Grupa Modlitewna Ojca Pio

D

nia 26 stycznia 2014 roku do Naszego Kościoła w Parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego uroczyście zostały wprowadzone relikwie św. OJCA PIO. Figurę Ojca Pio dla Naszej Wspólnoty ufundowała Bożena Safińska, śp. animatorka powstałej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.Z inicjatywy księdza proboszcza Janusza Bochenka 25 kwietnia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie Naszej Grupy i od tego momentu każdego 23 -go dnia miesiąca odprawiana jest msza w intencji Grupy Ojca Pio za przyczyną i poprzez wstawiennictwo Jej patrona Ojca Pio. Zamawiane są także msze św. w intencji Ojczyzny, za rządzących, za kapłanów. Podczas comiesięcznej modlitwy za wstawiennictwem Ojca Pio, były odczytywane indywidualne intencje zapisane wcześniej na kartkach, w których wierni dziękują za dotychczasową łaskę i opiekę, prosząc o dalsze wstawiennictwo i prowadzenie duchowe przez Ojca Pio. Po mszy św. odbywają się cykliczne spotkania Grupy. Służymy swoja pomocą osobom potrzebującym, wspierając i pomagając w codziennych trudach i chorobie, staramy się nieść nadzieję i wiarę w Chrystusa jak i ludzi. Dzięki wsparciu członkiń naszej Grupy Modlitewnej Ojca Pio udało się zakupić fereton wraz z szarfami, a na zakup relikwii św. Rity przy ołtarzu św. Jana Pawła II członkinie grupy przekazały 1 000 zł. Ponadto datkami pieniężnymi cyklicznie wspomagane jest "Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio " w Krakowie Zakon Braci Mniejszych Kapucynów z prowincji krakowskiej. Organizowane są także różnego rodzaju zbiórki m.in. "odzież dla bezdomnych " czy akcja "Pączek dla dzieci z Afryki" gdzie zgromadzone środki zostały przekazane siostrze zakonnej opiekującej się grupą dzieci w Afryce.Nasza Grupa Modlitewna św. Ojca Pio uczestniczy w corocznym czerwcowym Ogólnopolskim Czuwaniu Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i wrześniowym czuwaniu z Ojcem Pio na Jasnej Górze w Częstochowie.Zapraszamy do Naszej Grupy Modlitwy wszystkie bratnie dusze każdego 23 dnia miesiąca

„Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy; jest kluczem do Boga, skarbem niebiańskim.”

św. Ojciec Pio

Kim był Ojciec Pio

Św. Ojciec Pio, właściwie Francesco Forgione, był włoskim kapucynem, mistykiem i stygmatykiem, urodzonym w 1887 roku. Jest on najbardziej zapamiętany jako święty, którego życie było pełne modlitwy, pokuty i oddania Bogu. Ojciec Pio był ceniony za swoją pokorę, miłość do bliźnich oraz duchową łączność z Bogiem.

Jednak to, co sprawiło, że św. Ojciec Pio stał się szczególnie znany, to jego stygmaty, czyli rany Jezusa Chrystusa, które pojawiły się na jego ciele. Ojciec Pio miał rany przypominające rany Chrystusa na krzyżu na swoich dłoniach, stopach i boku. To zjawisko budziło wiele kontrowersji i zainteresowania, a także przyciągało do niego wielu wiernych, którzy szukali duchowego wsparcia i uzdrowienia.

Ojciec Pio został ogłoszony świętym przez Kościół katolicki 16 czerwca 2002 roku przez papieża Jana Pawła II. Proces kanonizacyjny św. Ojca Pio rozpoczął się już w 1982 roku, a jego cudowne interwencje i wpływ na życie wielu ludzi przyczyniły się do jego wyniesienia na ołtarze. Święty Ojciec Pio jest obecnie jednym z najbardziej popularnych i czczonych świętych w Kościele katolickim, a jego życie i nauki nadal inspirują wiernych na całym świecie.

Kiedy O. Pio został świętym

Ojciec Pio został ogłoszony świętym przez Kościół katolicki 16 czerwca 2002 roku przez papieża Jana Pawła II. Proces kanonizacyjny św. Ojca Pio rozpoczął się już w 1982 roku, a jego cudowne interwencje i wpływ na życie wielu ludzi przyczyniły się do jego wyniesienia na ołtarze. Święty Ojciec Pio jest obecnie jednym z najbardziej popularnych i czczonych świętych w Kościele katolickim, a jego życie i nauki nadal inspirują wiernych na całym świecie.

Przeżycie z dzieciństwa

Jeden z fascynujących epizodów z dzieciństwa Ojca Pio to jego spotkanie z aniołem stróżem. Kiedy miał około pięciu lat, Francesco Forgione, przyszły Ojciec Pio, ujrzał anioła stróża, który ostrzegał go przed niebezpieczeństwem. To wydarzenie miało ogromny wpływ na jego życie duchowe i późniejsze powołanie kapłańskie.

Dar czytania sumień

Ojciec Pio miał reputację posiadania daru czytania sumień, czyli zdolności poznawania grzechów i tajemnic serca ludzkiego podczas spowiedzi. Wielu ludzi uważało, że Ojciec Pio mógł w jakiś sposób “czytać” w duszach ludzi, odkrywając ich grzechy i problemy, nawet jeśli nie byli oni gotowi ich z siebie wyznać. Ten dar był uważany za nadprzyrodzony i często budził zdumienie i podziw wśród wiernych.

Ojciec Pio był znany z tego, że potrafił udzielić skutecznych i trafnych porad podczas spowiedzi, pomagając ludziom w nawróceniu i zbliżeniu się do Boga. Jego zdolność czytania sumień była uważana za dar od Boga, który pomagał mu w udzielaniu duchowego wsparcia i przewodnictwa w procesie pojednania i uzdrowienia dusz.

Jednakże, warto zaznaczyć, że dar czytania sumień Ojca Pio budził także kontrowersje i wątpliwości, zwłaszcza w kontekście przestrzegania tajemnicy spowiedzi. Niemniej jednak, dla wielu ludzi dar ten był dowodem jego duchowej mądrości i łączności z Bożą łaską.