Aktualności

Zachować w sercu
(Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21)

Św. Łukasz w swej Ewangelii ukazuje Maryję jako wzorzec wierzącej. Krewna Jej, Elżbieta, witając Ją w progu swego domu, wyraziła to jasnym i krótkim zdaniem: „Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś" (zob. Łk 1, 45). Jej wiara umocniła się w cudownym dialogu podczas zwiastowania, kiedy to po raz pierwszy w dziejach ludzkości, człowiek został dopuszczony do zjednoczenia z Bogiem Trójjedynym, i to w takim stopniu, jaki tylko tu na ziemi, dla ludzkiej natury, jest możliwy.

Ta bliskość Boga w niczym nie naruszyła osobistej wolności Maryi. Cudowny dialog między Nią – człowiekiem a Ojcem Niebieskim w Duchu Świętym rozpoczęty w nazaretańskim domku, trwa, również po narodzeniu Syna Bożego. To właśnie tym fragmentem Ewangelii, w którym Maryja dopuszcza nas do tej nadzwyczajnej wymiany, między niebem a ziemią, która dokonywała się w głębi Jej serca, zaczynamy Nowy Rok 2023.

Nie zmarnujmy więc tego nadzwyczajnego zaszczytu, tego zaproszenia, do odwiedzenia serca Bogarodzicy. Jej to własne doświadczenia oraz opowiedziane przeżycia pasterzy, świadczące o głoszeniu radości Bożego Narodzenia już poza Świętą Rodziną, domagają się od Maryi, ludzkiej refleksji i świadomej decyzji. Ewangelista, zapewne pod jej dyktando, tak to ujął: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Tak więc Jej serce było areną trzeźwej, rozumnej analizy usłyszanych słów, przeżytych wydarzeń oraz odkrycia w nich, zarówno woli Boga, jak i przestrzeni na swoją wolną i odpowiedzialną decyzję. Niewątpliwie bliskość Syna Bożego, choć niemowlęcia, daje Jej ogromne poczucie bezpieczeństwa w zderzeniu się z tym, co po ludzku Ją przerasta, daje Jej również, wewnętrzny pokój wobec tego, co po ludzku może napawać lękiem i niepewnością.

Dzisiaj jesteśmy wdzięczni Najświętszej Maryi Pannie, za tą odsłonę serca na tle tamtych wydarzeń. W Jej sercu jest nie tylko obecny Bóg, ale i ten, którego od Niego otrzymała za męża – jest Józef. To przecież od Niej wiemy, co działo się w jego sercu. I w nim, podobnie jak w sercu Maryi, rozgrywał się modlitewny dialog z Bogiem, owocem, którego były jego wolne i odpowiedzialne decyzje, dotycząca całej Rodziny.

Tak więc mamy doświadczenie Świętej Rodziny, która poprzez pokręcone i niebezpieczne wydarzenia ówczesnego świata, pragnącego za wszelką cenę zniewolić ludzi, jest prowadzona przez Boga, ale nie na przysłowiowym sznurku. To właśnie w tej NORMALNEJ RODZINIE jest miejsce dla Boga, dla nowego człowieka, przestrzeń na własny indywidualny rozwój, mądre odczytanie woli Bożej w sercu i w wydarzeniach, podjęcie osobistych decyzji i wspólnej odpowiedzialności. I tak parząc na Świętą Rodzinę w skali światowych dziejów, trudno odmówić jej zadziwiającej skuteczności.

Prosta obserwacja codzienności i własne doświadczenie uczy, że kiedy nie mamy czasu na modlitwę taką, jaką modliła się Maryja i nie wchodzimy w taki odpowiedzialny dialog z Bogiem, jaki prowadził Józef, w krótkim czasie stajemy się niewolnikami najpierw grzechu, a potem tych, których się najbardziej lękamy. Tym zaś, spośród nas, którzy to zrozumieją i zastosują, nikt nie będzie w stanie odebrać daru wolności i pokoju.

Jest to najważniejsze przesłanie kończące Stary, a otwierające Nowy Rok. Wpisuje się w nie swoim życiem i swoim przejściem do Domu Ojca Niebieskiego, Papież Senior, Benedykt XVI. Prawie wszystkie nasze rozważania są inspirowane jego duchowością, którą Bóg nam dał na nasze trudne czasy. Jestem przekonany, że otrzymaliśmy wielkiego wystawiennika u Bożego Tronu, a dla nas kapłanów jasny wzór do naśladowania.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok - 01.01.2023 r.

 1. Dzisiaj w „Nowy Rok”, 1 stycznia, obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Módlmy się o dar pokoju dla nas, dla Polski, dla Ukrainy i dla świata.
 2. Dziś w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 07.30, będzie spotkanie wspólnoty „Żywego Różańca” i „Zmianka” tajemnic. Na zakończenie każdej Mszy św., adorujemy P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 3. Za tydzień w niedzielę 8 stycznia, będziemy obchodzili Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się wtedy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego, ale w tradycji trwa on dalej. W tym dniu zapraszam wszystkich chętnych wiernych oraz osoby z naszych grup parafialnych na spotkanie świąteczne przy stole, parafialny „Opłatek”, o godz. 16.00.
 4. Msze św. w naszym kościele będą: w poniedziałek 2 stycznia o godz. 18.00, a od wtorku 3 stycznia do środy 25 stycznia, tj. w czasie trwania „Kolędy”, będą: od poniedziałku do piątku o godz. 07.00 rano, a w soboty o godz. 18.00.
 5. We wtorek, jako pierwszy miesiąca, o g. 07.00 rano Msza św. na Uwielbienie Ducha Św. z prośbą o Jego dary i działanie w naszej parafii, rodzinach i wszystkich wiernych. We wtorek 3 stycznia, rozpoczyna się „Kolęda” - Odwiedziny duszpasterskie w parafii. W czw. 5.01., z uwagi na pogrzeb pap. Benedykta XVI, Kolęda rozpocznie się o g. 15.00.!
 6. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy, będzie po porannej Mszy św.
 7. W tym tygodniu przypadają pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  • w pierwszy czwartek 5 stycznia, rano o godz. 07.00 Msza św., a po niej modlitwa w intencji powołań: kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
  • w pierwszą sobotę 7 stycznia, od godz. 17.00 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z modlitwą różańcową, a po nim o godz. 18.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
 8. W piątek 6 stycznia, będzie uroczystość Objawienia Pańskiego i Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Msze św. w naszym kościele będą o godz.: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30. Podczas Mszy św., dokonamy błogosławieństwa kadzidła i kredy. Kościół zachęca, aby oznaczyć drzwi domów tą kredą, wypisując litery: C + M + B oraz cyfry bieżącego roku. Według tradycji te litery, nawiązują do imion Mędrców. Inna interpretacja podaje, że ten skrót pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: „Chrystus mieszkanie błogosławi”. Taca z uroczystości Objawienia Pańskiego, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy głoszących Ewangelię na całym świecie. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 9. Dziękuję wiernym z ulic: Grota Roweckiego i Społecznej, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tych ulic, będzie: w czwartek 5 stycznia o godz. 07.00 rano. Sprzątanie kościoła w nowym tygodniu, w sobotę 7 stycznia od godz. 09.00 rano, powierzamy wiernym z ulicy Grota Roweckiego 201 i 203 i z Osiedla Grota.
 10. Na stolikach jest prasa katolicka, świąteczne numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 01 do 08 stycznia 2023 r.

Niedziela – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – „Nowy Rok” - 01.01.23 r.:

 • godz. 07.30 - za: „Żywy Różaniec”.
 • godz. 09.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw. z dziękczynieniem za wszystkie otrzymane łaski i z gorąca prośbą o dalsze Boże błogosław., opiekę, pomoc i zdrowie dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr Norbertanek w Imbramowicach oraz o życie wieczne dla zm. † Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 11.00 - za: † Emilię Wojtasik – int. od syna Andrzeja z żoną Danutą.
 • godz. 12.30 - za: Parafię, o Bożą pomoc, opiekę i błogosławieństwo na cały rok.

Poniedziałek – 02.01.:

 • godz. 18.00 - za: † Wiesława Przybysza – II Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodziną.

Wtorek – 03.01.:

 • godz. 07.00 - za: na Uwielbienie Ducha Św. z prośbą o Jego dary i działanie.

Środa – 04.01.:

 • godz. 07.00 - za: † Wiesława Przybysza – IV Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodziną.

Czwartek – 05.01.:

 • godz. 07.00 - za: rodziny i wiernych z ulic: Grota Roweckiego i Społecznej.

Piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego - „Trzech Króli” - 06.01.:

 • godz. 07.30 - za: † Bożenę Safińską – int. od wspólnoty parafii św. Brata Alberta.
 • godz. 09.30 - za: † Wiesława Przybysza – VI Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Parafian, zwłaszcza dzieci parafii w Światowy Dzień Misyjny Dzieci, Beatę i Marcina Szczerbę z ok.10 rocz. Ślubu, o Bożą pomoc, opiekę M.B., potrzebne łaski.
 • godz. 12.30 - za: † Genowefę, Jana i Józefa Czaję.

I Sobota m-ca – 07.01.:

 • godz. 18.00 - za: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niedziela – Święto „Chrztu Pańskiego” - 08.01.:

 • godz. 07.30 - za: † Krystynę Wójcik – int. od uczestników pogrzebu.
 • godz. 09.30 - za: † Janinę Konieczną z ok. 17 rocz. śm. - int. od córek z rodzinami, † Wiesława Przybysza – VIII Msza św. gregoriańska - int. od żony z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Józefę Maj, o Bożą pomoc, opiekę i zdrowie – int. od córki z rodziną, † Annę i Włodzimierza Czerniak – int. od wnuków z rodzinami.
 • godz. 12.30 - za: † Emilię Wojtasik – int. od wnuczki Renaty z mężem Mateuszem i prawnuczki Wiktorii.
 

Twarde odbicie
(Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18)

W trakcie jednego z tradycyjnych opłatkowych spotkań zapytałem, podczas składania sobie życzeń, pewną, może najbardziej, w tym eleganckim gronie, skromnie wyglądającą kobietę: - Co mogę Pani życzyć? Spojrzała na mnie poważnym wzrokiem i spokojnie wypowiedziała jedno słowo: MIŁOŚCI. Muszę przyznać, że mogłem tylko powiedzieć: gratuluję, chwyciła Pani istotę. Nam przede wszystkim potrzeba – MIŁOŚCI.

To właśnie MIŁOŚĆ była tym Słowem na początku, to MIŁOŚĆ była u Boga, bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Najlepszym komentarzem do Prologu Ewangelii wg św. Jana jest jego pierwszy list, w którym między innymi czytamy: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość przychodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. W tym objawiła się, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego (1J 4,7-9).

To miłość Boga przełożona na międzyludzkie relacje fascynuje nas w betlejemskiej stajence. To ona sprawia, że jest nam w niej tak dobrze i że tak pragniemy te chwile przedłużać i przenosić je, mniej lub bardziej świadomie, na nasze relacje z bliźnimi. To tu jest najgłębszy sens naszych adwentowych spowiedzi, naszych wigilijnych stołów i tego udawania się pośrodku nocy na Pasterkę.

Ta Boża miłość pociąga, ale nie zniewala.

Zamknięte drzwi gospody w Betlejem, od których tak twardo odbiła się rodzina szukająca schronienia i pomocy. Ktoś powiedział: tu nie ma dla was miejsca, ktoś, widząc brzemienną Kobietę, zamknął przed nią i przed jej mężem drzwi i dalej zajął się swoim biznesem. – Czy jednak spokojnie?

Dzisiaj ta nieustannie wędrująca po świecie Święta Rodzina, coraz częściej doświadcza takiego twardego odbicia, od zamkniętych ludzkich serc i to od serc takich, którzy kiedyś byli dobrymi znajomymi.

Sprawa jest głębsza.

Przed paroma dniami, pewna młoda dziewczyna wyznała mi, że kiedy tylko dorośnie, czyli jak będzie miała 18 lat, to wtedy wystąpi z Kościoła Chrystusowego. Nie zgadza się z jego zasadami i z faktem, że została ochrzczona. Tym swoim wyznaniem i całą swoją postawą przekazała mi informację, że szuka pomocy i to nie jak początkowo myślałem, rozumowych argumentów. Ona szuka miłości, miłości, której może nie doświadczyła w rodzinie, w gronie najbliższych i w tych przedstawicielach Kościoła , których do tej pory poznała.

Może to czas na głębszą bożonarodzeniową refleksję?

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
Święto świętego Szczepana, męczennika. - 26.12.2022 r.

 1. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. W niedzielę 1. stycznia, w pierwszą niedzielę miesiąca, o g. 07.30 będzie Msza św. za „Żywy Różaniec”, a po Mszy św. będzie spotkanie wspólnoty i „Zmianka” tajemnic. W tym dniu na zakończenie każdej Mszy św., będziemy adorowali P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.
 2. Msze św. w naszym kościele bedą: w czwartek o godz. 07.30 rano, w pozostałe dni o godz. 18.00, a w sobotę rozpoczęcie Nabożeństwa na koniec roku i Msza św.o godz. 16.00.
 3. W środę o g. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy, a po niejMsza św.
 4. W sobotę 31 grudnia, będzie tradycyjne Nabożeństwo i Msza św. na Zakończenie starego roku. O godz. 16.00 rozpocznie się nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne, a ok. godz. 17.00 będzie Msza św.
 5. W Nowy Rok, w niedzielę 1 stycznia, będziemy obchodzili uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. w tym dniu w naszym kościele, będą o godz.: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30.
 6. Sprzątanie naszego kościoła, w piątek 30 grudnia od godz. 19.00, powierzamy wiernym z ulic: Grota Roweckiego i Społecznej. Dziękuję wszystkim wiernym, którzy pomagali w sprzątaniu kościoła w środę 21 grudnia, by przygotować go na Święta.
 7. Na stolikach jest prasa katolicka, świąteczne numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcam gorąco do czytania!
 

Intencje mszy św. od 25 do 31 grudnia 2022 r.

Sobota - „Wigilia” Bożego Narodzenia – „Pasterka” - 24.12.:

 • godz. 24.00 - za: Parafię, o wiarę, jedność, Bożą pomoc i opiekę.

Niedziela – Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25.12.:

 • godz. 07.30 - za: Parafię i wszystkie rodziny o Boże błog., jedność, miłość.
 • godz. 09.30 - za: † Helenę, Franciszka, Jerzego Świercz – int. od córki z rodziną, † Halinę Kamińską – XXVIII Msza św. gregoriańska – int. od syna z rodziną.
 • godz. 11.00 - za: Sławomirę Kuźmicką z ok. rocz. urodzin – int. od dzieci z rodzinami, † Annę i Włodzimierza Czerniak z Rodzicami i Teściami, † Andrzeja Oziębło z Rodzicami.
 • godz. 12.30 - za: † Jakuba Jurczyńskiego – int. od Rodziców i brata, † Annę Podolską w 22 rocz. śm. i † Anzelma Podolskiego w 33 rocz. śm.

Poniedziałek – Święto św. Szczepana, męczennika – II dzień Świąt - 26.12.:

 • godz. 07.30 - za: na Uwielbienie Trójcy Najśw. z dziękczynieniem za wszystkie otrzymane łaski i z gorąca prośbą o dalsze Boże błogosław., opiekę, pomoc i zdrowie dla Siostry Angeliki i wszystkich Sióstr Norbertanek w Imbramowicach oraz o życie wieczne dla zm. † Siostry Marii Faustyny Przybysz.
 • godz. 09.30 - za: rodzinę Mikłuszka, o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i zdrowie, Marię Brudek z ok. rocz. urodzin – int. od córek z rodzinami, † Emilię Wojtasik – int. od syna Dariusza z żoną Dorotą.
 • godz. 11.00 - za: Ojczyznę – int. od Grupy Modlitwy św. O. Pio, † Teodorę Zarzycką – int. od sąsiadów z ul. Baczyńskiego nr 5, 5a, 5b i 5c oraz sąsiadów i znajomych z ulic: Baczyńskiego i Podjazdowej.
 • godz. 12.30 - za: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Oliwera w 1-szą rocz. urodzin, za Roberta w 3 rocz. urodzin oraz za rodziców: Darię i Aleksa Prelipczan i rodziców chrzestnych, rodzinę Kopiec: Mirosławę i Czesława, ich dzieci z rodzinami, o Boże błogosław. i opiekę.

Wtorek – święto św. Jana Ap. i Ewangelisty - 27.12.:

 • godz. 18.00 - za: † Stanisława, Otylię, Henryka i Mirosława Nagacz.

Środa – święto Św. Młodzianków, męczenników - 28.12.:

 • godz. 18.00 - za: 1) Grupę Modlitwy św. O. Pio, † Teodorę Zarzycką – int. od

Czwartek – 29.12.:

 • godz. 07.30 - za: rodziny i wiernych z ul. Stalowej 8, od piętra 6 do 10.

Piątek – święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 30.12.:

 • godz. 18.00 - za: † Kazimierza Kłosa w rocz. śm. - int. od żony i dzieci z rodziną.

Sobota – św. Sylwestra – Zakończenie „starego roku” - 31.12.:

 • godz. 16.00 - za: Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego. Msza św. dziękczynna i przebłagalna, wynagradzająca P. Bogu za wszelkie grzechy i winy.
 

 

Co by było, gdyby Jezus na ten świat przyszedł jako dorosły człowiek?
(Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24)

To pytanie postawił Sługa Boży bp Jan Pietraszko i dał ciekawą na nie odpowiedź:Jezus – byłby jednym jedynym samotnikiem otoczonym grzesznikami, zamkniętym w kręgu braci – ludzi, którzy równocześnie są z Nim i są równocześnie przeciwko Niemu. Są z Nim dlatego, że jest jak oni człowiekiem. Są przeciwko Niemu, bo są grzesznikami, a on się z grzechem nigdy nie pogodzi.

Jakie więc rozwiązanie znalazł Bóg?

I tu znów odwołajmy się do słów Bpa Jana: Wchodził drogą człowieczą – od poczęcia poprzez narodzenie i przez dorastanie pośród ludzi. Wybrał sobie drugiego człowieka – Matkę, jako drogę i bramę dojścia do nas. I tak to Ona sama wciągnięta w samotność świętości, wprowadza Jezusa, stopniowo, naturalną drogą dorastania i rozwoju w międzyludzkie relacje, zarówno te rodzinne, sąsiedzkie, religijne, społeczne, polityczne, jak i zawodowe. Nastąpił przez to naturalny proces zakorzenienia się Syna Bożego w ludzką rzeczywistość. Stał się On dla nas po prostu – swój. Przy tym wszystkim Jezus i Jego Matka Maryja zachowali swoją bezgrzeszność, pośród grzesznych i co najważniejsze, dla grzesznych, czyli dla nas. Własnym przykładem zachęcają tych, którzy uwierzyli, do pełnienia woli Ojca Niebieskiego często sprzeczną z oczekiwaniami tego świata, a zgodną z wieczną perspektywą.

To wszystko rzuca bardzo istotne światło pozwalające na pogłębienie naszej refleksji nad niepojętą tajemnicą Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Umysł milknie, w sercu zaś tworzy się modlitwa:

Dziękujemy Ci Najświętsza Maryjo Panno za to, że zgodziłaś się na to, aby w Twoim łonie zamieszkał Bóg i przez Ciebie przyszedł na świat jak przez czystą i piękną bramę.

Dziękujemy Ci Najświętsza Maryjo Panno za to, że zgodziłaś się, pod krzyżem Chrystusa na to, aby przez Ciebie człowiek docierał do Boga, jak przez bezpieczną bramę.

Dziękujemy Ci Najświętsza Maryjo Panno za to, że stałaś się dla każdego z nas przykładem, bo przecież przez każdego z nas, Bóg chce przychodzić na świat i przez każdego z nas chce przyciągać do Siebie innych ludzi.

Proszę Cię Najświętsza Maryjo Panno, abym za Twoim przykładem był bramą nieustannie otwartą dla Boga i dla ludzi. Amen.

Ks. Lucjan Bielas

 

Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Adwentu - 18.12.2022 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy 4. Niedzielę Adwentu.
 2. Trwają Msze św. roratnie o N. M. P., które w naszym kościele są codziennie o godz. 17.00, do piątku. Zakończenie „Rorat” dla dzieci będzie w piątek 23 grudnia.
 3. Grupa Charytatywna zaprasza wszystkich serdecznie na „Kiermasz świąteczny”.
 4. Poświęcone „Opłatki” na stoły wigilijne są do nabycia w naszym kościele. Można je zabierać dla swoich rodzin, sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Są również Świece wigilijne „Caritas”, w cenie 7 zł.
 5. W środę 21 grudnia od godz. 09.00 rano, będą Odwiedziny Chorych z sakramentami św.
 6. Aby dobrze i godnie przygotować się do Świąt, będzie okazja do sakramentu Pokuty - Spowiedzi św. adwentowej, w środę 21 grudnia, przed „Roratami” od godz. 16.30 i po Mszy św. roratnej.
 7. W nowym tygodniu, o wspólne, ogólne sprzątanie kościoła i przygotowanie go na święta, proszę wszystkich chętnych wiernych z parafii, w środę po Mszy św. ok. godz. 18.00.
 8. Dziękuję wiernym z ulicy Stalowej 8, od piętra 6, za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty i na Mszę św., która za wszystkie rodziny i wiernych z tego bloku, będzie: w czwartek 29 grudnia o godz. 07.30.
 9. Parafialny „Opłatek” dla wiernych, szczególnie starszych, samotnych i chorych, a także dla członków naszych grup i wspólnot parafialnych, będzie miał miejsce w: niedzielę 8 stycznia 2023 r. Dokładne informacje będą przekazane w terminie późniejszym.
 10. Na stolikach są nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
 11. W sobotę 24 grudnia, w dzień „Wigilii”, Msza św. będzie rano o godz. 07.00.
 12. Kościół zachęca nas gorąco do zachowania i pielęgnowania polskich i chrześcijańskich tradycji i zwyczajów podczas Wieczerzy wigilijnej, która ma charakter wybitnie religijny i rodzinny. Pamiętajmy o tekście Ewangelii o narodzeniu Jezusa z Ewangelii wg. św. Łukasza rozdz. 2, o wspólnej rodzinnej modlitwie i wspólnym śpiewie „Kolęd”. W Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce, Kościół zachęca wiernych również do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 13. Po wieczornym, wigilijnym czuwaniu i oczekiwaniu na Pana w gronie rodziny, o północy o godz. 24.00, zapraszam serdecznie wszystkich parafian na Mszę św. „pasterską”. Taca z „Pasterki” przeznaczona jest na Fundusz „Ochrony Życia”.
 14. W niedzielę 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego. W tym dniu, oprócz „Pasterki”, Komunię św. można przyjąć drugi raz. Msze św. w pierwszy i drugi dzień świąt, będą o godz.: 07.30, 09.30, 11.00 i 12.30.
 

Czy stać mnie na odwagę bycia uczciwym?
(Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11)

Jan doskonale wiedział, jaka jest jego misja i jaką misję ma Jezus. Przebywający w więzieniu Jan Chrzciciel, wysyłał do Niego swoich uczniów, stawiając Mu zasadnicze pytanie: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Trzeba jasno stwierdzić, że było ono bardziej związane z ich, a nie z jego wątpliwościami. Gdyby tak nie było, Jezus nie wyraziłby do przybyłych wysłanników tak przejrzystej opinii, charakteryzującej Jana: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Dalej dodając, iż Jan przewyższa wcześniejszych proroków, i że: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

Wysyłając uczniów, Janowi zapewne chodziło o to, aby jego uczniowie mogli osobiście spotkać się z Jezusem, i usłyszeć Go, i przekonać się o tym, co On czyni, i o tym, że: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Wysłanie uczniów z takim zapytaniem do Jezusa ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, zgoła pedagogiczny. Jan nic im nie narzuca, Jan jedynie domaga się od nich osobistego kontaktu ze Zbawicielem, domaga od nich myślenia i uczciwego stanięcia po stronie prawdy. W nawoływaniu do nawrócenia uczciwość jest dla Jana wartością zasadniczą. Do uczciwości zachęca przybyłych do niego żołnierzy, którzy pytali go, co należy czynić. Do uczciwości zachęca celników i tych, którzy mają innym coś do dania (Łk 3, 10 – 14).

Z bogactwem doświadczeń, odesłał Jezus uczniów do uwięzionego Jana, który miał wkrótce stanąć do decydującej walki. Mimo ogromnej popularności, jaką się cieszył, miał Jan wielu wrogów i to zarówno w sferach świątynnych, jak i politycznych. Ludzie owi uwikłani w struktury polityczne czy też świątynne, a jeszcze bardziej w swoje grzechy, byli żywo zainteresowani zamknięciem Janowi ust. Wydawać by się mogło, że z chwilą jego śmierci zło zwyciężyło, tymczasem, właśnie to przez nią, Jan otwiera nowy, istotny etap zarówno przygotowania świata na przyjście Mesjasza, jak i przygotowania każdego z nas. Płynące od Jana wezwanie do nawrócenia, do zmiany myślenia, do uczciwości, jest absolutnie ponadczasowe, albowiem tylko taka postawa pozwala na owocne spotkanie z Chrystusem, źródłem prawdziwej radości, której nie będzie końca.

Dzisiaj i pewnie nie tylko dzisiaj, w świecie i w Kościele mówi się o instytucji, o jej kryzysie, o koniecznej reformie. Usta są pełne krytyki, a serca pełne fałszu. Niewielu bowiem myśli o uczciwości i o osobistym spotkaniu z Chrystusem, albowiem takie spotkanie domagałoby się zmiany życia. Niestety dotyczy to również, a może przede wszystkim tych, którzy mają się za nauczycieli ludu. Tak jak wtedy unikali Jana i Chrystusa, tak i unikają Ich dzisiaj.

Ja mam jedynie wpływ na siebie i dlatego dzisiaj sam sobie stawiam pytanie: czy stać mnie na odwagę bycia uczciwym?

Ks. Lucjan Bielas

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 167

Statystyki

mod_vvisit_counterDziś465
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1974
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4882
mod_vvisit_counterWszystkich1278312

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. Bracie Albercie patronie naszej parafii. Po Mszy św. jest Nowenna do naszego patrona z ucałowaniem jego relikwii.
Po modlitwie Spotkanie biblijne. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest Msza św. o św. O.Pio. Po Mszy św. modlitwy do Świętego z ucałowaniem jego relikwii, a potem spotkanie Grupy Modlitwy św. O.Pio.
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych!

Projekt i wykonanie Alanet