D

ekretem z dnia 6 listopada 1986 roku, wydanym przez Jego Ekscelencję biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka, została erygowana Parafia pod wezwaniem św. Alberta Chmielowskiego. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Jan Smak, którego zaangażowanie i inicjatywa zaowocowały wzniesieniem kaplicy z zakrystią oraz sali katechetycznej, stanowiących zaczątek infrastruktury parafialnej. Ksiądz Smak podjął również pierwsze kroki w kierunku budowy kościoła parafialnego.

„(…) ksiadz Smak przy świeczce samotnie kopał dól pod fundament. Ksiadz bardzo nas przepraszał, bo zapomiał. To był kwietniowy dzień, który możemy uznać za rozpoczęcie budowy Kościoła..”

Prace nad wzniesieniem kościoła, prowadzone w latach 1989-1995, były możliwe dzięki hojności wiernych i nieustannym staraniom kolejnego proboszcza, ks. prob. Leonarda Sobczyka. Zakończenie tych prac zostało uwieńczone poświęceniem nowego kościoła przez Jego Ekscelencję biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego w nocy Pasterki, 24 grudnia 1995 roku, co umożliwiło wiernym sprawowanie kultu w nowym miejscu.

Lata 1986 - 1992
początki budowy

"Przynależność do grupy modlitewnej Żywego Różańca daje nam poczucie wspólnoty i wsparcia w dążeniu do duchowego rozwoju. Razem możemy modlić się, medytować i zbliżać się do Boga poprzez nasze wspólne praktyki. W grupie możemy dzielić się naszymi doświadczeniami, radzić sobie z trudnościami i wzajemnie wspierać się w naszej drodze duchowej."

"Przynależność do tej grupy może również otworzyć przed nami nowe perspektywy i spojrzenie na życie. Możemy uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, co może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas."

"W 1985 roku ks. Smak zwrócił się do mnie z prośbą abym w miarę moich umiejętności plastyczno-malarskich ozdobiła witrażem szyby w oknach tej nowej kaplicy bo były przezroczyste. To miało być wykonane szybko i służyć miało na krótki czas bo na pół roku ..."

Amelia Górniak -  Sosnowiec 2011

"Bardzo zwinnie i szybko dzięki dużej współpracy Parafian został wybudowany barak, który to miał służyć za Kaplicę do czasu wybudowania Kościoła. To było już duże i ładne pomieszczenie..."

Amelia Górniak -  Sosnowiec 2011

"Przed Św. Bożego Narodzenia Pasterka odbyła się w wynajętym mieszkaniu u P. Chabrzykowej (...) w jej domu przy Szkole na Os. Kalety. Tam odbyła się pierwsza Pasteka, ale niezbyt wygodnie usytuowany był lokal- bo piętrze..."

Amelia Górniak -  Sosnowiec 2011

Poczatki budowy

Tablica informacyjna

Pierwszy rok budowy

ks. Zbigniew Jacuński

Kolejnym etapem rozwoju parafii była kadencja ks. Zbigniewa Jacuńskiego, który kontynuował inwestycje infrastrukturalne i dbał o estetykę oraz wyposażenie wnętrza świątyni. W ramach tych działań, w kościele zainstalowano posadzkę marmurową typu „Morawica”, wykonano boczne ołtarze marmurowe wzbogacone o obrazy św. Brata Alberta oraz Matki Bożej Częstochowskiej, a także umieszczono nowe ławki i krzesła w prezbiterium. Wzbogacenie kościoła o dwa konfesjonały oraz nowe dębowe drzwi i zakup nowych organów elektronicznych znacząco przyczyniło się do podniesienia wartości duchowej i estetycznej świątyni.

Konsekracja

Kościół został konsekrowany przez Jego Ekscelencję biskupa Adama Śmigielskiego w niedzielę, 29 września 2002 roku, co stanowiło ważny krok w życiu parafialnym. Rok 2001 rozpoczął kolejny etap rozwoju, którego celem było przygotowanie do budowy dzwonnicy. Uroczyste poświęcenie trzech dzwonów, które miało miejsce w niedzielę, 21 października, oraz konsekracja nowo wybudowanej dzwonnicy przez biskupa Adama Śmigielskiego 24 września 2006 roku, wzbogaciły dziedzictwo duchowe parafii. W latach 1999-2005 trwała budowa plebanii, łączącej funkcjonalność z estetyką, która została połączona z kościołem. Akt poświęcenia plebanii przez Jego Ekscelencję biskupa ordynariusza 24 września 2006 roku, zamknął ważny rozdział w historii budowy i rozwoju parafialnego zespołu architektonicznego.