K R E T po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Sosnowiec, 14 marca 2020r.


L.dz. 264/2020

D E K R E T

po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

Podczas każdej Mszy św., sprawowania innych sakramentów, sakramentaliów, a także nabożeństw może przebywać wewnątrz kościoła lub kaplicy jednorazowo maksymalnie do 50 osób.

Księdza Proboszcza/Administratora parafii czynię odpowiedzialnym za wprowadzenie mojego dekretu w życie.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Ks. dr Mariusz Karaś
Kanclerz

 
Ogłoszenia Duszpasterskie - III Niedziela W. Postu - 15.03.2020 r.
Więcej…
 
Intencje mszalne od 15.03 do 22.03.2020 r.
Więcej…
 
Ogłoszenia Duszpasterskie - II Niedziela W. Postu - 08.03.2020 r.
Więcej…
 
Intencje mszalne od 08.03 do 15.03.2020 r.
Więcej…
 
Ogłoszenia Duszpasterskie - I Niedziela W. Postu - 01.03.2020 r.
Więcej…
 
Intencje mszalne od 01.03 do 08.03.2020 r.
Więcej…
 
Droga Krzyżowa

JesusOnCross

W piątki W. Postu są w naszym kościele "Drogi krzyżowe":

dla dzieci o godz. 17.00!

dla dorosłych o godz. 17.30!

"Gorzkie Żale" w niedziele W. Postu, rozpoczynają się po Mszy św. o godz. 12.30, tj. ok. godz. 13.30!

 

Zapraszam!

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 115

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś240
mod_vvisit_counterWczoraj710
mod_vvisit_counterW tym tygodniu950
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2851
mod_vvisit_counterWszystkich764241

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet